časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Co jsme psali před 100 lety (17)

redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Elektronové lampy pro radiotelegrafii, přijímací, vysílací, sesilovací i usměrňovací začala vyráběti „Elektra“, továrna na žárovky v Praze*). Lampy byly zkoušeny v elektrotech. Ústavu české techniky v Praze s tímto výsledkem:

„K Vašemu přání sdělujeme Vám výsledky zkoušek, konaných s tříelektrodovými vysokoevakuovanými trubkami, ve Vaší továrně vyrobenými.

Trubky byly zatíženy normálním žhavicím proudem a dvojnásobným anodovým napětím po dobu 4 hodin, na to po dobu čtvrt hodiny i žhavicí proud o 25 % zvýšen.

Po tomto přetížení, které všechny přestály, byly ihned zkoušeny na vakuum elektrickou cestou t. j. stanovením proudu elektronového a protiproudu iontového. Podíl udává pak jakost vakua v trubce, čím jest menší, tím jest vakuum lepší.

Na to zkoušeny Vaše výrobky v heterodynu. Nasazovaly kmity i při velmi krátkých vlnách. Rovněž jako vysokofrekventní sesilovač i jako detektor působily rovnocenně s osvědčenými trubkami cizími.

Z těchto všech zkoušek jest zřejmo, že výsledky docílené jsou equivalentní zahraničním a trubky i pro praksi úplně vyhovují.“

Prof. Lud. Šimek v. r.


Elektrobusy.
V Anglii již kolik roků jezdí elektrobusy v Bradfordu, Birminghamu a Glasgowu. V Americe užívají elektrobusů města Richmond, New-York, Detroit, město průmyslu automobilního. Také Buffalo hodlá zavésti elektrobusové spojení, společnost „Northern Electric Traction and Light zařizuje vzdušné vedení 32 km pro touž dopravu, jako prodloužení trati akronské ve státě Ohio, centru průmyslu gumového. Celkový náklad bude asi 350 000 dol. Pro vrchní vedení se počítá náklad asi 4 500 až 7 500 dolarů na míli (1,6 km), kdežto stavba kolejí stojí pro jednu míli 45 000 – 60 000 $. Elektrobus sám stojí asi 9 000 $.

Co jsme psali před 100 lety (17) elektrobus

Intensivní osvětlování ulic zavedeno ve většině amerických měst. Užívá se lamp vláknových, řidčeji obloukových, na stožárech 6 – 10 m vysokých, vzdálených od sebe asi 30 m, a po každé straně ulice. Obloukové lampy jsou asi 6 amp, s kovovým vláknem, mají svítivost až 2 500 svíček**). Hlavně se užívá typu „Mazda“, která má vlákno wolfrámové a je plněna plynem. Nejmenší typy jsou určeny pro okruh 0,6 amp. Typa 1 500 svíček spotřebuje 20 amp. Žárovky 15 až 20 amp. Jsou zapojeny obyčejně v okruhu 6,6 amp. Pomocí autotransformátoru. Vhodným rozložením lamp se dosahuje velmi intensivního osvětlení, průčelní stěny domů jsou velice jasně osvětleny od shora až dolů, jen nejhořejší římsy jsou slabě viděti. Mnohé stožáry mají dvě lampy různě silné, jednu např. 1 000 svíček, která svítí do půlnoci, druhou slabší, jež se přepíná relém a svítí do rány.


*) Nástupcem firmy Elektra byl podnik Tesla, konkrétně Tesla Hloubětín, který působil ve stejných budovách v Praze – Hloubětíně. Významnými výrobky byly rozhlasové a televizní vysílače. Výroba vysílačů již zanikla, podnik pod jménem Tesla působí na jiném místě v Praze a původní výrobní areál byl nedávno zbourán. V Hloubětíně zůstala jen ulice „U Elektry“.
**) svíčka je jednotka svítivosti, která odpovídá dnešní jednotce kandela (cd)


Článek byl původně otištěn v časopise Elektrotechnický Obzor v květnu 1922.

Co jsme psali před 100 lety (16) Z komise pro zařizování domovních instalací