časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Co nového u Moellera

|

Nová generace rozváděčových skříní

Ing. Milan Hubálek, Ph.D.
 
Základními nosnými řadami oceloplechových rozváděčů Moeller jsou systém Profi Line a skříňové rozváděče SVTL. Právě tyto dvě oblíbené řady se po mnoha letech své úspěšné existence dočkaly generační obměny. Nový systém nese název Profi Plus, skříňové rozváděče XVTL.
 
Nové řady rozváděčů mají základní rysy zachovány od svých předchůdců. Vlastnosti, na které byl zákazník zvyklý u předchozích systémů, se nemění. To, co je oproti původním řadám jiné, jsou zejména některé novinky a vylepšení.
 
Rozváděče systému Profi Plus (skříně pod omítku, na omítku a samostatně stojící – na podlahu) jsou nabízeny ve variantách IP30 a IP54. Pro provedení pod omítku a na omítku (obr. 1) existuje i verze IP30 s požární odolností EW 60 DP1. Tyto rozváděče jsou se současnými přístroji a kabely vhodné pro všechny typy chráněných únikových cest podle ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení).
 
Z podstatných novinek v oblasti příslušenství lze jmenovat např. možnost kombinace instalační a výkonové části v jednom rozváděči. V nových řadách je možné použít montážní rám MSW pouze pro částečnou výšku rozváděče (provedení na omítku a samostatně stojící skříně Profi Plus, XVTL), zbylou část lze bez omezení využít jiným způsobem. Montážní rám MSW nemusí být navíc instalován vůbec. Přístrojové lišty i montážní panely lze montovat přímo na zadní rám (hloubku je možné popř. nastavit speciálními držáky). To je výhodné zejména pro rozváděče s malým počtem instalačních přístrojů, kde se projeví finanční úspora za nevyužité MSW. Montáž na zadní nosný rám přináší kromě toho výhodu v podobě možnosti většího mechanického zatížení skříně. Z dalších novinek lze jmenovat montážní sady pro prvky Moeller. Montáž výkonových jističů NZM, sběrnicového systému SASY 60i či ovládacích a signalizačních prvků RMQ-Titan je nyní velmi snadná. Pro vše existuje montážní sada skládající se z vlastní nosné základny a příslušné krycí desky. Vlastní montáž sestává z pouhého sešroubování komponent, není třeba cokoliv vrtat, ohýbat či řezat.
 
Skříně XVTL jsou nabízeny v krytí IP40 a IP55. Novinkou oproti SVTL je hloubka 300 mm a dále výšky 1 400, 1 600 a 1 800 mm, které doplňují základní výšku 2 000 mm. Tak jako u SVTL, je možné i u XVTL využít montážní rám MSW. Nicméně tato možnost je značným způsobem dopracována. V porovnání s původním adaptérem PLA došlo k významným změnám. Základní typy adaptérů jsou nyní dva. Přední adaptér vychází z koncepce PLA. Umožňuje např. použít rám MSW nejen pro plnou, ale i pro částečnou výšku skříně. Zadní adaptér představuje v podstatě nosný rám skříní Profi Plus. Kombinace těchto dvou adaptérů tudíž vytváří ve skříni XVTL plnohodnotný rozváděč Profi Plus s možností využití veškerého příslušenství Profi Plus.
 
Z dalších novinek lze zmínit např. držáky sběrnic pro horní a zadní montáž. Zadní připojení sběrnic přináší oproti u nás rozšířenějšímu hornímu připojení mnoho výhod. Důležitým rysem obou systémů je spojování sběrnic bez jejich vrtání.
 

