časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

CEM EKONOM – řešení pro úsporu nákladů na elektřinu, plyn, vodu nebo teplo

Mgr. Alice Nemčok | SOFTLINK s. r. o. | www.softlink.cz

Měření spotřeby energií a médií v budovách je naprosto elementárním předpokladem pro získání přehledu o nakládání s těmito komoditami a pro následné přijetí úsporných opatření. Faktem je, že při potřebném přehledu o toku energií budovou lze nalézt potenciál pro úspory až 15 % finančních nákladů. Uvážíme-li, že budova má náklady na energii například 150 000 Kč/rok, nabízí se tu možnost úspory 22 500 Kč/rok. A což třeba za 5 let! Společnost SOFTLINK má ve své nabídce hardwarová i softwarová řešení založená na online měření a průběžném vyhodnocování spotřeb elektřiny, plynu, vody a tepla.

Program CEM EKONOM patří mezi řešení pro menší firmy a střední podnikatele. Přesněji řečeno pro každého, kdo buď vlastní, nebo nějakým způsobem spravuje objekt, ve kterém jsou standardně instalována fakturační měřidla dodávaných energií – typicky se jedná o elektroměr, plynoměr, vodoměr, případně kalorimetr. Majitel či správce takového objektu by měl už z podstaty své pozice mít zájem na tom, aby si spotřebu udržel pod kontrolou, a aby proto vyžadoval měření a přehledně uspořádané výsledky. Nezáleží na tom, je-li objekt v plném provozu, nebo jestli je provoz omezen z důvodu svátků, prázdnin nebo epidemiologicky nepříznivé situace. Právě zejména v případech, kdy je spousta objektů prázdných, je rozumné a logické měření zajistit.

Dojde-li totiž k nějaké havárii či závadě v budově, která je v provozu a v níž se pohybují lidé, je pravděpodobné, že na chybu někdo brzy upozorní. Ale co v případě objektu, do kterého po dlouhý čas nikdo nechodí a kde nikdo nekontroluje spotřebu? Mnozí vědí nebo aspoň tuší, co dokáže voda. Právě závada na vodoinstalaci bývá často příčinou fatálních problémů. Obvykle se na případnou závadu nebo havárii přijde pozdě – ke škodě provozovatele nebo majitele objektu. Tomu nejen protečou peníze do kanálu, ale únik většinou způsobí mnohem větší sekundární škody, než je pouhá cena ztracené vody. Toto je tady hlavní motivace pro majitele objektů, které často bývají mimo provoz.

Samozřejmě také k objektům, které jsou v provozu, by jejich majitel měl přistupovat z pohledu řádného hospodáře. Měl by mít zájem na tom, aby věděl, co se v budově děje s energiemi a médii, a to nejen kolik energií se v objektu spotřebovává, ale také v jakém čase a s ohledem na počet lidí nebo na způsob provozování objektu.

Obr. 1. Ukázka ze skupiny senzorů používaných v systémech SOFTLINK – snímač teploty s displejem
Obr. 1. Ukázka ze skupiny senzorů používaných v systémech SOFTLINK – snímač teploty s displejem

Je skoro pravidlem, že jakmile provozovatel budovy začne měřit energie, brzy zjistí, že je tu prostor na optimalizaci spotřeby. Konkrétně pokud jde o elektrickou energii, analýzou pasivní spotřeby objektu, zejména v noci, si může zodpovědně vyhodnotit, které systémy musí nutně běžet a které lze vypnout.

Určitý potenciál úspor je také v počítačové technice. Jsou známy případy, kdy zbytečně běží několik serverů (a ty mívají dost velký příkon) místo toho, aby zákazník zvolil úspornější cloudové řešení. V jiném případě zase běžel naprázdno nápojový automat, kde je zapnutý ohřev vody a chlazení.

Takže jakmile zákazník měřením zjistí, že se elektřina spotřebovává v noci a podle jeho názoru by tam žádná spotřeba nemusela být (snad kromě toho, že běží kotel), měl by především vypátrat, co vlastně tu spotřebu generuje. A pak už jsou další kroky nasnadě.

Podobná situace je v případě rozvodů vody. Správce z výsledků měření vidí, jestli v noci někde neuniká voda. Mohou to být drobné úniky typu protékající záchod, velmi typickou cestou pro únik vody jsou automatické splachovače záchodu nebo pisoárů, které bez ohledu na to, jestli je budova v provozu, automaticky splachují každou půl hodinu nebo hodinu, podle toho, jak je výrobce nastavil.

Mluvíme-li o jednotlivých energiích, je určitě na místě zmínit teplo. Je obecně známou skutečností, že objekty v České republice jsou často přetápěné. Kontinuálním měřením tepla může zákazník zjistit, jak se budova z tepelného hlediska chová. Jestli zapíná a vypíná topení včas – podle typu budovy, jestli netopí zbytečně v nočních hodinách, popřípadě v období víkendu nebo svátků, kdy budova dočasně není obsazená.

Obr. 2. Do systému lze nahlížet nejen z počítače, ale z jakéhokoliv mobilního zařízení, třeba z tabletu nebo telefonu
Obr. 2. Do systému lze nahlížet nejen z počítače, ale z jakéhokoliv mobilního zařízení, třeba z tabletu nebo telefonu

Shrňme tedy výhody měření v budovách a možnosti zpracování naměřených dat programem CEM EKONOM.

Online měření elektřiny pomůže zjistit, kam denně padají desítky kilowatthodin, a které systémy musí nebo naopak nemusí běžet. Snížení denní spotřeby o 1 kWh znamená za rok (při ceně 5 Kč/kWh) 43 000 Kč!

Online měřením plynu a měřením teplot v objektu se zjistí, zda funguje regulace. Není třeba hned investovat do nové topné soustavy. Tato jednoduchá kontrola a případná úprava regulačních parametrů může přinést úspory nákladů až 15 %.

Měření spotřeby vody s možností nastavit alarmová hlášení, pomůže odhalit protékající záchody, úniky vody v kotelně nebo v umývárně. Pomůže zjistit, zda nasazení spořičů (perlátorů) opravdu vede k úspoře a hlavně, když nastane nějaký únik, dozví se to majitel včas a nezaplatí vodárnám desetitisíce za vodu vyteklou do kanálu.

Uživatel, který se rozhodne realizovat CEM EKONOM, dostane zdarma také mobilní aplikaci pro chytrý telefon, ze které si může během několika málo minut zkontrolovat, co se v domě děje s energiemi, aniž by se musel přihlašovat k počítači.