časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

Analyzátor elektrických sítí FLASH

|

číslo 1/2005

Analyzátor elektrických sítí FLASH

Petr Rozsíval, GHV Trading, spol. s r. o.

Italská firma ELECTREX, tradiční výrobce regulační a monitorovací techniky, představila koncem roku 2004 novou řadu analyzátorů elektrických sítí FLASH. Firma GHV Trading, spol. s r. o., která ELECTREX zastupuje v České republice, v předkládaném článku s novinkou seznamuje i českou odbornou veřejnost.

Analyzátory sítí řady FLASH jsou řízeny mikroprocesorem. Zaručují vysoký výkon a dlouhodobou teplotně nezávislou stabilitu měření. Mezi typické vlastnosti uvedené řady patří univerzálnost použití, přesnost a stabilita a jednoduchá obsluha. V současné době reprezentují tuto řadu dva typy analyzátorů: FLASH a FLASH ET.

Univerzálnost

Přístroj lze použít pro analýzu třífázových střídavých sítí v třívodičovém i čtyřvodičovém zapojení. Možnost nastavit převodní poměry proudových a napěťových transformátorů předurčuje přístroj k použití v nízkonapěťových i vysokonapěťových sítích. Konstrukce zobrazovací jednotky umožňuje současně zobrazovat až čtyři měřené veličiny, a to nejen v digitální podobě (tři třiapůlmístné displeje a jeden sedmimístný displej), ale i na jedenáctisegmentových bargrafech. Spektrum měřených veličin je podstatně širší (viz tabulka).

Obr. 1.

Obr. 1. Analyzátor sítí FLASH

K rozšíření univerzálnosti použití přispívají i standardní a volitelné výstupy. V rámci běžné dodávky může zákazník využít dva optoelektricky izolované pulsní výstupy. Jeden z nich indikuje činnou elektrickou práci a druhý jalovou elektrickou práci. Tyto výstupy je možné přeprogramovat i na funkci alarmů nebo dálkově řízených relé. Alarmy lze nastavit na jakoukoliv měřenou veličinu pro hlídání překročení zadané mezní úrovně, a to buď směrem nahoru, nebo směrem dolů.

Největší výhodou těchto přístrojů je jejich modulárnost. K přístrojům jsou dodávány tři různé rozšiřující moduly: modul RS-485, modul RS-232 a modul 4 – 20 mA. Moduly s rozhraním RS-485 a RS-232 umožňují komunikaci s externími zařízeními (PC, PLC apod.) pomocí protokolu MODBUS s přenosovou rychlostí až 38 400 bps (bitů za sekundu) bez stavů čekání a bez limitu přenesených registrů. Do sítě RS-485 je možné bez zesilovače spojit až 128 přístrojů o celkové délce vedení do 1 000Modul 4 – 20 mA má dva výstupy, které se využívají pro výstupní analogový signál 4 až 20 mA nebo 0 až 20 mA. Uvedený modul je určen k převodu uživatelsky vybraných elektrických veličin na stejnosměrný normalizovaný signál. Hodnota výstupního proudu je obnovována každých deset period měřeného signálu a má zpoždění 50 ms. Uživatelé již zakoupeného typu FLASH si mohou dokoupením modulu ET rozšířit funkční vlastnosti přístroje na úroveň typu FLASH ET.

Přesnost a stabilita

Velké stability a přesnosti měření se dosahuje především díky digitálnímu zpracování signálu, který je průběžně získáván monitorováním křivek proudového a napěťového signálu. Výsledkem je měření skutečné efektivní hodnoty (True RMS) signálu až do 31. harmonické. Automatická korekce offsetu zaručuje dlouhodobou teplotní stabilitu měření. K zajištění velké přesnosti zobrazení měřené veličiny přispívají i kalibrační a kontrolní diody LED.

Tabulka měřených veličin

Zkratka

Popis

FLASH

FLASH ET

U

efektivní napětí *

x

x

I

efektivní proud *

x

x

P

činný výkon *

x

x

P.F.

