časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Bezúdržbové olověné akumulátory

číslo 10/2003

Elektrochemické zdroje napětí, UPS

Bezúdržbové olověné akumulátory

Ing. Jiří Zeman, DK group a. s.

Jihlavská společnost DK group a. s. se na stránkách časopisu ELEKTRO představuje pravidelně. Mezi její hlavní obchodní aktivity patří systémy a komponenty pro zajištění bezpečnosti a provozní spolehlivosti výrobních, energetických, popř. telekomunikačních provozů a rovněž objektů s nejvyšší důležitostí. K takové skupině výrobků patří i ventilem řízené olověné akumulátory (jinak označované za bezúdržbové), které se používají jako záložní zdroj elektrické energie.

Firma DK group a. s. zastupuje známou japonskou korporaci YUASA, která se touto problematikou zabývá již několik desetiletí, a dále německou firmu SSB Battery Service GmbH (nováčka v oboru).

Ventilem řízené olověné akumulátory (dále jen VRLA) obou výrobců mají oproti klasickým akumulátorům s tekutým elektrolytem mnoho nesporných výhod. Mezi ně patří především:

  • nízká hodnota samovybíjení (asi 3 % kapacity za měsíc)

  • vysoká schopnost rekombinace plynů při provozu akumulátorů,

  • libovolná pracovní poloha (díky elektrolytu, který je absorbován přímo v separátorech desek akumulátoru – tzv. AGM technologie),

  • mřížka akumulátorů ze slitiny PbSnCa, odolná proti korozi (tím je dosaženo vysoké účinnosti a dlouhodobé spolehlivosti),

  • takřka nulové nároky na provoz a údržbu (na rozdíl od klasických typů, kde je nutná častá kontrola hladiny elektrolytu spojená s jeho doplňováním).

Zmíněné vlastnosti zajišťují ekonomičnost baterií VRLA ve srovnání s klasickými typy baterií (s tekutým elektrolytem): i přes prvotní vyšší pořizovací náklady je jejich použití lacinější. Tato skutečnost vyplývá především z menších požadavků na provozování baterií VRLA – pro dosažení shodné kapacity totiž vyžadují méně prostoru, který je navíc méně náročný na odvětrávání.

Obr. 1.

Akumulátory VRLA – YUASA

Ve standardním dodavatelském programu koncernu YUASA jsou akumulátory série NP (obr. 1). Doba života těchto akumulátorů je při optimálních provozních podmínkách (okolní teplota 20 °C, správné dobíjení, šetrné zacházení) pět let.

Akumulátory série NP se vyrábějí v rozsahu kapacit od 1 do 65 A·h a jsou vhodné pro běžné záložní účely. Mezi nejčastější místa zařazení uvedené série patří malé systémy UPS (Uninterruptible Power Supply – nepřerušitelný zdroj elektrické energie), telefonní ústředny, zařízení pro bezdrátový přenos informací a také systémy EPS (elektrická požární signalizace) a EZS (elektrické zabezpečovací systémy), zdroje nouzového osvětlení, řídicí a kontrolní systémy a v menší míře i speciální lékařské přístroje, videokamery, hračky a různé automaty. Akumulátory série NP lze použít rovněž jako doplněk k solárním systémům.

Pro náročnější záložní účely (bankovní ústavy, nemocnice, státní instituce a úřady) jsou určeny baterie řady NPL a RE, jejichž délka života oproti akumulátorům série NP je díky speciální konstrukci a použitým materiálům dvojnásobná. Jejich předností je možnost záměny baterií řady NPL/RE za typy NP při zachování rozměrů a kapacity. Tak lze uživateli nabídnout dvojnásobnou dobu použitelnosti jeho záložního systému bez nutnosti zásahů do jeho mechanické konstrukce. Zmíněná možnost bývá využívána nejvíce u UPS, proto jsou tyto baterie vyráběny v kapacitách od 7 do 130 A·h.

Ve velkých a průmyslových aplikacích, kde je nutné vytvořit bateriové sady s velkými vybíjecími výkony a vysokým napětím, nacházejí uplatnění akumulátory série EN o kapacitě až do 480 A·h nebo staniční řada UXL s horizontem kapacity 3 000 A·h. Minimální doba života akumulátorů série EN je deset let. Uplatňují se především v záložních systémech pro objekty s vysokou důležitostí, jako jsou např. státní instituce, nemocnice, ústředí velkých bank a závodů, energetické a řídicí dispečinky, popř. kongresová centra, kde se zálohování napětí stává „životně“ důležitým. Doba života patnáct let (a více) série UXL s uvedeným rozsahem kapacity předurčuje tyto typy baterií pro jejich použití především v oblasti energetiky (teplárny, elektrárny apod.). Obě zmíněné série mohou být dodávány včetně instalačních skříní nebo bateriových regálů a příslušných propojek.

Mezi speciální typy uzavřených akumulátorů lze počítat řady NPH, SW, SWL a NPC.

První jsou vhodné pro pokrytí krátkodobých výpadků zálohovaného napětí, protože díky odlišné konstrukci jsou schopny v krátkém časovém úseku dodat až o 50Baterie NPC nejsou na rozdíl od ostatních představovaných typů určeny pro záložní režim (ve kterém je akumulátor stále „udržován„ na konstantním napětí a kryje pouze jeho výpadky), ale pro cyklický režim. Protože jsou odolné (1 300 nabíjecích cyklů), nejčastěji se uplatňují v elektrických dopravních prostředcích, kde je použitý akumulátor vystaven častému vybíjení a nabíjení.

Akumulátory VRLA – SSB

Firma SSB Battery Service má ve svém standardním dodavatelském programu akumulátory série SB, jejichž délka života při optimálních provozních podmínkách je pět let (obr. 2). Akumulátory série SB se vyrábějí v rozsahu kapacit od 1 do 200 A·h a jsou vhodné pro běžné záložní účely (stejně jako série NP firmy YUASA).

Obr. 2.

Pro náročnější záložní účely jsou určeny baterie série SBL. Jejich délka života oproti akumulátorům série SB je díky speciální konstrukci a použitým materiálům dvojnásobná. Výhodou je opět možná záměna baterií typu SBL za řadu SB při zachování rozměrů a kapacity. Takovým způsobem lze uživateli nabídnout dvojnásobnou dobu použitelnosti jeho záložního systému bez nutnosti zásahů do jeho mechanické konstrukce. Tato možnost bývá nejvíce využívána u UPS, proto jsou tyto baterie vyráběny v kapacitách od 7 do 200 A·h.

Mezi speciální typy akumulátorů lze zařadit řadu SBH, jež je určena pro některé typy malých UPS. Charakteristikou zmíněných typů je schopnost dodat v krátkém časovém úseku až o 75% více energie oproti typům SB.

Bližší technické informace si zájemci mohou vyžádat na adresách:

DK group a. s. – divize elektrotechniky
Na Hranici 8, 586 02 Jihlava
tel.: 567 572 300
fax: 567 572 301

DK group a. s. – kancelář Praha
Budějovická 45, 140 00 Praha 4
tel.: 261 263 077
fax: 261 263 047

DK group Slovensko s. r. o.
Železničná 329/21, 905 01 Senica
tel.: +421 903 229 080
fax: +421 346 516 772

e-mail: dkgroup@dkgroup.cz
http://www.dkgroup.cz