Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo
tiskem 17. 2. 2017. V elektronické verzi na webu od 10. 3. 2017. 

Téma: Elektrické přístroje – spínací, jisticí, ochranné a signalizační; Přístroje pro inteligentní sítě

Hlavní článek
Atypický návrh výkonového stejnosměrného zdroje se středofrekvenčním transformátorovým filtrem rušivého napětí

Aktuality

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům o studium moderní techniku i její historii Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 20. ledna od 8.30 hodin první…

Loňská výroba Temelína by stačila k pokrytí téměř roční spotřeby českých domácností Přesně 12,1 terawatthodin elektřiny (TWh) loni vyrobila Jaderná elektrárna Temelín. Je to…

Osmý ročník Robosoutěže Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ovládli studenti Gymnázia Zlín V pátek 16. prosince se v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově…

Společnost ABF převzala značku projektu SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE Specializovanou výstavu svítidel, designu a příslušenství s názvem SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE…

Více aktualit

Další možnosti pojistkových odpínačů VARIUS

číslo 5/2005

Další možnosti pojistkových odpínačů VARIUS

Ing. Vladimír Jedlička, OEZ s. r. o.

Odpínače VARIUS byly úspěšně uvedeny na trh počátkem roku 2004, a to v řadě velikostí 000, 1, 2 a 3, včetně veškerého příslušenství. V dalším období pokračovaly práce především na doplnění řady a rovněž na zkoušení dalších technických parametrů, které normy přímo nevyžadují, ale pro uživatele, zejména pro projektanty, jsou potřebné.

Typová velikost FH00

Přestože odpínače FH000, díky pojistkové řadě PN000, která byla doplněna jmenovitými proudy do 160 A, z převážné části pokrývají potřeby uživatelů, existují některé aplikace, které těmito odpínači nelze řešit. Jde o tyto případy:

 • obvody s napětím 690 V (nejsou zde pojistkové vložky velikosti 000, pouze velikost 00),

 • charakteristika aM (vložky 000 jsou pouze do 50 A, velikost 00 však pokračuje do 160 A),

 • kompenzační rozváděče pro 400 V vyžadující vložky pro 500 V; je-li třeba jmenovitý proud 160 A, je nutno použít pojistkové vložky PN00 160 A gG, tedy velikost 00,

 • při požadavku připojení kabelovými oky (větší průřezy).

Obr. 1.

Obr. 1. Odpínač FH00-3A/F

Dalším impulsem byl požadavek zahraničních zákazníků upozorňujících na významně větší zastoupení pojistkových vložek velikosti 00 na jejich trzích, a tedy na potřebu odpínačů této velikosti.

Odpínače FH00 jsou dalším doplňujícím prvkem řady VARIUS, která se vyznačuje těmito výhodami:

 • velká variabilita provedení (jedno- a třípólová provedení, dvou- a čtyřpólové snadno sestavitelné kombinace, možnost dodatečného doplnění veškerého příslušenství),

 • možnost připojení kabelovými oky i neupravených vodičů z Cu/Al,

 • výborná viditelnost pojistkových vložek,

 • kompletní krytí proti nebezpečnému dotyku živých částí (plně krytý připojovací prostor již v základním provedení odpínače, možnost zakrýt přídavnými kryty neizolovaná kabelová oka, možnost sestavení více krytů na sebe a tím prodloužení zakrytého prostoru, univerzálnost krytů, tj. stejné provedení pro horní i dolní stranu odpínače, zábrana před nebezpečným dotykem při napájení zdola),

 • vysoká bezpečnost při manipulaci pod zatížením (AC-23B pro 400 V),

 • B>uzamykání visacím zámkem,

 • speciální provedení pro dálkovou signalizaci stavu pojistek (jedno- a třípólová provedení),

 • spolehlivé připojení na přípojnicové systémy s roztečí 60 mm (univerzální adaptér pro vývod nahoru i dolů, pro přípojnice tloušťky 5 až 12 mm, šířky do 32 mm).

Obr. 2.

Obr. 2. Sestavený dvoupólový odpínač

Použití odpínačů VARIUS v obvodech 440 V DC

Bylo vyzkoušeno jednopólové odpínání pomocí jednopólového pojistkového odpínače a dvoupólové odpínání jednak s využitím třípólového odpínače pouze se dvěma zapojenými póly, jednak pomocí dvoupólového odpínače sestaveného ze dvou jednopólových odpínačů (obr. 2) při využití sestavovací sady OD-FH123-SS24. Při dvoupólovém odpínání vyhovují odpínače VARIUS kategorii užití DC-21B až do hodnoty jmenovitého proudu odpínačů. Při jednopólovém zapojení je dosažena tato kategorie užití po redukci jmenovitých proudů (tab. 2).

