časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

BLUEMARK – od návrhu k označení

BLUEMARK – od návrhu k označení

Dipl.- Ing. Georg Grunenberg, produktový manažer,
Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg, Německo

Při montáži skříňových rozváděčů a zařízení neustále rostou požadavky na označení provozních prostředků, svorek a vodičů. Jednoznačná identifikace všech součástí a vodičů usnadňuje uvedení do provozu a ulehčuje údržbu. Jednoduchého řešení lze dosáhnout pouze pomocí jednotného systému. Při sledování procesu výroby od návrhu až po fázi zhotovení lze snadno zjistit, že se systém značení skládá ze tří částí: softwaru, hardwaru a materiálu pro značení.

Všechno začíná u softwaru

Veškeré údaje pro značení vodičů, svorek i provozních prostředků jsou k dispozici v systémech CAE (Computer Aided Engineering, automatizované inženýrství). Ať už Eplan, Elcad, E3, Promise E, Ruplan nebo AutoCAD electric – údaje pro značení projektových systémů lze převést do systému pro projektování a značení Clip Project Advanced, produktu společnosti Phoenix Contact. Již při vstupu dat jsou automaticky navrženy a roztříděny optimální materiály pro značení. Uživatel může určit své současné přednostní produkty, např. skladové položky. Tím se odstraní ruční zadávání a zabrání se chybám. Program samostatně kontroluje počet označení a velikost podle příslušné plochy štítku. Jednou vytvořená data budou následně používána až do fáze zhotovení. Popisovací údaje lze snadno načíst do formátu Excel nebo ASCII. Tyto údaje se na materiálu rozmísťují systémem drag and drop (táhni a pusť). Výsledek se uživateli před zahájením tisku zobrazí v náhledu (obr. 1). Program umožňuje tisk do přesné polohy na tepelných tiskárnách, plotrech nebo na tiskárně Bluemark X1 společnosti Phoenix Contact.

Ideální pro globální hráče

Současné projekty stále častěji přesahují místo vzniku, a dokonce jsou zpracovávány i přes hranice různých zemí. Schopnost programu pracovat s kódováním Unicode umožňuje jeho implementaci ve všech jazycích. Označovací štítky lze opatřit i texty v čínštině nebo japonštině. Vektorovou i bodovou grafiku je možné snadno umístit i vytisknout. Technologická platforma programu Clip Project Advanced je orientována na budoucnost a dovoluje již použití s operačním systémem Microsoft Vista. Aktualizace jsou automaticky k dispozici uživatelům po celém světě prostřednictvím internetu.

Tiskárna Bluemark – jedno řešení pro všechny

Tiskárna Bluemark X1 společnosti Phoenix Contact je vhodná pro použití v průmyslu. Uživatel má tu výhodu, že pro veškerá označení potřebuje pouze jednu tiskárnu. Grafiku zde lze tisknout po pouhém kliknutí myši. Provoz tiskárny Bluemark X1 téměř nezávisí na okolních podmínkách a zajišťuje trvalou kvalitu tisku (obr. 2).

Při označování je důležitá rychlá a jednoduchá manipulace, aby bylo zhotovování co nejméně časově náročné. Po uvedení do provozu na místě nebo při údržbě je možné dodatečné značení (obr. 3). Materiály, které neobsahují halogen a silikon a odpovídají třídě hořlavosti V2 podle normy UL 94, automaticky splňují požadavky mnoha úloh. Archy karet Univerzal Card společnosti Phoenix Contact jsou štítky pro označení vodičů, svorek a přístrojů ve standardizovaném formátu. Speciální provedení těchto archů karet zajišťuje ve spojení s tiskárnou Bluemark X1 neustále přesnou polohu tisku. Standardizovaný formát navíc usnadňuje popis s využitím kreslicích systémů (obr. 4).

Marking system společnosti Phoenix Contact – od projektového softwaru, přes tiskárnu až k popisovacím kartám – shrnuje všechny procesy výroby označení do jednoho hladce probíhajícího procesu. Projekční systémy poskytnou údaje a Marking system jednotné řešení pro nekomplikovanou a rychlou výrobu označení svorek, vodičů a přístrojů.

Další informace mohou zájemci získat u manažera produktu: Roman Částek, e-mail: rcastek@phoenixcontact.com nebo na adrese společnosti
Phoenix Contact, s. r. o.
Technická 15
616 00 Brno
tel.: +420 542 213 401
fax: +420 542 213 701
e-mail: obchod@phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.cz

Obr. 1. Projektový software Clip Project Advanced
Obr. 2. Tiskárna Bluemark X1 vytvoří veškeré druhy označení pro průmysl
Obr. 3. Dostatečně velká popisovací plocha zaručí dobrou čitelnost
Obr. 4. Standardizované karty UniCard lze bez problémů popisovat i s využitím kreslicích systémů

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde