časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Co jsme psali před 100 lety (8)

redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Elektrotechnika na Pražském veletrhu 1920

Inž. Machytka

Podle živého zájmu všech průmyslových a obchodních kruhů o první pražský veletrh dá se souditi, že podnik stane se jedním z pramenů, z nichž nejen domácí zákazníci, ale i cizina bude čerpati znalost o výrobní zdatnosti našeho průmyslu.

Již při příležitosti prvního veletrhu lze konstatovati, že náš průmysl elektrotechnický význam veletrhu plně pochopil. Svědčí o tom exposice, kterými se jak naše elektrotechnické závody, tak i obchodníci s elektrotechnickými potřebami trhu zúčastnili. Průmysl elektrotechnický umístěn jest vesměs v paláci strojírenském, v jehož středu nalézá se skupina exposic největších závodů elektrotechnických, porůznu pak umístěny jsou stánky závodů pro speciální výrobu různých potřeb elektrotechnických.

Elektrotechnická akciová společnost dříve Kolben a spol., Praha-Vysočany

Firma vystavuje vzorky výrobků téměř všech svých oddělení, v první řadě ovšem předměty běžné výroby, u nichž znormalizováním všech detailů a hromadnou výrobou dosaženo bylo nejen prvotřídního provedení, avšak i rychlé dodávky.

Oddělení pro stavbu strojů vystavuje řadu normálních motorů na proud stejnosměrný a třífázový, vesměs již v provedení předválečném bez používání jakéhokoliv materiálu náhražkového. Dále některé ukázky strojů speciálního provedení, jako vertikální třífázový motor pro pohon Westonových centrifižek pro cukrovary. Výkon motoru při plných obrátkách 920 v minutě je 6-7 k. s.; průměrný moment při náběhu odpovídá výkonu 27 k. s. při plných obrátkách.

Úspora na místě při elektrickém pohonu, zmenšení obsluhy, snížení režie následkem malé spotřeby oleje k mazání a odpadnutí výloh za výměnu řemenů, zvýšení trvanlivosti mechanické části centrifug a konečně značné zvýšení denní výroby jsou přednosti, jimž vděčí tento druh motorů dnešnímu výhradnímu jeho používání. Doposud dodáno bylo motorů tohoto druhu přes 500 kusů.

Dále vystaven jest ventilovaně uzavřený motor tramwayový v provedení, určeném pro Elektrické podniky města Prahy. Výkon motoru činí 50 k. s. při 500 voltech a 500 obrátkách. Dotčených motorů dodáno bude Elektrickým podnikům pražským během tohoto roku 110 kusů.

Uvedené dva příklady stačí ku posouzení, do jaké míry přizpůsobil se elektrický pohon vhodnými konstrukcemi všem potřebám provozním.

Spojené závody: Českomoravské elektrotechnické závody Fr. Křižík, akc. spol., Praha-Karlín a Bergmann-Podmoklí

Oddělení dráhové vystavilo: kompletní elektrické osvětlení železničních vozů s regulátorem vlastní konstrukce a různé druhy příslušných osvětlovacích těles. Zařízení nacházelo se v běhu, poháněno bylo ovšem místo osou vagonu malým elektromotorem. Dále vystavena byla výzbroj pro pražské tramwayové vozy a to motory, kontroler s příslušnými odpory, sběrací smyčce v různém provedení; zařízení bleskojistné a elektrická brzda pro vlečný vůz s příslušným kabelem a zásuvkami.

Oddělení pro stavbu strojů zastoupeno bylo serií běžných elektromotorů stejnosměrných a třífázových, dvoukollektorovou dynamkou o výkonu 47 kW, měničem o výkonu 20 kW a třífázovým motorem s průtahovou ventilací o výkonu 55 kW.

Oddělení pro stavbu přístrojů vystavovalo olejový vypínač serie III. Pro 1000 Amp, 6500 voltů, maximální a minimální vypínač do 500 voltů, různé přístroje pro vysoké napětí jako odpojovače, pojistky, bleskojistky, indukční spirály, průchodní isolátory atd., zásuvky pro pojezdné motory, spouštěče a regulátory v různých velikostech.

Oddělení lustrů předvedlo mimo bohaté kollekce osvětlovacích těles přepychových řadu jednoduchých osvětlovacích těles, vodotěsná raménka na sloupy, stolní lustry, lampy stojanové a stolní.

(ilustrační foto z knihy Padesát let Kolbenky)