časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

Bezdotykové měřiče vzdáleností Pepperl+Fuchs

|

číslo 1/2005

Bezdotykové měřiče vzdáleností Pepperl+Fuchs

Přesné polohování regálových zakladačů, transportních vozíků, jeřábů a automatických manipulačních zařízení a měření délky ve dřevozpracujícím průmyslu na zkracovacích pilách a ve výtahových konstrukcích vyžaduje měření vzdáleností s milimetrovou přesností, na velké vzdálenosti a s velmi rychlou odezvou. Donedávna používaná elektromechanická indukční nebo optoelektronická zařízení, např. lineární snímače polohy, mají mnohé nevýhody, zvláště je-li třeba měřit větší vzdálenosti. K těm zásadním patří chyby způsobované změnami teploty, stárnutím a opotřebením.

Měřiče vzdálenosti typu EDM (electronic distance meter) tyto nevýhody nevykazují. Pracují na principu zjišťování doby, která uplyne od vyslání neviditelného světelného impulsu do přijetí jeho odrazu. Tato metoda je zvlášť vhodná pro velmi přesná měření na velké vzdálenosti. V porovnání s ostatními principy měření je dosti odolná proti vlivům okolního prostředí. Může být proto při zachování velké přesnosti použita i ve velmi náročných podmínkách průmyslu. Chyba měření způsobená změnou teploty okolí je maximálně 0,1 mm/°C. Zmíněné měřiče jsou spolehlivé a nepodléhají opotřebení. Pohyb cílového objektu není ničím omezován. Systém EDM měří přesně při pohybu objektu rychlostí do 10 m·s–1.

Velkou výhodou bezdotykových měřičů je i jejich snadná instalace a rychlé uvedení do provozu. Odchylka paprsku od vertikály může být až 4,5° (2,5 m RAD), zaměření usnadňuje vestavěné laserové „ukazovátko„. Zdrojem měřicího infračerveného světla je standardní laserová dioda. Optický měřicí systém používaný v jednotkách EDM splňuje bezpečnostní požadavky na laserovou ochranu třídy 1 (podle EN 60825). Díky nízké úrovni laserového vyzařování není obsluha přístroje vystavena nebezpečí poškození zraku.

Obr. 1.

Obr. 1. Bezdotykový měřič vzdálenosti Pepperl+Fuchs řady EDM-120

Měřiče na principu EDM dodává společnost Pepperl+Fuchs ve třech standardních řadách. Ty se liší maximální měřitelnou vzdáleností:

  • EDM-50 pro vzdálenosti do 50 m,
  • EDM-120 pro měření do vzdálenosti 120 m,
  • EDM-240 pro měření do vzdálenosti 240 m.

Na cílovém objektu, jehož vzdálenost se měří, je nutné upevnit odraznou plochu. Pro vzdálenosti do 60 m postačí jednoduchá odrazná fólie o rozměrech 500 × 500 mm, pro vzdálenost do 120 m by měla být velikost odrazné fólie 1 000 × 1 000 mm. Pro zjišťování větší vzdálenosti se používá reflektor se zaostřovací čočkou. Přestože infračervený paprsek o vlnové délce 880 nm proniká vodní párou podstatně lépe než viditelné světlo, za nepříznivých podmínek je třeba počítat se zmenšením maximálního měřicího rozsahu. Zvláště je třeba tuto skutečnost vzít v úvahu při použití ve venkovním prostředí, kde se kromě mlhy mohou vyskytovat i rozptýlené prachové částice, které snižují viditelnost. Při zhoršených podmínkách pro možnost měřit na větší vzdálenosti je zapotřebí použít více reflektorů vedle sebe. Dosah je maximální při dobrých podmínkách a při použití dvou reflektorů 240 m.

Tab. 1. Základní technické údaje měřičů řady EDM

Řada EDM-50 EDM-120 EDM-240
Max. měřicí vzdálenost 50 m 120 m 240 m
Reflektor odrazná fólie 500 × 500 mm odrazná fólie 1 000 × 1 000 mm odrazná fólie 1 000 × 1 000 mm nebo reflektor se zaostřovací čočkou
Rozlišení v délce 0,1 mm
Chyba měření ±6 mm (0,5 až 3,2 m); ±5 mm (>3,2 m)
Maximální rychlost cílového objektu do 10 m·s–1
Rychlost vzorkování do 1 000 vzorků/s
Krytí IP65
Napájecí napětí 24 V DC ± 25 %
Rozsah pracovních teplot –20 až 75 °C

Výstupním údajem měření je analogová vzdálenost povrchu odrazové plochy od nulové rysky na pouzdru měřiče. Údaj je k dispozici na elektrickém rozhraní. Tím může být v nejjednodušším případě proudová smyčka 4 až 20 mA. Výhodnější však je EDM připojit do řídicího systému prostřednictvím průmyslové sběrnice. Je možné použít rozhraní Profibus DP, Interbus-S nebo SSI (synchronní sériové rozhraní). K dispozici je i nezávislý digitální výstup indikující ztrátu optického kontaktu s cílovým objektem.

Příklad vzhledu měřiče řady EDM-120 od firmy Pepperl+Fuchs je na obr. 1. Základní vlastnosti měřičů EDM jsou přehledně sestaveny v tab. 1.

Jakékoliv další technické nebo obchodní informace si zájemci mohou vyžádat ve společnosti Pepperl+Fuchs s. r. o.

(Firemní článek Pepperl+Fuchs s. r. o.)

Pepperl+Fuchs, s. r. o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8-Karlín
tel.: 221 115 540
fax: 221 115 550
http://www.pepperl+fuchs.com