Odpínače VARIUS jako bezpojistkový odpínač

Odpínače byly zkoušeny podle zkušebního pořadí č. 3 podle normy EN 60947-3. Mohou být využity k bezpečnému odpojení obvodu odpínačem osazeným zkratovacími propojkami typu ZP. Zjištěné hodnoty krátkodobých (jednosekundových) výdržných a tepelných proudů jsou uvedeny v tab. 3.

Tab. 1. Základní technické parametry pojistkových odpínačů VARIUS FH00 (Další údaje jsou uvedeny str. 75 firemního katalogu Pojistkové systémy.)

Parametr

Hodnota

Jmenovité napětí

690 V AC

Jmenovitý proud

160 A

Kategorie použití

AC-23B pro 400 V AC

Velikost pojistkové vložky

000, 00

maximální výkonové ztráty pojistkové vložky

12 W

Vyhovují normy

IEC 60947-1, -3

Rozšíření připojovacích průřezů odpínače FH2

Projektanti i montážní firmy jistě ocení úpravu pojistkových odpínačů FH2, díky níž k nim lze použít kromě sad CS-FH2-xxx i sady CS-FH1-xxx (původně určeny pouze pro odpínače FH1). Důsledkem této změny je možnost zmenšit minimální připojovací průřez měděných vodičů z 25 na 6 mm2 (příložková svorka CS-FH1-3SM) a u přímého připojení vodičů Cu/Al ze 120 na 70 mm2. Značení sad současně použitelných pro FH1 i FH2 bude změněno na označení CS-FH12-xxx.

Obr. 3.

Obr. 3. Upevnění odpínačů na přípojnicích

Adaptéry na přípojnice s roztečí 60 mm

V poslední době se stále více používají rozváděče s přípojnicovými systémy 60 mm, které velmi zjednodušují a zlevňují jejich konstrukci. Proto byla dokončena ucelená řada adaptérů, které umožní na tyto systémy připojit všechny velikosti odpínačů VARIUS. Při výrobě adaptérů byla využita stejná konstrukce. Pevné uchycení tohoto prvku na přípojnice (obr. 3) je zajištěno zdvojenými šroubovými příchytkami – připojení na přípojnice šířky až 32 mm a tloušťky 5 až 12 mm. Adaptéry jsou opatřeny integrovanými kryty, které chrání přípojnice před dotykem a jsou univerzální ohledně vývodu kabelu: pro horní i dolní vývod. Pro upevnění odpínače na adaptér nejsou zapotřebí žádné další prvky. Tento nový typ adaptéru je dodáván i pro typovou velikost FH000 (označení OD-FH000-AL60). Zde nahrazuje dříve dodávaný typ GA-60/100/81-1x15, jehož použití bylo omezeno proudem 100 A. Nově je rovněž připraven adaptér OD-FH3-AL60 pro velikost 3.

Tab. 2. Kategorie použití po redukci jmenovitých proudů při jednopólovém zapojení

Pojistkový odpínač

Dvoupólové odpínání

Jednopólové odpínání

FH1

250 A

160 A

FH2

400 A

250 A

FH3

630 A

300 A

Tab. 3. Hodnoty krátkodobých výdržných a stanovených oteplovacích proudů

Pojistkový odpínač

Krátkodobý výdržný proud Icw (1 s)

Stanovený oteplovací proud Ith

FH1

15 kA

325 A

FH2

15 kA

520 A

FH3

20 kA

750 A

FH3
(se zkratovacími propojkami ZP3/1000)

20 kA

1 000 A

Závěr

Z uvedených informací je zřejmé, že nová řada pojistkových odpínačů VARIUS zdaleka není uzavřenou kapitolou. Trvalou snahou společnosti OEZ je reagovat na připomínky a podněty uživatelů a v tomto směru odpínače dále rozvíjet, doplňovat, případně dozkušovat další technické údaje, které sice normy nepožadují, ale pro projektanty jsou potřebné. V dohledné době společnost OEZ představí další technické úpravy, které dále rozšíří uživatelské vlastnosti zmíněných přístrojů.

OEZ s. r. o.
Šedivá 339
561 51 Letohrad
tel.: +420 465 672 192
fax: +420 465 672 151
http://www.oez.cz