Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2018 vyšlo
tiskem 6. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 23. 6. 2018. 

Téma: Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Energetická platforma pro systém Vehicle to Grid/Home
Smart Cities (2. část – 2. díl)

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Kolínský Kaufland nabízí rychlé dobití elektromobilů Vybrané lokality řetězce Kaufland po celé České republice postupně nabízejí svým…

Více aktualit

Bezpečnostní systém od E. DOLD & SÖHNE KG

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

Bezpečnostní systém od E. DOLD & SÖHNE KG

Ing. Jaroslav Štáhl,
OS – KOM spol. s r. o.

S napětím byla na letošním Hannover Messe očekávána prezentace nového bezpečnostního řadiče firmy DOLD. Informace, že k jeho konfigurování lze použít pouze šroubovák, pronikla na veřejnost už dříve. Tajemstvím zůstalo, do jaké míry jsou pokryty i funkce programovatelného automatu (PLC). Nyní je tedy již známo celé výkonové spektrum. Přístroj je možné charakterizovat jako modulární bezpečnostní nadřazený řídicí systém s vazbou na CANopen a Profibus.

Obr. 1

Parametrizace bez laptopu

Dosáhnout úspory nákladů v případě bezpečnostních aplikací střední velikosti – to bylo hlavním úkolem pracovníků vývoje firmy DOLD. Protože vysoké náklady na propojení jednotlivých komponent konvenčních obvodů vybavených bezpečnostními relé značně narůstají s komplexností řešení, byl zahájen vývoj modulu bezpečnostního řadiče (obr. 1). Úkolem vývojářů tedy bylo sestrojit vhodný přístroj: snadno konfigurovatelný, současně však multifunkční a pružně přizpůsobitelný jakémukoliv použití.

Většina bezpečnostních aplikací se doposud řeší klasicky, tj. s využitím monofunkčních bezpečnostních modulů. S narůstající komplexností požadavků na bezpečnost se však zvyšují i náklady na instalaci modulů a jejich uvedení do provozu. K nim je třeba ještě připočítat investice do zajištění stále většího počtu požadovaných bezpečnostních funkcí. Tím se prodražuje i skladování náhradních dílů.

Krok od „monofunkčních„ řešení k bezpečné topologii komunikační sběrnice s bezpečnostním PLC je obrovský. Finanční náklady na software však nejsou potřebné pouze v oblasti vývoje. Při uvedení stroje do provozu a poskytování servisních služeb jsou též nutná vhodná diagnostická zařízení a programovací nástroje, které se stále musí přizpůsobovat novým provozním systémům. S použitím Safemasteru M, který nepotřebuje programování, a přesto ho lze napojit na ne zcela bezpečné sběrnicové sítě, je však zcela jistě možné dosáhnout velkých finančních úspor.

Obr. 2

Jádrem systému je základní modul (obr. 2). Je to řadič bezpečnostního systému. Funguje jako malý PLC. Do modulu už jsou začleněny vstupní kanály, např. pro dvě tlačítka nouzového vypnutí a čtyři spouštěcí tlačítka i bezpečnostní výstupní kanály. Vše je v bezpečnostní kategorii 4.

K základnímu modulu je možné připojit další vstupní a výstupní moduly (obr. 3). V maximální sestavě to např. znamená až 26 tlačítek nouzového vypnutí nebo dvanáct světelných závor, ochranných krytů nebo dvouručních zapojení, popř. jejich kombinací. A jestliže by ani tyto varianty nestačily, je možné díky hierarchickému skupinovému uspořádání kontrolovat a řídit ještě více vstupů a výstupů. Rozmanitost bezpečnostních funkcí nevede u přístrojů značky DOLD k velkému počtu různých modulů. Různé bezpečnostní funkce jednoho modulu jim přiřazuje až sám uživatel. Stačí pootočení přepínače a ze čtyřnásobného modulu nouzového vypnutí je čtyřnásobný modul kontroly dveří, čtyřnásobný ladicí modul, popř. i jejich kombinace.

Pro přenos stavových hlášení nadřízeným řídicím obvodům jsou k dispozici vazební členy pro sběrnice CANopen a Profibus. Uvedený přístroj rovněž umožňuje integraci do aplikací SCADA. To dosud bylo možné jen za předpokladu, že byl k dispozici bezpečnostní PLC. S využitím vazebních členů pro sběrnici je nyní možné uskutečnit i spojení s méně bezpečným zařízením.

Při aplikaci přístroje Safemaster lze místo nákladného komplexního programového vybavení pro konfigurování a diagnostiku použít jen běžný šroubovák. Každý modul je vybaven přepínači, které určují vazbu vstupů na výstupy. To je velmi přínosné zejména při případné výměně modulů. V současné době uživatel může bez pomoci jakéhokoliv softwaru vytvářet bezpečnostní sítě podle konkrétní aplikace tzv. na míru. Při konstrukci jednotlivých prvků přístroje Safemaster M již byly brány v úvahu obsáhlé, stále se měnící bezpečnostní normy, jako je EN 954-1, směrnice pro strojírenství 98/37/EG, DIN/EN 574 a IEC/EN 60204-1. A v tom případě nejsou potřebné certifikace zajišťované uživatelem.

Obr. 3

Shrnutí

Některé z výhodných vlastností přístroje Safemaster M:

 • libovolné přiřazení vstupních a výstupních funkcí,
 • možnost hierarchického skupinového uspořádání,
 • žádné programování, žádný programovací nástroj, jen jednoduché přiřazení přepínačem,
 • volba funkce pomocí šroubováku,
 • realizace komplexních systémů bez velkých nákladů na propojení,
 • možnost modulárního rozšíření,
 • flexibilní přizpůsobení příslušné řídicí úloze,
 • diagnostika na všech modulech bezpečnostního systému pomocí LED a tranzistorových výstupů,
 • volitelné napojení komunikační sběrnice při přenosu hlášení o stavu systému jiným účastníkům na sběrnici,
 • multifunkční uspořádání usnadňující projektování a realizaci.

Kurs programování?

Programování, lépe řečeno propojení, se u přístroje Safemaster M omezuje na přiřazení tlačítka Start a bezpečnostních výstupů v základním a vstupním modulu přepínačem DIP. Není tedy zapotřebí absolvovat kurs programování. Ten se v podstatě zredukuje na otázky:

 • Která tlačítka Start aktivují vstupní moduly?
 • Které výstupní moduly budou ovlivněny vstupními moduly?

Vstupní moduly mohou být aktivovány jedním nebo několika tlačítky Start. Vstupní modul může ovlivňovat několik výstupních modulů a výstupní modul je aktivován tehdy, jsou-li spuštěny všechny jemu přiřazené vstupní moduly a jsou splněny přiřazené bezpečnostní funkce.

OS-KOM spol. s r. o.
Zdíkovská 68
150 00 Praha 5
tel./fax: 257 210 114
e-mail: oskom@oskom.cz
http://www.oskom.cz