Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

Čas rozhodování – 2D, nebo 3D

číslo 3/2002

Inovace, technologie, projekty

Čas rozhodování – 2D, nebo 3D

Ing. Petr Miklica, MEDIUM SOFT a. s.

Nabídka programů pro zpracování projektové dokumentace se v poslední době konečně rozrostla. To je samozřejmě dobrá zpráva pro jejich uživatele. S bohatostí nabídky programů však roste určité nebezpečí neoptimálního rozhodnutí, a proto firma Medium Soft přináší informaci, kterou by neměli zájemci přehlédnout.

Nabídku programů CAD (Computer Aided Design – navrhování pomocí počítače) pro vypracování grafické dokumentace projektu lze rozdělit do dvou skupin:

 • na bázi AutoCAD firmy Autodesk,
 • se samostatným nebo jiným grafickým prostředím CAD.

Obr. 1.

AutoCAD je svou souborovou strukturou nejrozšířenějším řešením. Výběr řešení je nutné posuzovat podle toho, zda je schopno navazovat na dokumentaci vytvořenou v systému AutoCAD a zda dokáže vytvořit datové soubory v tomto prostředí použitelné. Je to nezbytná podmínka komunikace ve fázích projektového řešení.

Samotný AutoCAD je obecné grafické prostředí a vyžaduje doplňkové oborové řešení. Nabídka nadstavby pro oblast technického zařízení budov (TZB) velmi výrazně usnadňuje tvorbu projektové grafické dokumentace. Při výběru se hledá optimální poměr výkonu k ceně. Jako vhodné řešení se proto jeví platforma LT (Linear Technology), která je ve své grafické části poměrně výkonná a především nevyžaduje tak velkou investici na nákup programu AutoCAD plné verze. V tomto rozhodnutí se skrývá určité nebezpečí: při použití AutoCAD LT a nadstavby označované jako řešení 2D (twodimensional) nebo LT je nejen omezena aktivní práce s prostorovými objekty, ale velmi výrazně se omezuje návaznost na ostatní zpracování. Práce profesního projektanta je typická tím, že grafická dokumentace je jen určitou částí projektu a je velmi závislá na výsledcích technických výpočtů a výběru odpovídajících výrobků.

Základní rozdíly mezi řešením LT a úplným CAD:
Co nabízí řešení LT:

 • dobré nástroje na vytvoření grafické dokumentace projektu – výkonný kreslicí program (projektování „na prkně“ realizované počítačem),
 • vyhodnocovací dokumenty, např. soupisy, tabulky, soupisy použitých prvků – kusovníky.

Co řešení LT v nejbližší době nenabídne:
 • vytváření modelu projektu!
 • vytváření prostorových objektů s možností odvodit řezy definicí rovin,
 • propojení grafické dokumentace s technickým prostředím,
 • funkce umožňující vytvářet dokumentaci v prostředí CAD, která není jen grafikou, ale současně v sobě zahrnuje technické údaje objektů.

Omezení u řešení 2D neboli LT v softwaru CAD je skutečně mnoho. Pro porovnání je v dalším textu uvedeno, co nabízí úplná verze neboli řešení 3D softwaru CAD.

Úplná verze softwaru CAD není jen třetí rozměr

Pro objasnění principu komunikace při vytváření grafické a negrafické dokumentace je dále popsán postup práce v prostředí úplné verze CAD při vytváření projektu otopného systému stavebního objektu:

 1. V technickém výpočtu se stanoví varianty stavebních prvků určených k realizaci objektu – typy ochlazovaných a neochlazovaných stěn, výplně oken, dveří atd. Soubory vybraných prvků se exportují k použití v grafickém části.

 2. Grafické doplnění stavební dispozice objektu o identifikace použitých stavebních konstrukcí s využitím dat v kroku 1.

 3. Export datového souboru s údaji o dispozici, geometrii budovy, včetně všech doprovodných údajů potřebných k výpočtu tepelných ztrát stavebního objektu. Jde o velmi výrazné usnadnění tvorby vstupních dat pro výpočet s možností snadného variantního výpočtu.

 4. Výpočet tepelných ztrát stavebního objektu bez nutnosti zadávat jakákoliv data, export výsledků do CAD.

 5. Načtení tepelných ztrát podle místností a automatické doplnění hodnot do popisných objektů – identifikačních bloků místností.

 6. Předběžné umístění otopných těles (včetně popisu) do výkresu – jedním příkazem do celého podlaží. Export navržených otopných těles (OT) do výpočtu.

 7. Detailní návrh otopného systému v prostředí technického výpočtu – výběr OT, dimenzování OT do jednotlivých místností. Export OT do CAD.

 8. Načtení OT z výpočtu s automatickou nebo poloautomatickou aktualizací zobrazení a popisu OT ve výkresu.

Tímto postupem získává projektant velmi efektivně zpracované technické i grafické podklady projektu. Propojení výpočtové a grafické části zabezpečuje soulad mezi oběma částmi bez nárůstu pracnosti.

Propojení úplného programového vybavení CAD a výpočtových programů posouvá grafický software CAD do jiné dimenze projektování.

Projektant vytváří model projektu, při definici jednotlivých částí využívá možnosti pomocných technických výpočtů. Data pro výpočty se vytvářejí z grafické prezentace objektů, popř. výsledek výpočtu upravuje grafickou část dokumentace.

Důležitou spolupráci grafického programu a výpočtového softwaru řešení LT (označováno jako úroveň 2D CAD) v současné době nenabídne.

LT neboli varianta 2D/TZB je tedy jen kreslicím prostředím pro tvorbu grafické části projektové dokumentace pro TZB, což v současné době již nestačí.

Doplňující informace k článku
Zda volit „úplné řešení“ CAD, nebo LT je po funkční stránce jednoznačné. Bariérou u některých programů CAD je pouze cena. V současné době se však plně prosazují řešení, která tuto nevýhodu odstraňují. Nadstavbové programy mohou být dodávány s vlastním grafickým editorem (např. IntelliCAD), přičemž dodržují kompatibilitu se soubory DWG (formát souborů, které používá AutoCAD – nezaměňovat s DXF, který je jen exportním formátem).

U programu IntelliCAD je prvořadý důraz kladen na profesní řešení nadstavby, se kterým uživatel především pracuje. První verzi IntelliCAD v roce 1998 uvedla firma Vision Corporation (nyní divize Microsoft Corporation). O rok později otevřela distribuci, technologii a vývoj IntelliCAD svým partnerům ve společnosti IntelliCAD Technology Consortium (http://www.intellicad.com). ITC je členem aliance OpenDWG (http://www.opendwg.org).