časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Čas rozhodování – 2D, nebo 3D

číslo 3/2002

Inovace, technologie, projekty

Čas rozhodování – 2D, nebo 3D

Ing. Petr Miklica, MEDIUM SOFT a. s.

Nabídka programů pro zpracování projektové dokumentace se v poslední době konečně rozrostla. To je samozřejmě dobrá zpráva pro jejich uživatele. S bohatostí nabídky programů však roste určité nebezpečí neoptimálního rozhodnutí, a proto firma Medium Soft přináší informaci, kterou by neměli zájemci přehlédnout.

Nabídku programů CAD (Computer Aided Design – navrhování pomocí počítače) pro vypracování grafické dokumentace projektu lze rozdělit do dvou skupin:

 • na bázi AutoCAD firmy Autodesk,
 • se samostatným nebo jiným grafickým prostředím CAD.

Obr. 1.

AutoCAD je svou souborovou strukturou nejrozšířenějším řešením. Výběr řešení je nutné posuzovat podle toho, zda je schopno navazovat na dokumentaci vytvořenou v systému AutoCAD a zda dokáže vytvořit datové soubory v tomto prostředí použitelné. Je to nezbytná podmínka komunikace ve fázích projektového řešení.

Samotný AutoCAD je obecné grafické prostředí a vyžaduje doplňkové oborové řešení. Nabídka nadstavby pro oblast technického zařízení budov (TZB) velmi výrazně usnadňuje tvorbu projektové grafické dokumentace. Při výběru se hledá optimální poměr výkonu k ceně. Jako vhodné řešení se proto jeví platforma LT (Linear Technology), která je ve své grafické části poměrně výkonná a především nevyžaduje tak velkou investici na nákup programu AutoCAD plné verze. V tomto rozhodnutí se skrývá určité nebezpečí: při použití AutoCAD LT a nadstavby označované jako řešení 2D (twodimensional) nebo LT je nejen omezena aktivní práce s prostorovými objekty, ale velmi výrazně se omezuje návaznost na ostatní zpracování. Práce profesního projektanta je typická tím, že grafická dokumentace je jen určitou částí projektu a je velmi závislá na výsledcích technických výpočtů a výběru odpovídajících výrobků.

Základní rozdíly mezi řešením LT a úplným CAD:
Co nabízí řešení LT:

 • dobré nástroje na vytvoření grafické dokumentace projektu – výkonný kreslicí program (projektování „na prkně“ realizované počítačem),
 • vyhodnocovací dokumenty, např. soupisy, tabulky, soupisy použitých prvků – kusovníky.

Co řešení LT v nejbližší době nenabídne:
 • vytváření modelu projektu!
 • vytváření prostorových objektů s možností odvodit řezy definicí rovin,
 • propojení grafické dokumentace s technickým prostředím,
 • funkce umožňující vytvářet dokumentaci v prostředí CAD, která není jen grafikou, ale současně v sobě zahrnuje technické údaje objektů.

Omezení u řešení 2D neboli LT v softwaru CAD je skutečně mnoho. Pro porovnání je v dalším textu uvedeno, co nabízí úplná verze neboli řešení 3D softwaru CAD.

Úplná verze softwaru CAD není jen třetí rozměr

Pro objasnění principu komunikace při vytváření grafické a negrafické dokumentace je dále popsán postup práce v prostředí úplné verze CAD při vytváření projektu otopného systému stavebního objektu:

 1. V technickém výpočtu se stanoví varianty stavebních prvků určených k realizaci objektu – typy ochlazovaných a neochlazovaných stěn, výplně oken, dveří atd. Soubory vybraných prvků se exportují k použití v grafickém části.

 2. Grafické doplnění stavební dispozice objektu o identifikace použitých stavebních konstrukcí s využitím dat v kroku 1.

 3. Export datového souboru s údaji o dispozici, geometrii budovy, včetně všech doprovodných údajů potřebných k výpočtu tepelných ztrát stavebního objektu. Jde o velmi výrazné usnadnění tvorby vstupních dat pro výpočet s možností snadného variantního výpočtu.

 4. Výpočet tepelných ztrát stavebního objektu bez nutnosti zadávat jakákoliv data, export výsledků do CAD.

 5. Načtení tepelných ztrát podle místností a automatické doplnění hodnot do popisných objektů – identifikačních bloků místností.

 6. Předběžné umístění otopných těles (včetně popisu) do výkresu – jedním příkazem do celého podlaží. Export navržených otopných těles (OT) do výpočtu.

 7. Detailní návrh otopného systému v prostředí technického výpočtu – výběr OT, dimenzování OT do jednotlivých místností. Export OT do CAD.

 8. Načtení OT z výpočtu s automatickou nebo poloautomatickou aktualizací zobrazení a popisu OT ve výkresu.

Tímto postupem získává projektant velmi efektivně zpracované technické i grafické podklady projektu. Propojení výpočtové a grafické části zabezpečuje soulad mezi oběma částmi bez nárůstu pracnosti.

Propojení úplného programového vybavení CAD a výpočtových programů posouvá grafický software CAD do jiné dimenze projektování.

Projektant vytváří model projektu, při definici jednotlivých částí využívá možnosti pomocných technických výpočtů. Data pro výpočty se vytvářejí z grafické prezentace objektů, popř. výsledek výpočtu upravuje grafickou část dokumentace.

Důležitou spolupráci grafického programu a výpočtového softwaru řešení LT (označováno jako úroveň 2D CAD) v současné době nenabídne.

LT neboli varianta 2D/TZB je tedy jen kreslicím prostředím pro tvorbu grafické části projektové dokumentace pro TZB, což v současné době již nestačí.

Doplňující informace k článku
Zda volit „úplné řešení“ CAD, nebo LT je po funkční stránce jednoznačné. Bariérou u některých programů CAD je pouze cena. V současné době se však plně prosazují řešení, která tuto nevýhodu odstraňují. Nadstavbové programy mohou být dodávány s vlastním grafickým editorem (např. IntelliCAD), přičemž dodržují kompatibilitu se soubory DWG (formát souborů, které používá AutoCAD – nezaměňovat s DXF, který je jen exportním formátem).

U programu IntelliCAD je prvořadý důraz kladen na profesní řešení nadstavby, se kterým uživatel především pracuje. První verzi IntelliCAD v roce 1998 uvedla firma Vision Corporation (nyní divize Microsoft Corporation). O rok později otevřela distribuci, technologii a vývoj IntelliCAD svým partnerům ve společnosti IntelliCAD Technology Consortium (http://www.intellicad.com). ITC je členem aliance OpenDWG (http://www.opendwg.org).