Novinky ve spínání motorových vývodů

Ing. Jindřich Bulva
 
Velmi populární řada přístrojů xStart pro řízení motorových vývodů byla doplněna o novinky v celém sortimentu od klasických stykačů až po nejnovější způsob spínání a řízení více vývodů – SmartWire. Známá řada stykačů DILM je neustále doplňována různým příslušenstvím, jako jsou nosiče desek PCB, motorové filtry a další. Řada samotných stykačů byla postupně doplněna tak, aby se jednotlivé rozměrové velikosti výkonnostně překrývaly. To znamená, že pro jeden výkon v kategorii AC-3 lze použít dva stykače lišící se rozměry a různým spínaným výkonem v kategorii AC-1. Toto je výhodné především tam, kde je kladen zvýšený důraz na místo v rozváděči. Největší novinkou je systém SmartWire, který je primárně určen pro spínaní motorových vývodů.
 
Hlavním přínosem systému SmartWire je zjednodušení návrhu rozváděče, jeho výroba i údržba. S tím souvisejí úspora materiálu a samozřejmě času potřebného pro jeho realizaci. Obzvláště výhodné je použití systému SmartWire v aplikacích pro velké technologické linky, které využívají několik motorových vývodů. Připojení spouštěčových kombinací k řídicím systémům pomocí SmartWire je velmi jednoduché a snadné řešení. SmartWire lze použít spolu se spouštěčovými kombinacemi z řady xStart. Dvě standardní komponenty – motorový spouštěč PKZM0 a motorový stykač DILM – jsou propojeny beznástrojovou propojovací sadou bez jakýchkoli kabelů. Aby se tato spouštěčová kombinace stala kompatibilní se SmartWire, stačí jednoduše připnout na stykač doplňkový modul SmartWire. Tento modul obsahuje šestipólový zásuvný konektor, který nahrazuje připojení řídicího obvodu. SmartWire (obr. 2) se tedy místo náročného drátování vodiči jednoduše připojí ke komunikační bráně, zajišťující přenos informace s vyššími systémy po sběrnici Profibus, popř. CANopen.
 

Nové připojení jističů NZM1

Ing. Jindřich Bulva
 
V aplikacích vyžadujících vysoký stupeň dostupnosti je většina přístrojů navrhována v zásuvném provedení. To umožňuje snadnou a rychlou výměnu bez nutnosti jakékoliv montáže či drátování, popř. dalších komplikací při poškození do té doby bezchybně fungujících přístrojů. Nové zásuvné provedení jističů NZM1 (obr. 3) je k dispozici do 125 A. Úzký design nevyžaduje žádné dodatečné úpravy při návrhu rozváděče. Automatická spoušť zajišťuje přerušení proudu při výměně jističe. Celá výměna jističe je tedy nejen velmi jednoduchá, ale i bezpečná. Základna výsuvného provedení je navržena se stupněm krytí IP20, což zajišťuje ochranu před nebezpečným dotykem prstem. V případě potřeby lze pro zajištění jističe v zasunuté poloze využít jeden nebo dva visací zámky.
 

Rozšiřující moduly pro relé Easy a PLC řady EC4P

Ing. Jindřich Bulva
 
Firma Moeller přichází s novými rozšiřujícími moduly pro snadné rozšíření vstupů a výstupů dosavadní řady relé Easy a PLC EasyControl EC4P.
 
Moduly jsou primárně určeny pro připojení k relé nebo k PLC po komunikaci CANopen nebo EasyNet. Příslušný typ komunikace se volí přepínačem na zařízení. Jak na síti CANopen, tak na EasyNet je maximální délka sběrnice omezena na 1 km (při zachování předepsaných parametrů komunikační linky).
 
Nově je sortiment rozšířen o čtyři moduly – dva umožňují připojení po průmyslové sběrnici, další dva jsou pro lokální rozšíření pomocí komunikace EasyLink. Novinky jsou přehledně uvedeny v tabulce (viz níže).
 
Z tabulky je patrné, že vstupy/výstupy, které jsou připojeny po komunikaci, lze dále rozšířit o jeden modul lokálních vstupů a výstupů – po komunikaci EasyLink.
 

Xcomfort hledí i na bezpečnost osob a budov

Ing. Jaromír Pávek
 
Již v návrhu elektroinstalace je důležité věnovat pozornost ochraně osob a zařízení budov. Nové produkty Moeller pro bezpečnost nabízejí ochranu a včasné varování před nežádoucími vlivy, např. deštěm, silným větrem, zaplavením, požárem.
 

