časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

CEM BUSINESS – jedinečný nástroj pro komplexní správu lokálních distribučních soustav

Mgr. Alice Nemčok | SOFTLINK, s. r. o. | www.softlink.cz

Část 2. Vykazování a monitoring

Softwarovou aplikaci CEM BUSINESS využívá řada zákazníků, kteří pronajímají objekty více nájemcům (obchodní centra, administrativní budovy, logistické parky nebo průmyslové areály). Aplikace totiž poskytuje podrobný přehled o spotřebách a umí rozúčtovat na jednotlivé nájemce náklady na energie a jakékoli další náklady spojené s provozem jejich objektu.
V předchozím díle [1] jsme představili první část funkcionalit systému CEM BUSINESS, nezbytných pro řádný provoz lokálních distribučních soustav (LDS), a to měření elektřiny a tarifikaci. Nyní přinášíme informace o dalších funkcích systému pro LDS.

Obr. 1. Příklad komunikace s OTE – zasílání výkazů, profilů a kontrolních sestav na elektřinu za LDS, včetně kontroly stavu
Obr. 1. Příklad komunikace s OTE – zasílání výkazů, profilů a kontrolních sestav na elektřinu za LDS, včetně kontroly stavu

3. Vykazování elektřiny

Vykazování elektřiny je administrativně i časově poměrně náročná část. Systém CEM BUSINESS podporuje generování následujících výstupů:
– průběhová data odběrných míst (tzv. „profily“),
– doplňkové údaje pro fakturaci distribuce (DUFMO, DUFVO),
– výkaz LDS

Automatické rozhraní do systému OTE podporuje v současné době generování a odesílání všech výše uvedených typů výstupů, včetně přijímání a zobrazování odpovědí od OTE. Systém odesílané zprávy automaticky páruje s odpověďmi a dává uživateli jasný status, zda zpráva prošla, prošla s připomínkami, nebo neprošla. Případné chybové zprávy si může uživatel nechat zasílat na e-mail nebo formou SMS zprávy.

Kromě těchto „povinných“ výstupů systém generuje přehledovou bilanční tabulku, kde provozovatel LDS vidí vstupní i výstupní data, a stejně tak analytické součty ve formě přehledné tabulky, nazývané „Kontrolní sestava“. V praxi si provozovatel zkontroluje vstupní a výstupní data v kontrolní sestavě a výstupy pro OTE již generuje najisto, s konsolidovanými údaji, které prošly kontrolou.

Obr. 2. Celkový přehled o spotřebách za všechna měřidla a čidla v rámci velkého průmyslového areálu, provozujícího i LDS
Obr. 2. Celkový přehled o spotřebách za všechna měřidla a čidla v rámci velkého průmyslového areálu, provozujícího i LDS

4. Monitoring provozu

Monitoring provozu LDS zpravidla zahrnuje:

– Okamžité zpracování a „on-line“ zobrazení odečtů elektroměrů a jiných zařízení ve formě odběrových grafů a přehledových tabulek. Tyto údaje lze použít i v případě reklamací ze strany odběratelů.

– Vyhodnocování alarmových stavů z měřidel a čidel, propagace alarmů do e-mailu nebo SMS („home-dispečink“). Provozovatel tak snadno uhlídá, zda je v LDS vše v pořádku a případné problémy s funkčností sítě a měřicí soustavou řeší průběžně (a ne až při fakturaci!).

– Automatické i „ad-hoc“ reporty, reporty nadlimitních hodnot. Pravidelné sledování provozu je účinnou prevencí proti překračování rezervovaných kapacit a může ušetřit náklad na penalizaci.

– Zobrazování aktuálních stavů, odběrových grafů, událostí a alarmů v mobilní aplikaci („mobilní home-dispečink“).

Součástí podpory provozu LDS je i zobrazování základních údajů (aktuální stavy měřidel, denní/měsíční spotřeby) a fakturačních údajů odběratelům energie v zákaznickém portálu, kde odběratel služby najde všechny údaje podle legislativních požadavků platných od 1. 1. 2020. Zákaznický portál kromě toho umožňuje i hromadnou komunikaci se zákazníky, zejména prokazatelné sdělování informací o plánovaných změnách nebo výlukách.

Obr. 3. Přehled spotřeby vybrané energie (elektřina) v rámci jednoho odběrného místa, včetně vyjádření spotřeby v Kč podle nastaveného tarifu
Obr. 3. Přehled spotřeby vybrané energie (elektřina) v rámci jednoho odběrného místa, včetně vyjádření spotřeby v Kč podle nastaveného tarifu

Platforma systému CEM BUSINESS je univerzální a umožňuje přirozeně kombinovat služby LDS se službami poměrového rozúčtování dalších služeb, takže provozovatel objektu vidí provozní i ekonomické údaje v jednom systému. Odběratelé mají přístup ke svým datům přes jeden zákaznický portál.

Systém umožňuje nastavení diferencovaných přístupů i pro další subjekty, podílející se na provozování objektu (vlastník, správce, provozovatel, dodavatel, rozúčtovatel služeb, atd.).

I přes širokou škálu poskytovaných funkcí má systém jednoduché ovládání, používání základních kontrolních a provozních funkcí nezbytných pro běžný provoz LDS se uživatel naučí za několik hodin školení. To je obrovská výhoda zejména pro menší LDS, kdy tak není potřeba mít zvlášť vyškoleného specialistu na provoz LDS.

Počáteční nastavení systému je součástí procesu implementace a obvykle probíhá v rámci školení, případné následné změny lze provádět s pomocí zákaznické podpory, která je k dispozici každý všední den mezi 8 – 16 h.

Systém CEM BUSINESS promptně reaguje na změny v legislativě a garantuje, že jednotlivé funkce a výstupy jsou v souladu s požadavky daného oboru.

Více informací získáte na www.softlink.cz, případné dotazy rád zodpoví Ing. Kohoutek na tel. čísle +420 602 314 479.

[1] Nemčok, A.: CEM BUSINESS – jedinečný nástroj pro komplexní správu lokálních distribučních soustav, Část 1. Měření a tarifikace. ELEKTRO, 2020, č. 10, s. 46.