časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Chemické výrobky pro elektroniku

|

Elektro 1/2000

Ing. Hynek Střelka, GM Electronic, spol. s r. o.

Chemické výrobky pro elektroniku (pokračování)

V minulých číslech (9/99, 10/99) jsem čtenáře seznámil s prostředky pro čištění v elektronice. Posledním z popisovaných přípravků byl ochranný a mazací KONTAKT 61, který je třetím doporučovaným výrobkem pro ošetřování elektrických kontaktů (po odstranění oxidů přípravkem KONTAKT 60 a omytí prostředkem KONTAKT WL). Tím se přesouváme z oblasti čištění do oblasti mazání a povrchových vrstev.

Mazání a ochrana
V elektronických výrobcích se často vyskytují různé pohyblivé mechanické díly – elektromotorky, přítlačné kladky, mechaniky magnetofonů, speciální posuvné kontakty, ozubené převody, teleskopické antény apod., které je pro zachování spolehlivé funkce nutné mazat.

KONTAKT GOLD 2000
Je funkční ochrana vhodná zejména pro pokovené kontakty (zlatem, stříbrem, cínem, rhodiem, paladiem apod.). Je to syntetické mazivo střední hustoty zanechávající tenkou vrstvu. Dlouhodobě promazává konektory a ostatní elektromechanické kontakty. Snižuje opotřebení povrchů kontaktů způsobené třením a tím brání jejich poškození. Díky velmi nízkému povrchovému napětí je aktivní vrstva nanesena na celý kovový povrch a proniká i do méně přístupných míst. Typickými oblastmi použití jsou telekomunikace, elektronika v automobilech, počítačová technika, průmyslová elektronika, vojenské technologie.

KONTAKT 40
Plní funkci penetračního oleje, maziva, odpuzovače vody a ochrany proti korozi. Vytváří trvanlivou překážku vodě a oxidům svou téměř neviditelnou olejovou vrstvou. Pomáhá chránit, mazat elektrické prvky (svíčky, spínače, cívky, přívody), mechanické části (nářadí, zámky, panty, matice a šrouby), automobilové díly (zapalovací systém, rozdělovač, akumulátor, kabely, startér, servomotory, antény), zkrátka chrání tam, kde hrozí vlhkost a koroze. Přípravek má nažloutlou barvu a teplotní stálost do 120 °C, krátkodobě do 150 °C.

LUB OIL 88
Je prvotřídní jemný olej ve spreji. Obsahuje v sobě i saponát pro rozpouštění usazených nečistot, inhibitory koroze pro dlouhodobou ochranu, neobsahuje kyseliny ani silikony. Vytváří vodoodpudivou vrstvu, čímž rovněž zvyšuje odolnost ošetřených dílů proti korozi. Je určen pro aplikaci v širokém rozsahu teplot, od – 30 °C do +100 °C. Lze jej použít např. pro mazání elektromotorů magnetofonů, hydraulických systémů, šicích strojů, ve strojírenství, v železničním modelářství apod.

VASELINE 701
Je mazací a antikorozní přípravek s uplatněním v komunikačních zařízeních či v anténní technice. Jde o hustší přípravek skelně bílé barvy používaný při konstrukci antén, ve vodících drážkách, pro antikorozní ochranu kabelových svorek (např. přívodů k autoakumulátoru) a šroubových spojů. Oproti běžné vazelíně umožňuje tento přípravek velmi snadné a čisté nanášení a při použití dodávané prodlužovací 140 mm trubice ventilku i přesnou aplikaci do méně přístupných míst.

SILICONE 72
Je kvalitní silikonový viskózní izolační olej chránící před jiskrovým výbojem, zabraňující svodovým proudům a vylučující korónové jevy. Je odolný proti vodě a proto též velmi účinný jako ochrana proti vlhkosti s výbornými dielektrickými vlastnostmi (pevnost 12 kV/mm při 20 °C). Je použitelný od – 50 °C do +200 °C. Rovněž se používá jako technologické mazivo při tažení drátů a kabelů, uvolňovací prostředek při formování plastových a kaučukových dílců. Je bezbarvý, obsahuje silikony.