Detektory kouře

1. července 2008 vstupuje v platnost nová norma ČSN 14604 (Autonomní hlásiče kouře), která nařizuje instalovat zařízení autonomní detekce a signalizace – tzv. detektory kouře – ve všech novostavbách. Jde o technickou normu a použití detektorů kouře je povinné pro rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci, bytové domy a budovy sloužící převážně pro ubytování osob (hotely, penziony), ale také zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, nevzniká-li u těchto objektů již požadavek na elektrickou požární signalizaci (EZS). Detektory (obr. 5) mohou být propojeny paralelně dvouvodičovým kabelem a v případě požáru v některé místnosti spustí všechny hlásiče akustický alarm (85 dB). Uživatelé jsou tak informováni o vzniklém nebezpečí. Detektory jsou napájeny baterií 9 V a je možné je instalovat rovněž dodatečně do každého bytu či domu. Hlásič lze vybavit externím výstupem (CSEZ-01/20) pro komunikaci s inteligentním systémem Xcomfort nebo EZS. Ten následně odešle informace o vzniku požáru a přivolá tak pomoc. Pokud byly instalovány elektricky ovládané ventily, lze následně při požáru automaticky vypnout hlavní přívod plynu či vody a stykačem odpojit přívod elektrické energie.
 

Senzor zaplavení

Asi každý má nějakou zkušenost s prasklou nebo vypadlou hadicí z pračky či myčky a následným vyplavením bytu. Málokdo však ví, že v této situaci lze centrálně zavřít hlavní uzávěr vody, a to bez přítomnosti uživatele, je-li instalován senzor zaplavení. Ten detekuje únik vody senzorem v dolní části čidla a následně spustí akustický alarm (85 dB) a zajistí sepnutí reléového kontaktu. Senzor (obr. 6) je napájený baterií 9 V, je snadno přenositelný, a lze ho tak použít v každé domácnosti pro různé úlohy.
 

Senzor kvality vzduchu

Je-li instalován senzor kvality vzduchu, je možné řídit vzduchotechniku domu a spouštění ventilátorů na základě aktuálních informací o znečištění vzduchu. Senzor se nezaměřuje pouze na vyhodnocení CO2, ale indikuje různé plyny. Pro řízení se používá analogový výstup 0 až 10 V přivedený do řídicí jednotky. Senzor (obr. 7) najde použití pro řízení vzduchotechniky nízkoenergetických domů, odvětrávání krbů apod.
 

Okenní kontakty

Okenní kontakty pro nástěnnou montáž (obr. 8) a závrtnou montáž (obr. 9) přispívají rovněž k bezpečnosti a komfortnímu ovládání funkcí domu. Lze je využít v komunikaci s EZS. V případě neoprávněného otevření okna je odeslána zpráva např. na mobil uživatele. Je-li uživatel doma a svůj byt standardně užívá, dojde při otevření okna v zimních měsících k zavření vytápěcího ventilu radiátoru v dané místnosti. Přitom je udržována ekonomická teplota, což vede k úsporám energie. Ostatní prostory objektu však vytápěny jsou. Obdobným způsobem lze obsluhovat i klimatizaci.
 
Další informace lze získat na adrese:
Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: 267 990 440, fax: 267 990 419
 
Obr. 1. Instalační rozváděč Moeller Xboard
Obr. 2. SmartWire – snadné připojení bez drátování
Obr. 3. Jistič NZM1 v odnímatelném připojení
Obr. 4. Jednotka vzdálených vstupů a výstupů EC4E-221-6D4T1
Obr. 5. Detektor kouře CSEZ-01/19
Obr. 6. Senzor zaplavení CSEZ-01/18
Obr. 7. Senzor kvality vzduchu CSEZ-01/16
Obr. 8. Okenní kontakty CSEZ-01/06 pro nástěnnou montáž
Obr. 9. Okenní kontakty CSEZ-01/07 pro závrtnou montáž