Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2016 vyšlo v tištěné podobě 27. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici 27. října 2016

Téma: 22. mezinárodní veletrh ELO SYS 2016; Elektroenergetika; OZE; Záložní zdroje

Hlavní článek
Řízení elektrizační soustavy s využitím systému Smart Grid

Aktuality

ABB jmenovala Vítězslava Lukáše do funkce ředitele obchodní jednotky ABB Robotika ABB, přední společnost v oboru energetiky a automatizace, jmenovala s účinností od 1.…

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další,…

Lappácké inovace pro snímače a akční členy Rok 2016 přináší ze strany společnosti LAPP KABEL s.r.o. celou řadu inovací, které se…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Měla by se posílit výstavba jaderných bloků, jádro by mělo v mixu tvořit až 50 procent Pokud ztratíme soběstačnost v energetice tak, jako v potravinářském průmyslu, nemůžeme…

Hlavním tématem zahájení MSV 2016 byl Průmysl 4.0 Vystoupení řečníků na slavnostním zahájení 58. mezinárodního strojírenského veletrhu se…

Více aktualit

Dálková správa napájení

číslo 10/2004

Hlavní článek

Dálková správa napájení

Ing. Tomáš Cvik,
AutoCont Control Systems s. r. o.

Problematika záložních napájecích zdrojů (UPS) je dnes všeobecně známa a o potřebě jejich nasazení všude tam, kde je potřeba zajistit nepřetržité napájení spotřebičů, nikdo nepochybuje. S rostoucím počtem telekomunikačních, datových nebo automatizačních systémů bez přímé obsluhy nyní začíná vzrůstat poptávka po zařízeních, která dokážou spotřebič dálkově vypnout a zapnout. Takové zařízení může být užitečné typicky ve dvou případech. Buď pro počítače, případně zařízení řízená počítačem nebo pro zařízení, která mají pracovat pouze krátkou dobu. Každý, kdo pracuje s počítačem, jistě zažil situaci, kdy jakákoli snaha o jeho obsluhu nebo reset selhala a kdy nezbývalo, než počítač přímo vypínačem „natvrdo„ vypnout a zase zapnout a provést tzv. studený restart. U jiných zařízení, jako je třeba zálohovací pásková jednotka, je žádoucí opačný případ, kdy zařízení z důvodu opotřebení nebo spotřeby energie má být většinou vypnuté a je ho potřeba zapnout pouze na nezbytně dlouhou dobu.

Obr. 1

Zařízení pro dálkovou správu napájení

Zařízení pro dálkovou správu napájení má obvykle podobu zásuvkové lišty nebo jednotky pro zástavbu do 19" rozváděče. Hlavními parametry jsou počet výstupních spínaných zásuvek, možnost napájení z více okruhů, maximální proudová zátěž jednotlivých zásuvek a celého zařízení a způsob ovládání. Způsob ovládání je buď přes protokol TCP/IP1*), kdy každé zařízení je přímo přístupné přes přiřazenou IP adresu, nebo přes sériový protokol, kdy zařízení je možné řetězit do většího celku ovládaného z jediného řídicího zařízení (počítač, centrální jednotka monitorovacího systému, KVM přepínač apod.). Protože se v anglických textech často používá pro tato zařízení označení Power Over IP, je potřeba zdůraznit, že se nejedná o distribuci napájení přes ethernet, ale o způsob dálkového ovládání zásuvkových bloků, které ve vzdálené lokalitě rozvádějí napájení k jednotlivým spotřebičům.

Typickým představitelem popisovaných zařízení jsou zásuvkové lišty německého výrobce INFRATEC plus (viz obr. 1). Jsou nabízeny se 4 nebo 8 výstupními zásuvkami s maximální proudovou zátěží 8 A na zásuvku a 16 A na blok 4 zásuvek. Každý blok 4 zásuvek má samostatné napájení, takže delší model lze použít výhodně také pro servery s duálním napájecím zdrojem. Vstupní i výstupní zásuvky odpovídají Euro standardu IEC320, kompletní sada napájecích kabelů je součástí dodávky. Montážní úhelníky je možné otáčet o 90°a zvolit tak nejvhodnější provozní polohu lišty. Kratší lištu je možné namontovat také do 19" zástavby. LED diody indikují jak provozní stav lišty, tak stav jednotlivých zásuvek.

Obr. 2

Lišty s ovládáním přes protokol IP mají zásuvku RJ-45 pro připojení k LAN. Sériový konektor slouží pouze k úvodní konfiguraci parametrů. Lišty podporují komunikační protokoly Telnet a SNMP, nejpohodlnější je však ovládání protokolem HTTP přes internetový prohlížeč. Po zadání IP adresy lišty a správného uživatelského jména a hesla se zobrazí obrázek lišty, ve kterém je možné vypínat nebo zapínat jednotlivé zásuvky. Vypnutí nebo zapnutí je možné také na interval dlouhý až 36 000 s (10 hodin). Zásuvky je možné pro snazší orientaci vhodně pojmenovat. Jednotliví uživatelé mohou mít přístup pouze k některým zásuvkám. Na obr. 2 je příklad uživatele, který je oprávněn ovládat pouze první 3 zásuvky.

Lišty Infratec jsou nabízeny také v provedení s ovládáním přes sériový port. Ty pak mohou být přes sběrnici RS-485 propojeny až do řetězce 32 zařízení. Obdobná zařízení jiných výrobců jsou buď jednodušší (např. v provedení pouze s jednou zásuvkou) nebo naopak s ještě komfortnějším ovládáním a se šifrováním komunikace pro vyšší bezpečnost.

Zařízení pro dálkovou správu napájení najdou uplatnění všude tam, kde je potřeba spínat napájení bez přítomnosti obsluhy. Jejich instalace i obsluha je velmi snadná a pohodlná.

Bližší informace získáte na tel.: 596 152 392


1*) protokol TCP - Transmision Control Protocol, protokol TCP je služba pro spojení, která mezi dvěma aplikacemi naváže spojení – vytvoří na dobu spojení virtuální okruh. Tento okruh je plně duplexní (data se přenášejí současně na sobě nezávisle oběma směry). Integrita přenášených dat je zabezpečena kontrolním součtem.

protokol IP - některé linkové protokoly jsou určeny pro dopravu dat v rámci lokální sítě, jiné linkové protokoly dopravují data mezi sousedními směrovači rozsáhlé sítě. IP-protokol na rozdíl od linkových protokolů dopravuje data mezi dvěma libovolnými počítači v Internetu, tj. i přes mnohé LAN.