časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Češi v rámci sběrné sítě REMA vytřídili v loňském roce 21 tisíc tun elektroodpadu

redakce ELEKTRO |

Dohromady 20,9 tisíc tun. Taková je hmotnost vysloužilých elektrických a elektronických zařízení, kterou loni v rámci své sběrné sítě převzal k recyklaci kolektivní systém provozovaný společností REMA Systém, a. s. Množství odpovídá hmotnosti 120 staveb legendární pražské Petřínské rozhledny. Ve sběru elektra se Češi oproti roku 2018 opět zlepšili, vytřídili o téměř čtvrtinu více, a to také díky zapojeným obcím. REMA v rámci své sběrné sítě disponuje více než 20 tisíci místy zpětného odběru. O kvalitě nastavení této sítě svědčí i míra zpětného odběru, což je poměr mezi hmotností elektrozařízení uvedeného na trh a sebraného elektroodpadu. Za rok 2019 činí zpětný odběr 79,6 %. V roce 2018 to bylo 67,3 %, cílová hodnota nastavená Evropskou unií činila 45 %, resp. 55 a 50 %. Firma zajišťuje také zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů. Podle její statistiky lidé v uplynulém roce odevzdali 316 tun baterií. Míra sběru baterií a akumulátorů překročila hranici 71 % (v roce 2018 to bylo 68 %), cíl Evropské unie je stanoven v úrovni 45 %.

[Tiskové materiály REMA.]