Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo
tiskem 7. 6. 2017. V elektronické verzi na webu od 26. 6. 2017. 

Zdůrazněné téma: Točivé el. stroje; Pohony a výkonová elektronika; Měniče frekvence; Elektromobilita

Hlavní článek
Použití programovatelných logických obvodů v elektrických pohonech
Stejnosměrné elektrické stroje s permanentními magnety

Aktuality

Startuje hlasování veřejnosti o vítězích 9. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe V Praze byly 20. 6. 2017 slavnostně představeny nominované projekty 9. ročníku prestižní…

Nejnovější monopost týmu ČVUT eForce FEE Prague Formula se představil na Václavském náměstí Dne 16. června se v dolní části Václavského náměstí prezentoval tým Fakulty…

IQRF Summit 2017 svědkem reálných IoT aplikací Akce zaměřená na reálná řešení v oblasti chytrých měst, budov, domácností, transportu,…

Konference Internet a Technologie 17 Sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, si Vás dovoluje pozvat na již tradiční…

Alza.cz se chystá revolučně ovlivnit prodej elektromobilů Jako první e-shop je totiž zalistuje do své stálé nabídky. První upoutávkou na tento…

Projekt studentů FEL ČVUT v Praze míří na celosvětové finále Microsoft Imagine Studentský startup XGLU, zabývající se vývojem bezbateriového glukometru, vybojoval…

Více aktualit

ČKD PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA, a. s. – minulost, současnost a budoucnost

Elektro 1/2000

Ing. Michal Divín,
ředitel společnosti

ČKD PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA, a. s. – minulost, současnost a budoucnost

Společnost ČKD PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA, a. s., vznikla 12. ledna 1999 zápisem do obchodního rejstříku jako dceřiná společnost ČKD PRAHA ENERGO, a. s., Od 1. října 1999 patří společnost ČKD PRůMYSLOVá ELEKTRONIKA a. s. obchodně ekonomickému celku působícímu již mimo ČKD Praha holding a. s.

ČKD PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA, a. s., programově navazuje na výrobní sortiment bývalé společnosti ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s., zejména v oblasti polovodičových aplikací a dále jej rozvíjí. Společnost disponuje technickým know-how, obsahujícím mnohaleté zkušenosti a tradici v oblasti výkonové elektroniky, regulovaných pohonů a měníren. Podařilo se udržet kolektiv kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou zárukou zachování tvůrčí kontinuity, technické úrovně a jakosti v tomto elektrotechnickém oboru. Působiště firmy je v areálu bývalého ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s., v části budovy Usměrňovače. Hlavním technologickým prostorem je univerzálně vybavená zkušebna, která poskytuje možnost vykonávat výkonové a vysokonapěťové zkoušky všech vyráběných zařízení.

Obr. 1 Obr. 3 Obr. 6 Obr. 7

ČKD PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA, a. s., se orientuje zejména na tu část průmyslového trhu, která vyžaduje individuální adresný přístup při technickém zpracování zakázky, tedy dodávky zařízení řešených na míru podle specifických požadavků zákazníka. Jde zejména o dodávky aplikací velkých výkonů, jako jsou pohony válcoven, těžních strojů, čerpadel a ventilátorů s výkony nad 1 MW, regulovaná kompenzační zařízení na vn sítích a často frekventované jsou i zakázky na rekonstrukce stávajících zařízení s cílem minimalizovat investiční náklady. Dále jsou to dodávky speciálních aplikací, u kterých se zavedení sériové či hromadné výroby z důvodu nízké poptávky obecně jeví jako nerentabilní. Zaměření na kusový způsob dodávek umožňuje zejména ve zmíněných oblastech při srovnatelné úrovni projektového a konstrukčního zpracování zakázky cenově konkurovat na domácích i zahraničních trzích. Kromě kvalitního technického potenciálu firmy je nutné nadále udržovat i výrobní zázemí, jež je orientováno především na montáž celků z nakupovaných komponentů. Firma bez výrobního zázemí by jednak ztratila schopnost pružně reagovat na dodatečné požadavky zákazníků (změny zadání, termínů) a jednak by se snížila její důvěryhodnost ve smyslu zajištění požadované kvality výrobků. Kromě uvedených speciálních aplikací jsou ve výrobním programu firmy i výrobkové komodity, které tvoří konstrukční typové řady. U těchto výrobků jsou kontinuálně uskutečňovány inovační změny nebo úpravy podle přání zákazníků. Do této kategorie patří především vvn zdroje pro elektrostatické odlučovače, mobilní letištní startovací zdroje, měnírny pro MHD a železnici a elektrovýzbroje pro kogenerační jednotky.

