Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologie, dopravu a logistiku Již potřetí se na MSV 2017 upře pozornost na nové trendy průmyslové výroby. Průmysl 4.0 s…

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Více aktualit

Další novinky 2010 Lapp Kabelu

Lapp Group
 

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

 
Kabelová vývodka SKINTOP®MS-SC-M BRUSH s unikátním patentovaným kartáčo­vým systémem pro bleskurychlou montáž, kte­rou nedávno uvedla na trh skupina Lapp, má nyní nového příbuzného jako další přírůstek do rodiny osvědčených kabelových vývodek řady SKINTOP®. Vývodka SKINTOP®MS-M ATEX BRUSH je ideální kabelovou vývodkou pro zajištění elektromagnetické kompatibili­ty (EMC) u všech stíněných kabelů s vnějším průměrem od 9 do 55 mm v prostředí s nebez­pečím výbuchu. Velký variabilní rozsah sevření značně zjednodušuje montáž a přiřazení podle velikosti kabelu. Spojení se stíněním pomocí kartáčového kotouče se vytváří mnohem rych­leji a snadněji než u jakéhokoliv jiného systé­mu. SKINTOP®MS-M ATEX BRUSH umož­ňuje kabel, který má být instalován, jedinou pracovní operací vystředit, upevnit, tahově od­lehčit a hermeticky utěsnit (IP68).
 
Kabelová vývodka SKINTOP®MS-M ATEX BRUSH je vzhledově stejná jako SKINTOP®MS-SC-M BRUSH, je však po­užitelná v přístrojích, strojích a zařízeních v nevýbušném provedení se zvýšenou bezpeč­ností e. Je schválena pro skupinu přístrojů II /kategorie 2G+1D. Typickými oblasti použití jsou chemický a petrochemický průmysl.
 

UNITRONIC® provozní sběrnice

 
Lapp Kabel dodává optimální sestavu mo­dulů, komponent pro distribuované připojení snímačů a akčních členů, sběrnicových kabe­lů podle mezinárodních standardů (Profibus, ASI, DeviceNet, CAN) a konektorů SUB-D pro sběrnice Epic Data.
 
Rozsáhlý sortiment zahrnuje:
 • senzor/aktor boxy,
 • senzor/aktor kabely,
 • sensor/aktor konektory,
 • AS-Interface moduly pro snadné připojení snímačů,
 • aktivní moduly pro připojení do standard­ně používaných sběrnicových systémů.
Ucelená řada komponent provozní sběrni­ce dále obsahuje konfekcionované kabelové propojení dodávané ve standardních délkách a typech, vestavné konektory, T-konektory, adaptéry a distribuční boxy. Použitá techno­logie odpovídající mezinárodním standardům umožňuje připojit všechny na trhu dostupné senzory a akční členy. Modulární způsob kon­strukce distribučních systému zjednodušuje jejich instalaci a uvedení do provozu.
 
Konfekcionované kabely osazené ko­nektory M8, M12 a ventilovými konektory umožňují snadné a rychlé připojení akčních členů a snímačů. Pro monitorování přenosu signálů jsou určeny kabely osazené konekto­ry s indikací LED. Vysoké nároky kladené na EMC splňují stíněné typy kabelů.
 

EPIC® Data konektory

 
Nová řada konektorů nabízí rozhraní ve shodě s mezinárodními sběrnicovými stan­dardy Profibus, CAN a DeviceNet. Konekto­ry EPIC® Data se dodávají s různými připojo­vacími svorkami. Standardní jsou šroubovací svorky, pružinové tažné svorky a konekto­ry Fast Connect umožňují rychlou a snad­nou instalaci.
 
Konektory jsou určeny pro flexibilní ka­bely i kabely pro pevné uložení s vnějším průměrem od 5,0 do 8,0 mm. Vývody ka­belů jsou 35, 90 a 180°. Pokovená pouzdra mají kompaktní rozměry. Integrovaný ukon­čovací odpor umožňuje flexibilní uspořá­dání sběrnicových systémů. Pomocí vnější­ho přepínače (switch) lze ukončovací odpor snadno zapnout nebo vypnout. Dále je mož­né zvolit verze PG s programovacím rozhra­ním, indikací LED nebo varianty schválené podle ATEX.
 
Konstrukční údaje:
 • osazení kontaktů konektoru Sub-D podle Profibus nebo CAN,
 • spínač lze externě časově zapínat a vypí­nat,
 • spínač je chráněn proti chybné obsluze,
 • konektory FC jsou vhodné pouze pro vo­diče s plným jádrem,
 • interní spotřeba: 12,5 mA,
 • napětí: 5 V DC ± 5 %,
 • provozní teplota: 0 až +60 °C,
 • skladovací teplota: –24 až 80 °C,
 • vlhkost vzduchu: 75 % nekondenzující (25 °C).

Energetické řetězy SILVYN® CHAIN

 
Pro rok 2010 chystá Lapp Group něko­lik převratných novinek v produktové skupi­ně energetických řetězů SILVYN® CHAIN. První z nich je „bezhlučná“ řada nosičů X40, u které bylo díky unikátní konstrukci článků a spojovacích čepů dosaženo výrazného sní­žení hlučnosti a vibrací řetězu při jeho po­hybu, a to i při velkých rychlostech. Dalšími jsou například revoluční energetický řetěz fungující na principu pohybu lidské páteře, řetěz se speciálními kryty vyrobenými z mo­difikovaného polyamidu odolávajícího doběla rozžhaveným okujím či svařovacím jiskrám nebo zcela nové hliníkové vodicí žlaby pro kluzné aplikace.
 
Navštivte Lapp Group od 13. do 16. dub­na na veletrhu Amper 2010 ve stánku 1A10.
 
Další informace: http://www.lappgroup.cz
 
Obr. Energetický řetěz řady X40 s „bezhlučným“ provozem