časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

České dráhy objednaly lokomotivu Siemens Vectron pro zkušební okruh ve Velimi

Siemens, s. r. o. | www.siemens.cz

V dubnu podepsaly České dráhy s firmou Siemens Mobility ČR smlouvu na nákup testovací lokomotivy Siemens Vectron, která je z výroby vybavena palubní částí ETCS dle nejnovější specifikace Baseline 3. Bude využívána pro testování různých typů kolejových vozidel na zkušebním okruhu VUZ ve středočeské Velimi. Díky výkonu 6,4 MW ji lze používat ke zkouškám v tažném i brzdném módu, kdy slouží jako zátěž pro jiná kolejová vozidla. V době, kdy nebude lokomotiva na okruhu vytížena, bude využita v běžné osobní dopravě ČD. Lokomotiva prošla testy kompatibility na obou národních tranzitních železničních koridorech vybavených traťovou částí ETCS. Lokomotiva je čtyřsystémová, lze ji využívat i při testování vozidel na napájení 1 500 V používané v Nizozemí či ve Francii. Pro rychlé testy ve Velimi má zvýšenou max. rychlost na 210 km/h. Byla vyrobena v závodě Siemens Mobility v Mnichově-Allachu a firma ji používala k testování. Kromě jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS bude vybavena GSM-R a dálkovou diagnostikou. Má trakční výkon 6 400 kW a nejvyšší provozní rychlost 210 km/h.

[Tiskové materiály Siemens.]