Obr. 2 Obr. 5

Z technického hlediska již zmíněnou orientaci na zakázkový způsob dodávek umožňuje jednak univerzálně koncipovaný mikroprocesorový regulační systém s obchodním názvem EMADYN a MIKRODYN, který v různých variantách dokáže pracovat ve všech typech nabízených aplikací, a jednak stavebnicově konstruovaný systém výkonových částí polovodičových měničů, jenž poskytuje možnost optimálního konstrukčního řešení pro požadovaný typ, popř. výkon aplikace.

Uvedený regulační systém obsahuje kromě obvodů zajišťujících hlavní činnosti dané aplikace (regulace proudu, napětí, otáček, účiníku, polohy apod.) i funkce sloužící pro ovládání, signalizaci, diagnostiku a měření veličin celého souvisejícího technologického okolí. Navíc umožňuje komunikaci po sériové lince současně s nadřazeným řídicím systémem a s případným dalším regulátorem EMADYN nebo MIKRODYN. Takto vytvořený systém často umožňuje realizovat jednotlivé zakázky bez používání dalších regulačních či ovládacích komponentů (např. systému PLC), a dosáhnout tak technicky i cenově zajímavého řešení. Výhodou je i skutečnost, že software i hardware jsou tvořeny firemními pracovníky a eventuální změnu do funkcí regulátorů lze na vyžádání zákazníka realizovat např. při uvádění zařízení do provozu přímo na místě dodávky.

Obr. 4.

Co se týče výkonových částí měničů, firma s výhodou využívá vlastností vzduchových chladičů s tepelnými trubicemi, se kterými má již dlouholeté zkušenosti a které umožnily výrazně zmenšit rozměry a hmotnost součástkových bloků. Pro dosažení minimalizace počtu polovodičových součástek řazených do série nebo paralelně jsou podle potřeby používány tyto součástky s nejlepšími proudovými a napěťovými vlastnostmi od renomovaných výrobců. Následně má tento přístup pozitivní vliv na rozměry a hmotnost zařízení, na jeho spolehlivost a v neposlední řadě i na jeho cenu. Kromě klasických tyristorů budou postupně i do měničů s výkony jednotek (MW) aplikovány součástky IGBT, popř. IGCT, které svými vlastnostmi umožní eliminovat používání pasivních komponentů jednotlivých aplikací a zvýší technickou úroveň dodávaných zařízení. V současné době jsou tato zařízení příliš nákladná a jejich plné nasazení v průmyslu bude aktuální v průběhu dalších let.

Všechny druhy vyprojektovaných zařízení jsou funkčně zkoušeny v již zmíněné víceúčelově vybavené zkušebně.

Výrobní sortiment firmy lze souhrnně ukázat v tomto přehledu:

 • Trakční měnírny pro MHD, železnice a metro
 • Regulované pohony – střídavé
  – synchronní ventilové pohony,
  – asynchronní ventilové pohony,
  – cyklokonvertory,
  – podsynchronní kaskády,
  – softstartéty,
  – stejnosměrné
  – nereverzační,
  – reverzační.
 • Filtračně-kompenzační zařízení
 • Zdroje vvn pro elektrostatické odlučovače
 • Řídicí systémy pro kogenerační jednotky
 • Budicí soustavy pro synchronní elektromotory a generátory
 • Mobilní letištní startovací zdroje
 • Zařízení elektrolýz
 • Servisní činnost

Přestože ČKD PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA, a. s., má vybudovaný technicko-výrobní potenciál tak, aby byla schopna konkurovat v oblasti své působnosti i renomovaným zahraničním konkurenčním firmám. Od 1. října. 1999 se společost zařadila do skupiny firem působících v příbuzných či navazujících oborech a vytvořila si tak v oblasti obchodu, ekonomiky a výroby lepší předpoklady prosadit se na domácích i zahraničních trzích.

Obr. 8 Obr. 9