Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Dálková správa napájení

číslo 10/2004

Hlavní článek

Dálková správa napájení

Ing. Tomáš Cvik,
AutoCont Control Systems s. r. o.

Problematika záložních napájecích zdrojů (UPS) je dnes všeobecně známa a o potřebě jejich nasazení všude tam, kde je potřeba zajistit nepřetržité napájení spotřebičů, nikdo nepochybuje. S rostoucím počtem telekomunikačních, datových nebo automatizačních systémů bez přímé obsluhy nyní začíná vzrůstat poptávka po zařízeních, která dokážou spotřebič dálkově vypnout a zapnout. Takové zařízení může být užitečné typicky ve dvou případech. Buď pro počítače, případně zařízení řízená počítačem nebo pro zařízení, která mají pracovat pouze krátkou dobu. Každý, kdo pracuje s počítačem, jistě zažil situaci, kdy jakákoli snaha o jeho obsluhu nebo reset selhala a kdy nezbývalo, než počítač přímo vypínačem „natvrdo„ vypnout a zase zapnout a provést tzv. studený restart. U jiných zařízení, jako je třeba zálohovací pásková jednotka, je žádoucí opačný případ, kdy zařízení z důvodu opotřebení nebo spotřeby energie má být většinou vypnuté a je ho potřeba zapnout pouze na nezbytně dlouhou dobu.

Obr. 1

Zařízení pro dálkovou správu napájení

Zařízení pro dálkovou správu napájení má obvykle podobu zásuvkové lišty nebo jednotky pro zástavbu do 19" rozváděče. Hlavními parametry jsou počet výstupních spínaných zásuvek, možnost napájení z více okruhů, maximální proudová zátěž jednotlivých zásuvek a celého zařízení a způsob ovládání. Způsob ovládání je buď přes protokol TCP/IP1*), kdy každé zařízení je přímo přístupné přes přiřazenou IP adresu, nebo přes sériový protokol, kdy zařízení je možné řetězit do většího celku ovládaného z jediného řídicího zařízení (počítač, centrální jednotka monitorovacího systému, KVM přepínač apod.). Protože se v anglických textech často používá pro tato zařízení označení Power Over IP, je potřeba zdůraznit, že se nejedná o distribuci napájení přes ethernet, ale o způsob dálkového ovládání zásuvkových bloků, které ve vzdálené lokalitě rozvádějí napájení k jednotlivým spotřebičům.

Typickým představitelem popisovaných zařízení jsou zásuvkové lišty německého výrobce INFRATEC plus (viz obr. 1). Jsou nabízeny se 4 nebo 8 výstupními zásuvkami s maximální proudovou zátěží 8 A na zásuvku a 16 A na blok 4 zásuvek. Každý blok 4 zásuvek má samostatné napájení, takže delší model lze použít výhodně také pro servery s duálním napájecím zdrojem. Vstupní i výstupní zásuvky odpovídají Euro standardu IEC320, kompletní sada napájecích kabelů je součástí dodávky. Montážní úhelníky je možné otáčet o 90°a zvolit tak nejvhodnější provozní polohu lišty. Kratší lištu je možné namontovat také do 19" zástavby. LED diody indikují jak provozní stav lišty, tak stav jednotlivých zásuvek.

Obr. 2

Lišty s ovládáním přes protokol IP mají zásuvku RJ-45 pro připojení k LAN. Sériový konektor slouží pouze k úvodní konfiguraci parametrů. Lišty podporují komunikační protokoly Telnet a SNMP, nejpohodlnější je však ovládání protokolem HTTP přes internetový prohlížeč. Po zadání IP adresy lišty a správného uživatelského jména a hesla se zobrazí obrázek lišty, ve kterém je možné vypínat nebo zapínat jednotlivé zásuvky. Vypnutí nebo zapnutí je možné také na interval dlouhý až 36 000 s (10 hodin). Zásuvky je možné pro snazší orientaci vhodně pojmenovat. Jednotliví uživatelé mohou mít přístup pouze k některým zásuvkám. Na obr. 2 je příklad uživatele, který je oprávněn ovládat pouze první 3 zásuvky.

Lišty Infratec jsou nabízeny také v provedení s ovládáním přes sériový port. Ty pak mohou být přes sběrnici RS-485 propojeny až do řetězce 32 zařízení. Obdobná zařízení jiných výrobců jsou buď jednodušší (např. v provedení pouze s jednou zásuvkou) nebo naopak s ještě komfortnějším ovládáním a se šifrováním komunikace pro vyšší bezpečnost.

Zařízení pro dálkovou správu napájení najdou uplatnění všude tam, kde je potřeba spínat napájení bez přítomnosti obsluhy. Jejich instalace i obsluha je velmi snadná a pohodlná.

Bližší informace získáte na tel.: 596 152 392


1*) protokol TCP - Transmision Control Protocol, protokol TCP je služba pro spojení, která mezi dvěma aplikacemi naváže spojení – vytvoří na dobu spojení virtuální okruh. Tento okruh je plně duplexní (data se přenášejí současně na sobě nezávisle oběma směry). Integrita přenášených dat je zabezpečena kontrolním součtem.

protokol IP - některé linkové protokoly jsou určeny pro dopravu dat v rámci lokální sítě, jiné linkové protokoly dopravují data mezi sousedními směrovači rozsáhlé sítě. IP-protokol na rozdíl od linkových protokolů dopravuje data mezi dvěma libovolnými počítači v Internetu, tj. i přes mnohé LAN.