časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

DEHNventil – přepěťová ochrana budoucnosti

|

číslo 4/2002

Amper 2002

DEHNventil – přepěťová ochrana budoucnosti

V únoru proběhla tisková konference firmy DEHN+Söhne k uvedení DEHNventilu na český trh.

Obr. 1.

DEHNventil je moderní modul přepěťové ochrany firmy DEHN+Söhne, světové vedoucí firmy v oboru ochrany před bleskem a přepětím. Jeho jedinečnost spočívá v integritě ochrany –přístroj sjednocuje jak svodič bleskových proudů, tak svodič přepětí. Funkční princip a konstrukci DEHNventilu lze stručně vyjádřit zkratkou ICE – Integrated, Coordinated, Encapsulated, tedy funkčně kompletní ochrana v jednom konstrukčním celku.

V čem je DEHNventil nový?
DEHNventil je kompletní ochrana pro libovolný typ sítě – TN-C, TN-S, TT i IT s odpovídajícím provozním napětím. Princip nového DEHNventil spočívá v tom, že obsahuje varistorové jiskřiště, což je svodič založený na principu řízení energií přepětí aktuálně vstupující do elektrické instalace. Do určité energetické hladiny se chová jako varistor, od úrovně překračující hranici pro zničení varistorové části přechází do pracovního režimu jiskřiště. Právě kombinací předností varistoru a jiskřiště byl vytvořen přístroj pro nejnovější techniku přepěťových ochran, tzv. „varistorové jiskřiště“, vyznačující se těmito vlastnostmi:

 • vysoká propustnost,
 • nízká ochranná úroveň,
 • žádný následný proud ze sítě,
 • vysoká imunita proti krátkodobým přepětím ze sítě.

DEHNventil je souhrnem výhod dosavadních svodičů bleskového proudu:

 • propustnost odpovídající nejvyšším požadavkům, tj. třídě ochrany před bleskem I (IEC 61312-1), podobně jako DEHNbloc, DEHNport a DEHNportMaxi,
 • nevyfukování oblouku (jako DEHNbloc),
 • samočinné zhášení oblouku podporovaného následným proudem ze sítě nn, přičemž nedochází k přerušení pojistek od hodnoty 25 A výše,
 • umístění svodičů přepětí třídy B a C v jednom přístroji,
 • nejsou zapotřebí omezovací tlumivky,
 • nízká ochranná úroveň zajišťující spolupráci s dále zařazenými svodiči třídy C a D a s koncovými elektronickými zařízeními.

Právě těmito vlastnostmi a svou integrovanou funkčností DEHNventil představuje skutečnou revoluci v praxi ochrany před přepětím: zjednodušuje návrh ochrany, náročnost projektu, montáž a údržbu a představuje tak úsporu času i nákladů.

O technologických principech nového DEHNventilu bude podrobněji pojednávat článek v příštím čísle ELEKTRO, které je tematicky zaměřeno na ochranu před přepětím.Soutěž o nejlepší instalaci DEHNventilu

Počátkem února uspořádala firma DEHN + Söhne tiskovou konferenci, na které oficiálně odborníkům a odbornému tisku představila nový DEHNventil. Společně s přivítáním a se stručnou přednáškou o historii firmy DEHN + Söhne (Ing. Peter Respondek, Neumarkt/Opf, SRN) byla odborná veřejnost informována o technických výhodách DEHNventilu (Ing. Z. Rous, CSc., vedoucí zastoupení DEHN + Söhne v ČR a SR) a o možnostech užití nového DEHNventilu (Ing. Jiří Kutáč, zastoupení DEHN + Söhne v ČR).

Pro odbornou veřejnost byla rovněž vyhlášena soutěž o nejlepší instalaci DEHNventilu.

Podmínky soutěže:

 • elektroinstalace bude provedena v souladu s ČSN,
 • bude stručně doloženo zdůvodnění použití DEHNventilu v elektroinstalaci,
 • bude doložena výkresová a fotografická dokumentace instalace.

POZOR!!!
Soutěže se mohou zúčastnit nejen elektromontážní firmy, ale i jednotlivci, projektanti nebo studenti VŠ, kteří předloží pouze projektový návrh, event. seminární (semestrální, ročníkovou aj.) práci bez vlastní realizace (není nutná fotodokumentace).

Bližší informace o soutěži poskytne zastoupení firmy DEHN+Söhne na veletrhu AMPER 2002 – PVA Letňany, stánek 14, hala 2, sektor F

Termín:

 • do 15. července 2002 na adresu zastoupení DEHN + Söhne

Ceny:

 • 1. cena - zahraniční dovolená (letecky) v hodnotě 1.000,- EUR,
 • 2. – 3. Cena – pozvánka k firma DEHN + Söhne do Neumarktu pro 2 osoby (cestovní náklady, ubytování 1 noc, prohlídka závodu, kompletní strava),
 • 4. – 5. cena - 1 ks DEHNventilu,
 • 6. – 7. cena - publikace “Přepěťové ochrany v elektrických zařízeních do 1000 V” (autor Ing. Z. Rous, CSc.) + kapesní kalkulačka,
 • 8. – 10. cena – stejná publikace + publikace „Ochrana zařízení nízkého napětí před přepětím - provoz elektronických zařízení i při přímých úderech blesku (autor Dr. Ing. P. Hasse)“

Soutěž vyhodnotí zástupci firmy DEHN+ Söhne, vysokých technických škol a odborné veřejnosti.

Místo a termín vyhlášení vítězů soutěže bude publikováno v odborném tisku.

DEHN + SÖHNE, zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku
Sarajevská 16
120 00 Praha 2
tel.: 02/22 56 01 04, 22 56 11 21
fax: 02/22 56 24 24
e-mail: dehn.cz@volny.cz