časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Dávkovací zařízení se servopohony Lenze

|

číslo 6/2005

Dávkovací zařízení se servopohony Lenze

Nové kompaktní servopohony od firmy Lenze, specialisty na pohony z Hammelnu (SRN), podstatně zlepšují výkony dávkovacích a mísicích zařízení společnosti pro dopravní, dávkovací a mísicí techniku FDM, Königswinter, a kromě toho podstatně usnadňují jejich obsluhu a servis. Podle slov Patricka Pollaka, obchodního vedoucího FDM, je možné díky vysoké přesnosti servomotorů Lenze používat méně dávkovacích šneků, a to nezávisle na jejich velikosti. Tohoto výrazného zlepšení vlastností dávkovacích zařízení bylo dosaženo použitím malých a prostorově nenáročných kompaktních servopohonů systému Lenze fluxxtorque.

Dávkovací zařízení FDM mohou být používána všude tam, kde se zpracovává plastový granulát ve vytlačovacích lisech (extrudérech). Granulát nebo recyklát a plnidla jsou po odvážení a dávkování přiváděny do stroje na zpracování plastů.

Obr. 1.

Obr. 1. Dávkovací zařízení High-Tech NK2 FDM

Nově založená firma FDM staví od poloviny roku 2003 systémy pro manipulaci s materiálem, tedy dávkovací a mísicí zařízení pro granulát a prášek. FDM vybavuje všechna svá dávkovací a mísicí zařízení novým prostorově nenáročným servopohonem Lenze fluxxtorque, který může být podle potřeby řízen po datové sběrnici Profibus nebo CANbus. Při velkém využitelném rozsahu otáček a vysoké přesnosti pohonu se dávkovací šneky nemusí často vyměňovat, což vede ke zvýšení produktivity. Další výhodou použití pohonu Lenze fluxxtorque u tohoto zařízení je, že není třeba používat různé motory pro různé průměry šneků. Snadnější je také jeho čištění. Tento servosystém dále spoří čas v údržbě a při výměnách motoru – stačí jen připevnit motor, připojit kabel, nahrát provozní data a zařízení je připraveno k dalšímu provozu.

Malý a kompaktní servopohon

Pozoruhodných výkonů dávkovacích a mísicích zařízení je dosahováno díky servopohonu Lenze fluxxtorque, který pochází z řady vyvinuté pro decentralizování servotechniky. Tato řada je vybavena synchronními servomotory s integrovaným servoměničem na malé a nízké napětí. Byla koncipována především pro dávkovací, balicí, dřevozpracující, skladovou a lékařskou techniku.

Ve výrobkové řadě Lenze fluxxtorque jsou pohony s výkony 140, 210 a 500 W. Přímo na ně lze montovat vhodný servoregulátor s decentralizovaným řízením. Zákazník tedy může realizovat menší počet kabelových přívodů, a proto stačí i menší rozváděč. Výsledkem je menší stroj s omezenými nároky na prostor ve výrobní hale. Decentralizovaný systém řízení se také snadněji uvádí do provozu. Napájecí napětí a komunikační rozhraní se snadno připojují pomocí konektorů. Software pro nastavení parametrů usnadňuje uvádění zařízení do provozu. V regulátoru lze uložit až 99 sad provozních dat.

Obr. 2.

Obr. 2. Servomotor Lenze

Lenze dodává servoregulátory s krytím IP54 pro montáž na rám stroje nebo s krytím IP00 pro prostorově nenáročnou montáž do rozváděčů. Na motory pak lze přímo připojit příslušné převodovky, a to od planetových, přes čelní až po úhlové. S nadřazeným řízením komunikuje servosystém Lenze fluxxtorque flexibilně po provozních sběrnicích Profibus nebo CAN, které jsou normované a nezávislé na výrobci zařízení. V servopohonu jsou části regulační elektroniky, výkonových koncových stupňů a síťové díly integrovány se synchronním servomotorem. Tento systém skýtá technické i ekonomické výhody, jak se ukázalo v aplikaci u firmy FDM.

S výkonným a účinným servisem

Pro zákazníka má naprosto rozhodující význam, když pro řešení problémů s pohonem najde kompetentního partnera. To je případ řešení pohonu dávkovacích zařízení u firmy FDM. Lenze mohl FDM nabídnout výkonný výrobek splňující jeho požadavky, tzn. přesně s těmi funkcemi, které byly v zařízení potřebné. Velmi důležitou součástí takovéto zakázky je poprodejní servis, tedy široké spektrum služeb od volby optimálního automatizačního systému až po uvedení zařízení do provozu, školení a technický servis. Servisní skupina výrobce pohonů nejen disponuje potřebným odborným lidským potenciálem a technickým know-how, ale zajišťuje i oblast péče o potřeby zákazníka.

Tab. Stručný přehled výrobků pro různé aplikace

Aplikačně-výrobková oblast

Parametry

automatizace

hardwarové a softwarové součásti pro decentralizované řízení

spouštěče motoru

decentralizované zapínání, zařazené přímo do procesu

měniče na motor

měnič IP65 přímo na pohonu 0,25 až 7,5 kW

měniče frekvence

se standardní nebo vektorovou regulací do 400 kW

motory s převodovkami

všechny běžné průmyslové převodovkové motory do 45 kW

Třífázové motory

normované motory B3, B14 nebo B5 do 22,0 kW

Servoměniče

čtyři různé technologické funkce 0,75 až 75 kW

Servomotory

synchronní motory do 10,0 kW a asynchronní do 60 kW

Stejnosměrné pohony

usměrňovače a motory DC do 500 kW

malé pohony

pro zákaznicky orientované varianty do 1 100 W

brzdy a spojky

důležité doplňky pro aplikace

Technika pohonu a automatizace

Lenze vyrábí výkonovou elektroniku pro řízení stejnosměrných motorů, měniče frekvence a servoměniče pro řízení střídavých motorů a servomotorů, převodovky a malé pohony, spojky a brzdy. Tato technika je využívána téměř na celém světě.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

Lenze, s. r. o.
Central Trade Park D1
396 01 Humpolec
tel.: +420 565 507 111
fax: +420 565 507 399
e-mail: info@lenze.cz
internet: www.lenze.cz