KONTAFLON 85
Je teflonový mazací a uvolňovací prostředek. Neobsahuje žádné tuky, funkci kluzné vrstvy plní polytetrafluoretylénové (PTFE) částice, proto se hodí k mazání všude tam, kde je přítomnost jakýchkoliv tuků nežádoucí. Aplikovaná tenká vrstva má voskovitou konzistenci bělavé barvy. Plochy opatřené touto vrstvou získávají vlastnosti typické pro PTFE: nelepivost, vodoodpudivost, odolnost vůči usazování špíny, vrstva je odolná teplotám v rozsahu –50 °C až +260 °C, po odpaření rozpouštědla je nehořlavá. Používá se pro mazání kluzných, rotujících a otočných povrchů vyžadujících nízké tření, při těžké zátěži v průmyslu elektronickém, elektromechanickém, balicím, nábytkovém, textilním, papírenském, automobilovém, při zpracování plastů a pryže apod. U starožitného dřevěného nábytku výborně maže kluzné plochy zásuvek a snižuje tím jejich opotřebení.

Povrchové vrstvy
Často je potřeba trvale ošetřovat některé povrchy. V následujících odstavcích se zmíním o nevodivých i vodivých povlacích, spreji pro zajištění elektromagnetického stínění a některých dalších podobných výrobcích.

FLUID 101
je odvodňovací prostředek. Po nanesení vytvoří na materiálu velmi tenkou ochrannou vrstvu (asi 0,3 mm) a velmi rychle odstraní z povrchu vlhkost. Je výborně použitelný všude tam, kde se kondenzují vodní páry na izolačních površích a tím vznikají svodové proudy. Po aplikaci tyto svodové proudy a zkraty rychle zmizí a povrch se stává odolným vůči jejich znovuobnovení. Přípravek má jantarovou barvu, při pokojové teplotě zcela zasychá během 20 až 30 min. Jedním z příkladů použití v praxi je ošetření vnějšího povrchu rozdělovače v automobilu, čímž se sníží povrchové svodové proudy v důsledku zkondenzované vlhkosti a výrazně usnadní start studeného motoru. Dalším důležitým použitím je např. odstranění vody z anténních zesilovačů.

PLASTIK 70, PLASTiK 70 RED
Je to ochranný rychleschnoucí akrylátový lak na osazené desky plošných spojů. Trvale chrání desky před atmosférickými (korozivními) vlivy – vlhkostí, oxidací, prachem, před jiskřením, před korónou. Má dobrou přilnavost k různým materiálům (kovům, plastům, dřevu, sklu). Zaschlá vrstva je odolná proti zředěným kyselinám i zásadám. Vrstva je určena pro teplotní rozsahy od –70 °C do +100 °C. Dodává se v průsvitném provedení nebo v červeném provedení, je-li třeba snadno rozpoznat ošetřená místa. Izoluje a chrání běžnou elektroniku, desky s plošnými spoji, kabely a dráty, vysokonapěťové transformátory, cívky elektrických motorů, zajišťuje a utěsňuje plastové kryty cívek a konektorů. Přes tento lak je možné v případě oprav pájet.

URETHAN 71
Vysoce kvalitní jednosložkový uretanový izolační a ochranný povlak pro elektrotechniku a elektroniku. Stejně jako Plastik 70 má vysokou dielektrickou pevnost, povrchový a měrný odpor, nízkou hodnotu ztrátového činitele. Je odolný vůči vlhkosti a má dokonce protiplísňové vlastnosti. Je jedinečnou kombinací tvrdosti, pružnosti a silné přilnavosti, oproti vícesložkovým přípravkům má výhodu velmi snadného nanášení při vysoké kvalitě ochranného laku. Lze jej použítelný na cívky na kotvách elektromotorů, solenoidy, kabely, kryty konektorů, transformátorové svorky, propojky apod. Žlutavá vrstva zasychá po 15 až 20 min, vykazuje dielektrickou pevnost 39 kV/mm a jako reaktoplastový materiál téměř nedovoluje pájení přes vytvořenou vrstvu.

