Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2019 vyšlo
tiskem 26. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 26. 7. 2019. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Správa aktiv a potřeba diagnostiky v Průmyslu 4.0

Aktuality

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské…

Kaufland v Blansku nabízí rychlodobíjecí stanici pro elektromobily Nejnovější lokalitou řetězce Kaufland, která nabízí rychlé dobíjení pro elektromobily, je…

Viceprezidentem asociace ENTSO-E zvolen člen představenstva ČEPS, a.s., Zbyněk Boldiš Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS, a.s., byl zvolen do funkce viceprezidenta…

Drony z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze budou obhajovat vítězství v Abu Dhabi Utkají se o hlavní cenu 1 milion dolarů. Testy systému spolupracujících autonomních dronů…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

Více aktualit

Cenově dostupné silové měření pro širokou oblast aplikací

číslo 11/2006

Cenově dostupné silové měření pro širokou oblast aplikací

Nigel Johnson,
vedoucí produktový manažer Tyco Electronics – Divize silnoproud

Vývoj silových řídicích a kontrolních aplikací zvyšuje požadavky na výrobce měřicích zařízení. Jsou žádány dodávky cenově dostupných multifunkčních přístrojů, umožňujících současné měření parametrů výkonu, kvality, harmonické složky a spotřeby energie v široké oblasti použití. Pro spolehlivou funkci měřicího zařízení ve velmi rozdílných geografických lokalitách a prostředích je třeba brát v úvahu mnoho různých provozních faktorů.

Dříve se pro různá měření více veličin používaly jednotlivé měřicí přístroje. Nyní však výrobce Crompton Instruments vyvinul nový multifunkční měřicí systém, který umožňuje nejen sledovat velké množství parametrů jediným přístrojem, ale dovoluje i dlouhodobé měření a sledování odběrů pro efektivní snižování nákladů na elektrickou energii na straně odběratele.

Výsledkem tohoto vývoje je zcela nový výrobek Integra 1630, který nabízí špičkovou přesnost měření <0,2 %, dálkové sledování zařízení, komunikaci všech významných elektrických, výkonových a jakostních parametrů, jakož i měření individuálních požadavků odběru v reálném čase.

Integra 1630 – nový úsporný model – přináší tyto výhody:

  • tradičně tenký čelní panel,
  • velmi mělkou zástavbovou hloubku,
  • populární komunikaci Modbus a možnost doplnění reléovým modulem.

Integra 1630 byla navržena pro široký okruh použití v rámci distribučních systémů, rozváděčů, ovládacích panelů, energetické a stavební správy, komunální služby a silového monitoringu. Další aplikace zahrnují řízení procesů, sledování motorů, pevné i mobilní generátory a kogenerační jednotky.

Obr. 1.

Multifunkční přístroj Integra 1630 od Crompton Instruments

Nová Integra 1630, která je vhodná pro všechna použití měření výkonů, byla při svém vzniku významnou výzvou pro vývojové oddělení přístrojů Crompton Instruments, neboť na její realizaci bylo kladeno mnoho různých požadavků. V novém návrhu systému bylo použito několik nových technologií, jejichž řešení přináší jiné aspekty, než nabízejí standardní, ověřené postupy.

Plně uživatelsky programovatelná Integra 1630 umožňuje jednofázové připojení, třífázové třídrátové a třífázové čtyřdrátové zapojení. Panel přístroje o rozměru DIN 96 poskytuje jednoduché programování a zobrazení až třiceti pěti měřených elektrických veličin v podobě menu uživatelského rozhraní. Volitelné analogové a digitální vstupy a výstupy dovolují zvětšit objem sdělovaných informací až na šedesát měřených parametrů. Tyto údaje mohou být prostřednictvím komunikačního standardu SCADA přeneseny do dalších systémů. Dálkové nastavení a zobrazení všech šedesáti parametrů je možné i prostřednictvím jednoduchého programu v prostředí OS Windows.

Rozdílné aplikace mají různé požadavky. Řídicí sady pro generátory požadují např. měřicí vybavení velmi robustní povahy, které je schopno dlouhodobě odolávat silným vibracím a chvění stejně jako významným nahodilým dopravním otřesům. U dlouhodobě provozovaných zařízení je důležité sledovat dobu provozu a řádné plánování intervalů údržby. Při použití přístroje Integra 1630 je takovýto samostatný ukazatel nadbytečný. Na rozdíl od již uvedeného je prostředí v rozváděčích relativně nenáročné. Zde zákazníci očekávají výjimečně dlouhou životnost (často i desítky let) přístrojů určených pro rozváděče. To znamená v návrhu přístroje určitou konzervativnost a použití dlouhodobě spolehlivých a ověřených dílů. Integra 1630 má typicky velký, jasný a vysoce kontrastní displej LED, který poskytuje mnohem delší životnost ve srovnání s často používanými a levnějšími displeji LCD.

Dalším faktorem je geografická poloha. Přístroje Crompton Instruments mají dlouhou historii s mnoha pozitivními referencemi s ohledem na požadavky měření energií v různých zeměpisných a klimatických podmínkách, např. v podmínkách Blízkého východu. Návrhy přístrojů berou v úvahu extrémní vlivy prostředí, např. velké změny teploty, které se zde mohou vyskytovat. I přes mnoho inovačních rysů je digitální měřicí systém Integra 1630 konstruován konzervativně. Jen tak může spolehlivě a dlouhodobě odolat náročným podmínkám extrémních prostředí. Niel Dudley, R&D manažer Tyco Electronics – Divize silnoproud, říká: „Teprve nedávno jsme nahradili jeden z našich prvních digitálních výrobků 20. století.„ Ačkoliv tento přístroj byl nahrazen novějším zařízením, zůstaly základní funkce nezměněny.

Dálkový monitoring, kontrola a přenos informací přístrojem Integra 1630 umožnily manažerům distribuce vybudovat na Středním východě komunikační a kontrolní sítě snadno a levně. Komunikace dovoluje dispečerům dálkově kontrolovat všechny potřebné výkonové parametry měřené novým přístrojem Integra 1630 z centrálního dispečinku. Vznikající problémy mohou být diagnostikovány s dostatečným předstihem, což umožňuje předcházet nouzovým stavům při výpadku sítě a vykonávání neplánovaných oprav mimo standardní pracovní režim.

Kombinací nových inovačních konstrukcí se schopností velmi spolehlivě měřit kvalitu všech důležitých elektrických a silových parametrů v jednom zařízení nabízí řada přístrojů Crompton Instruments v podobě přístroje Integra 1630. Tento digitální měřicí systém splňuje požadavky výkonových monitorovacích aplikací všude tam, kde odběratelům záleží na efektivním využívání elektrické energie.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

Tyco Electronics Czech, s. r. o.
Divize silnoproud
Limuzská 8
100 00 Praha 10
tel.: 724 811 184
fax: 465 320 822
e-mail: EN-CZ@tycoelectronics.com
http://www.tycoelectronics.cz/main/energy/powme.htm