časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Cable management od OBO

číslo 5/2006

Cable management od OBO

Ing. Jiří Burant, OBO Bettermann Praha s. r. o.

Současnou investiční výstavbu provázejí specifické nároky na související technologické rozvody. Díky tomu se neustále zvyšuje množství elektrických a elektronických zařízení budov i počet potřebných kabelů a vedení. Důsledkem je neustálý růst požadavků na systémy pro uložení elektrických instalací ve stavebních objektech.

Firma OBO Bettermann, vedoucí značkový výrobce elektroinstalačních systémů, si je všech těchto skutečností velmi dobře vědoma. Inovační vývojové změny v jejím sortimentu proto již dnes počítají s budoucími požadavky na ukládání elektrických silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Pro jejich naplnění je k dispozici široký sortiment kabelových nosných systémů s možností integrace různých řešení z oblasti požární ochrany, úložné systémy pro vedení kabelových tras pod stropem, na stěnách, v podlaze i volně prostorem. Mezi všemi těmito úložnými systémy je přitom zajištěna vzájemná návaznost, umožňující vytvářet a optimálně slaďovat jejich všemožné kombinace (obr. 1). Základem tohoto tzv. cable managementu jsou čtyři základní části komplexního sortimentu se značkou OBO:

  • KTS (Kabeltrag-Systeme, kabelové nosné systémy),
  • BSS (Brandschutz-Systeme, systémy protipožární ochrany),
  • LFS (Leitungsführungs-Systeme, systémy ukládání vedení),
  • UFS (Unterflur-Systeme, podlahové systémy).
Obr. 1.

Obr. 1. Cable management by OBO – provázané instalační systémy

Každému z nich přísluší samostatný katalog, zahrnující nejen údaje o jednotlivých systémových komponentách, ale i mnoho dalších technických údajů usnadňujících a zrychlujících optimalizaci návrhu a realizaci praktických aplikací.

Kabelové nosné systémy

Tradičně široká nabídka kabelových žlabů a žebříků pokrývá požadavky praxe pro všechny druhy okolního prostředí. Začátek letošního roku přinesl především rozšíření nabídky mřížových kabelových žlabů. Novinkou je typová řada žlabů GR-Magic s výškou bočnice 105 mm. Množství různých rozměrů tohoto patentově chráněného řešení OBO je jednak zcela srovnatelné se sortimentem standardních drátěných žlabů, jednak je jednoznačně převyšuje v rychlosti a jednoduchosti montáže, neboť nepotřebuje šroubové spoje, bezšroubové spojky ani speciální nářadí. Pro velkou flexibilitu, extrémní nosnost, dobrou ventilaci uložených kabelů, kvalitu materiálu a jeho zpracování dává stále více profesionálů přednost žlabům GR-Magic před běžnými mřížovými žlaby.

Systémy protipožární ochrany

Požární bezpečnost stavebních objektů je obecný problém, který ve stále větší míře ovlivňuje i podobu elektrických rozvodů. Počet bezpečnostních požadavků v této oblasti přitom neustále roste, neboť zákonodárci ukládají zainteresovaným subjektům stále nové a nové povinnosti.

Obr. 2.

Obr. 2. Požárně bezpečné uložení kabelů v systému BSS

Proto má OBO již spoustu let k dispozici mnoho neustále zdokonalovaných protipožárních elektroinstalačních systémů. Extrémní důraz v této bezpečnostní oblasti je přitom kladen na náročné požární testování a certifikaci všech souvisejících výrobků. To platí i pro ukládání kabelů v systémech s definovanou požární odolností, včetně specifického případu jejich situování nad podhledy plnícími požárně dělicí funkci (obr. 2).

Systémy ukládání vedení

Současné rozšiřování sortimentu ve zmíněné oblasti lze charakterizovat větou: „Vše pro dobré připojení na pracovišti.„ Proto se systémy ukládání vedení OBO již dávno neomezují jen na obvyklé instalační nebo podparapetní lišty a kanály, ale patří sem zcela rovnocenně i široká paleta prvků pro flexibilní rozmístění přípojných míst silových a slaboproudých rozvodů přímo na pracovních stolech (obr. 3) nebo v jejich bezprostřední blízkosti.