GRAPHIT 33
Už jste někdy stáli před otázkou, jak vytvořit elektricky vodivý povrch na nevodivém materiálu? S přípravkem GRAPHIT 33 je to snadné. Jde o jemný čistý koloidní grafit rozptýlený ve speciálně stanoveném rozpouštědle s organickým pojivem. Po aplikaci a přibližně desetiminutovém zaschnutí vytváří suchý, přilnavý, elektricky vodivý povrch na plastech, skle, keramice, dřevu apod. Zároveň působí jako suché mazivo. Zesílení povrchu a tím i zvýšení vodivosti lze dosáhnout přeleštěním nastříkané vrstvy vatou nebo jemnou tkaninou nebo vypálením při 300 °C. Používá se pro zabránění elektrostatickým výbojům v obalech a pouzdrech elektronických zařízení, k opravám poškozeného stínění katodových trubic, k vytváření povlaků na kabelech, k zabránění vzniku elektrostatických výbojů v potrubní poště, technologicky k vytvoření prvotního povlaku při galvanickém pokovování plastů a jiných nevodivých materiálů. Vrstva má šedočernou barvu.

EMI 35
Je velmi užitečný přípravek pro vytváření elektromagnetického stínění plastových skříní. V rámci zachování elektromagnetické kompatibility je obvykle nejprve potřeba odrušit přívody, ale i potom může vnější elektromagnetické pole působit na elektroniku uzavřenou v plastové skříni či naopak rušení z elektronických oscilačních obvodů může pronikat ven. Tomu lze účelně zabránit aplikací přípravku EMI 35, nejlépe na vnitřní strany skříňky (krabičky). Vznikne tak měděně hnědavá vrstva, která na vzduchu zasychá již po 30 minutách. Vrstva je díky optimální kombinaci pojiva, inhibitorů koroze a mědi velmi stabilní. Používá se pro stínění počítačů, tiskáren, monitorů, měřicích přístrojů, videomagnetofonů, vysílaček, bezdrátových telefonů apod. Útlum vrstvy 50 mm je 61 dB (měřeno metodou ASTM ES7-83).

ZINK 62
je galvanická zinková antikorozní vrstva obsahující zinek čistoty vyšší než 95 %. Chrání proti korozi a poskytuje všem typům železitých materiálů dlouhotrvající ochranu proti agresivnímu prostředí. Přípravek je vhodný i pro obnovování již existující ochranné vrstvy, která byla poškozena např. vrtáním, stříháním, svařováním, šroubováním apod. Vytváří odolný, pružný a elektricky vodivý ochranný film s dobrou přilnavostí ke kovovým podkladům, vykazuje vynikající svařitelnost, neodlupuje se, neobsahuje olovo ani chromany. Vrstva má šedou barvu, je nelepivá za 15 min a vytvrzena je za 24 h (při 20 °C). Trvale odolává teplotám 200 °C. Používají jej firmy dodávající elektřinu, vodu a plyn, dále ho lze použít v pouličním osvětlení, v železničních zařízeních, ve výrobě karoserií automobilů, chrání lodní a pobřežní zařízení před agresivní slanou mořskou vodou.

V příštím čísle dokončím seriál o chemických výrobcích popisem některých přípravků pro speciální použití při výrobě plošných spojů a při hledání závad v elektronických zařízeních. Čtenáře, kteří nečetli předchozí díly, informuji, že uvedené výrobky v České republice i Slovenské republice distribuuje firma GM Electronic.