časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

ČEZ míří ke třetí stovce dobíječek a spustil špičkový zákaznický systém

Martin Schreier | ČEZ, a. s. | www.cez.cz

Úvod

Aktivity Skupiny ČEZ se od počátku soustředily zejména na výstavbu sítě veřejných dobíjecích stanic. Jako subjekt s těžištěm aktivit na energetickém trhu vychází z poznání, že rozvoj elektromobility v rámci České republiky postupně akceleruje poptávku po veřejném dobíjení. Celý trh navíc funguje jako spojené nádoby a postupem času generuje pro energetiky další zajímavé příležitosti v celém navazujícím řetězci aktivit. Proto i v podání Skupiny ČEZ je dnes celý záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (zajišťuje společnost ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (oblast aktivit ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech.

Obr. 1. Dobíjecí stanice ČEZ
Obr. 1. Dobíjecí stanice ČEZ

Více elektromobilů = více stanic

V České republice je aktuálně registrováno více než 4 000 čistě elektrických aut a aktuální vývoj je velice dynamický. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, o rok později 725 elektrických aut, loni 789 e-aut a letos jen za první čtyři měsíce roku celkem 1 068 e-aut. Tento vývoj poměrně jednoznačně ukazuje, že nároky na veřejnou dobíjecí infrastrukturu v následujících měsících a letech rychle porostou.

Spolehlivým indikátorem vývoje jsou i statistiky odběrů v síti stojanů ČEZ. Síť veřejných dobíjecích stanic pod oranžovou vlajkou ČEZ dodala loni do baterií elektromobilů na území České republiky celkem 1 963 523 kWh elektřiny, což je ekvivalent 54 542 plných dobití vozu VW eGolf s kapacitou baterie 36 kWh. Zároveň jde o téměř 105procentní nárůst oproti roku 2018, kdy v celé síti „dobíječek“ elektrická auta načerpala 959 115 kWh. Celkem loni e-auta zastavila u stojanů ČEZ k dočerpání energie ve 153 612 případech. Také v prvním čtvrtletí 2020 navzdory pandemii koronaviru růst pokračoval, e-auta načerpala na stanicích ČEZ o 54 % více energie než loni.

Vývoj táhne jak rostoucí počet elektrických aut v ČR, tak také rozšiřování sítě veřejných dobíjecích stanic ČEZ. Ty by při akceleraci současného rozvoje elektromobility v České republice mohly objemem letošních celkových zákaznických odběrů výrazně překročit hranici tří milionů kWh. Trendem se také stává častější čerpání v malých objemech. Průměrný odběr elektřiny při jednom zastavení u stanice se v posledních dvou letech ustálil na 12,7 kWh. Je jasné, že ve světle tohoto růstu poptávky musí výrazně expandovat i síť stanic. Té české, v podání ČEZ i ostatních provozovatelů, se přitom zatím stále daří držet všeobecně uznávaný poměr 10 e-aut na jednu veřejnou dobíjecí stanici. Není však možné v rozvoji sítí polevit.

Zahušťování pokračuje

Nejvyužívanějšími lokalitami jsou už tradičně místa vybavená rychlodobíjecími stojany ABB, které v současnosti tvoří tři čtvrtiny sítě sestávající z více než 200 stojanů. Ty díky svému výkonu 50 kW umožňují většině elektromobilů dobít většinu kapacity baterií za přibližně 25 minut.

Rychlodobíjecí stanice vznikají nejen ve velkých městech jako Praha, Brno, Ostrava, ale také ve středně velkých a menších, a především u hlavních tahů. Kvalitně pokryté dobíjecími stanicemi ČEZ jsou zejména dálnice D1, D5, D8, D10, D11 a také alternativní tah Praha – Ostrava v trase budoucí dálnice D35 přes Olomouc. Ve zrychlené míře pokračuje také zasíťování měst do 20 tisíc obyvatel. Většina těchto instalací přitom na mapu přibyla v průběhu posledních dvou let.

Výstavba sítě ČEZ je mj. financovaná z dvojice grantů evropského programu CEF (Connecting Europe Facility – česky: Nástroj pro propojení Evropy), pro oblast Doprava a také díky prostředkům Operačního programu Doprava. Část sítě buduje ČEZ na vlastní náklady.

V rámci programu CEF řeší ČEZ např. otázku dostupnosti potřebného příkonu, a to zejména v místech, kde by mělo být vybudováno několik dobíjecích stanic. Namísto odpovídajícího posílení vedení nebo zřízení nového odběrného místa se firma snaží jít i alternativní cestou. Příkladem je lokalita trojice rychlodobíjecích stanic ve Vestci u pražského dálničního okruhu, která může nárazově samostatně fungovat díky nově spuštěné vlastní fotovoltaické elektrárně o výkonu 20 kWp a akumulačnímu systému s kapacitou 275 kWh. Pomocí těchto modulů z dílny společnosti ABB může lokalita zajistit jednorázové dobití až sedmi běžných elektromobilů s bateriemi o kapacitě 36 kWh.

Do pěti let chce ČEZ provozovat největší síť veřejných dobíjecích stanic v ČR čítající víc než pětinásobek současného počtu, tj. nabízet služby sítě o tisíci stojanech.

Spolehlivější, přehlednější, komfortnější

Obsluha tak robustního provozu a neustále rostoucího počtu zákazníků se samozřejmě neobejde bez zázemí v podobě komplexního řešení pro řízení nabíjecí infrastruktury v čele se špičkovým IT back-end systémem. Lepší komfort řidičů e-aut na samotných stanicích i špičkový informační servis zajistí nový zákaznický systém v čele s aplikací FUTUR/E/GO, která je k dispozici pro operační prostředí Android i iOS.

Pro klienty znamená nejen snadnější a uživatelsky příjemnější správu jejich účtů, ale třeba vyhledání nejbližší nabíjecí stanice podle momentální GPS polohy, a to v seznamu i na mapě. Samozřejmostí je také on-line indikace obsazenosti nejen stanic, ale i jednotlivých konektorů, příp. nefunkčnosti stanic. Užitečná je také statistika obsazenosti nabíjecí stanice v průběhu dne nebo několik forem notifikace (push, sms, mailem) o ukončení dobíjení či naopak o vzniklém problému při dobíjení. Zákazník má také kompletní přehled nad nabíjením v domácnostech a ve firmách: sleduje on-line čerpání energie i její cenu. Prostřednictvím aplikace ovládají nabíjení nejen registrovaní zákazníci ale i jednorázoví klienti, kteří nemají zvolený žádný tarif.

Kompletní informace, včetně návodů na obsluhu a smluv ke stažení najdou zájemci o dobíjení v síti ČEZ na https://www.elektromobilita.cz/cs/jak-se-stat-zakaznikem.

Stálým zákazníkům ČEZ nyní nabízí kvarteto tarifů (tři z nich kombinují měsíční platbu a fakturaci za spotřebovanou kWh). Tarify jsou odstupňovány podle spotřeby/nájezdu (při vyšším vytížení je množstevní sleva za kWh elektřiny). Pro ty, kteří se nechtějí vázat, platí tarif „Neregistrovaný“.

Závěr

Výstavba a provoz sítě dobíjecích stanic ČEZ bude dynamicky pokračovat i v dalších měsících a letech. Trendy, které lze pozorovat u nás i v zahraničí ale jasně ukazují, že z pohledu ČEZ jde o krok správným směrem.