Obr. 3.

Obr. 3. Desk Box – zakončení elektroinstalace přímo na pracovní ploše

Podlahové systémy

Nedávná zásadní inovace podlahových systémů dostala po převzetí firmy Ackermann od společnosti Honeywell na počátku tohoto roku ještě další rozměr. OBO v současné době nabízí instalační řešení „šitá na míru„ skutečně pro všechny oblasti použití. Od kanálů zalitých mazaninou, přes otevřený systém uložený v mazanině až po systém pro dvojité a duté podlahy. Vše s praktickou konstrukcí a optimálně řešenými kompletačními prvky, umožňujícími projektantovi i montážnímu pracovníkovi splnit veškeré požadavky praxe (obr. 4).

Software OBO

Elektrické rozvody jsou nyní navrhovány převážně s pomocí výpočetní techniky. Proto také byl již před několika lety u OBO vyvinut vysoce výkonný projektový software pro kabelové nosné systémy OBO Construct KTS (obr. 5). Jde o add-in (doplněk) programu AutoCAD a jeho použití přináší projektantům elektro, architektům i montážním pracovníkům podstatné zvýšení jistoty i efektivity při návrhu kabelových tras. Jeho nová verze nyní mimo sortiment KTS obsahuje také modul pro návrh kabelových nosných systémů se zachováním funkčnosti při požáru, obsažených ve speciálním katalogu BSS.

Obr. 4.

Obr. 4. Podlahové vývody OBO pro veškeré obvyklé krytiny

Zmíněná programová projektová podpora však nezůstává osamocena. Na počátku letošního roku byl představen další výkonný softwarový nástroj, jenž podstatně usnadňuje projektování podlahových systémů UFS. Jde opět o nadstavbu 2D programů AutoCAD, tentokrát s názvem OBO Construct UFS. Program umožňuje automatizovaný návrh podlahových tras a výběr komponent vhodných podlahových vývodů řízený programem, včetně možnosti jejich kontrolovaného osazování instalačními přístroji OBO.

Kromě ojedinělých programových řešení OBO Construct KTS a OBO Construct UFS firma letos představila také dva další softwarové produkty. Jejich význam je sice menší, přesto mohou podstatně usnadnit práci s výrobky této značky. Prvním je samostatný programový modul pro automatizovaný výpočet osazení kabelových žlabů a žebříků kabely. Jeho účelem je usnadnit a optimalizovat výběr vhodného kabelového žlabu nebo žebříku s ohledem na druh a množství uložených kabelů. Druhým je program pro automatizovaný návrh různých variant sběrnicových systémů OBO BUS.

Cable management od OBO

Firma OBO Bettermann je nepochybně předním světovým výrobcem kabelových úložných systémů plně podporujícím všechny progresivní cesty jejich projektování i realizace. Komplexní nabídka výrobků OBO proto poskytuje spoustu možností pro výběr optimálního řešení v nepřeberném množství nejrůznějších způsobů připojení. Instalací v podhledech počínaje a podlahovými systémy konče, poskytují vzájemně sladěné komponenty a systémy OBO téměř neomezenou volnost při tvorbě celkového i dílčího řešení pro každé prostorové uspořádání.

Obr. 5.

Obr. 5. Návrh kabelových tras pomocí programu OBO Construct KTS

Systémová řešení elektrických rozvodů od OBO Bettermann podporují a vhodně doplňují také další segmenty nabídky této firmy, mezi nimiž nelze opomenout:

  • VBS (Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, spojovací a upevňovací systémy),
  • EGS (Einbaugeräte-Systeme, systémy instalačních přístrojů),
  • TBS (Transienten- und Blitzschutz-Systeme, systémy ochrany před tranzientními jevy a blesky).

Další informace mohou zájemci získat na internetové adrese http://www.obo.cz nebo si lze potřebný informační materiál o obsahu a rozsahu pojmu cable management vyžádat od OBO na adrese:

OBO BETTERMANN Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. Box 96
251 01 Říčany u Prahy
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
http://www.obo.cz