účiník * (power factor)

x

x

Q

jalový výkon *

x

x

S

zdánlivý výkon *

x

x

F

kmitočet

x

x

T

počítadlo provozních hodin

x

x

Pm

střední činný výkon **

 

x

Qm

střední jalový výkon

 

x

Sm

střední zdánlivý výkon

 

x

Pmd

maximální hodnota středního činného výkonu

 

x

Qmd

maximální hodnota středního jalového výkonu

 

x

Smd

maximální hodnota středního zdánlivého výkonu

 

x

Ea

činná elektrická práce ***

x

x

Erind

indukční jalová elektrická práce ***

 

x

Erkap

kapacitní jalová elektrická práce ***

 

x

Es

zdánlivá elektrická práce ***

 

x

THD

celkové harmonické zkreslení (total harmonic distortion)

 

x

* Celkové hodnoty i hodnoty pro jednotlivé fáze.
** Střední výkon je průměrná hodnota výkonu v nastaveném časovém intervalu (u nás obvykle 15 min pro sledování čtvrthodinového maxima).
*** U typové řady FLASH ET i možnost rozlišení dodávané a odebírané elektrické práce.

Jednoduchost obsluhy

V základní verzi se přístroj programuje a ovládá devíti tlačítky, která jsou umístěna na čelní straně přístroje, a jedním programovacím tlačítkem na zadním panelu přístroje. S jejich pomocí lze mj. volit zobrazované veličiny na čelním panelu, definovat převody transformátorů nebo elektrickou veličinu (např. U, I, f, P, Q), která bude použita na výstupním zařízení jako normalizovaný signál 4 až 20 mA, resp. 0 až 20 mA. Těmito tlačítky je rovněž možné nastavovat dobu zpoždění sepnutí alarmu (1 až 59 s) a hysterezi jeho spínání.

Konstrukce

Přístroj je dodáván ve dvou konstrukčních provedeních. Jednak je to verze pro montáž do panelu, kde rozměry čelního rámečku jsou 96 × 96 mm, a jednak varianta pro montáž na lištu DIN 35modulů. Rozšiřující moduly se u provedení 96 × 96 mm připojují ze zadní strany přístroje do připravených konektorů a jsou upevněny na zadním celoplošném krytu svorek. U provedení přístroje na lištu DIN mají moduly standardní tvar jako jiné modulové přístroje. Všechny vstupy a výstupy jsou galvanicky odděleny.

Příklady aplikací

Díky možnosti připojení přístrojů FLASH na jednu komunikační síť RS-485 je tento přístroj ideální pro monitorování spotřeby elektrické energie v malých i velkých podnicích. Všechna data jsou shromažďována v jediném počítači a je možné sledovat jejich aktuální hodnoty nebo kdykoliv s odstupem času analyzovat případné překročení čtvrthodinových maxim, přepětí či podpětí, výpadků nebo jiných nestandardních jevů. Vzhledem k tomu, že přístroj komunikuje po sériové lince, bude komunikace s jednotlivými přístroji tím pomalejší, čím více přístrojů bude připojeno. Z tohoto důvodu nejsou přístroje FLASH vhodné ke sledování krátkodobých dějů, ale naopak dějů v řádech jednotek až desítek sekund. Zmíněné přístroje je možné používat i jako elektroměry s pulsním výstupem nebo k monitorování jevů na zařízeních s obousměrným tokem energie (kogenerační jednotky apod.). K přístroji FLASH lze také zakoupit software ENERGY BRAIN pro uchovávání, zpracovávání a analyzování naměřených hodnot.

Základní údaje:

  • vstupní efektivní napětí: 500 V (max. 900 V po dobu 1 s),
  • vstupní efektivní proud: 5 A (max. 100 A po dobu 1 s),
  • napájecí napětí: 85 až 265 V AC; 100 až 374 V DC,
  • příkon: 5 V·A,
  • rozsah pracovních teplot: 0 až 50 °C,
  • přesnost: třída 1 pro činnou elektrickou práci.

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 541 235 532-4, 541 235 386
fax: 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz