Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2019 vyšlo
tiskem 26. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 26. 7. 2019. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Správa aktiv a potřeba diagnostiky v Průmyslu 4.0

Aktuality

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské…

Kaufland v Blansku nabízí rychlodobíjecí stanici pro elektromobily Nejnovější lokalitou řetězce Kaufland, která nabízí rychlé dobíjení pro elektromobily, je…

Viceprezidentem asociace ENTSO-E zvolen člen představenstva ČEPS, a.s., Zbyněk Boldiš Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS, a.s., byl zvolen do funkce viceprezidenta…

Drony z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze budou obhajovat vítězství v Abu Dhabi Utkají se o hlavní cenu 1 milion dolarů. Testy systému spolupracujících autonomních dronů…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

Více aktualit

Altivar 71 – cesta k vývoji

číslo 6/2005

Altivar 71 – cesta k vývoji

Ing. David Wurst, Marketing,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Společnost Schneider Electric rozšiřuje nabídku svých výrobků pro unikátní koncepci Transparent ReadyTM o měnič frekvence Altivar 71.
Nová generace měničů frekvence Altivar 71 je určena pro obecné aplikace a široký rozsah výkonů třífázových motorů od 370 W do 500 kW a napájecí soustavy od 200 do 240 V a od 380 do 480 V.

Altivar 71

Při konstrukci tohoto měniče byly využity nejnovější poznatky z oblasti vektorového řízení asynchronních motorů. Předurčují jej především pro náročné pohonářské aplikace a komplexní výrobní technologie. Jako příklad lze uvést manipulaci s materiálem, podavače, manipulátory, zdvihy na jeřábech, výtahy, dřevoobráběcí, textilní a balicí stroje, víceosé výrobní linky se synchronizací otáček, pohonné systémy se sdílením momentu, navíječky, extrudéry a kalandry, drtičky, kompresory atd. Nový Altivar 71 může pracovat ve vektorovém režimu se zpětnou vazbou nebo bez ní – inkrementálním rotačním čidlem (IRC) na hřídeli motoru. Kromě asynchronního režimu, nejčastěji používané varianty, lze změnou parametrů zvolit pro motory ve speciálních aplikacích i synchronní režim.

Odolnost a bezpečnost

Při zařazení měničů do průmyslových aplikací se někdy předpokládá klimaticky náročnější prostředí a více či méně zarušená napájecí síť. Nový Altivar 71 může např. pracovat při teplotě okolí do 50 °C bez omezení výstupního proudu nebo s poklesem napájecího napětí až o 50 % oproti jmenovitému napětí.

Obr. 1.

Obr. 1. Komfortní grafický terminál včetně implementace češtiny

Jednou ze základních, dnes velmi aktuálních podmínek pro řízení pracovních strojů a výrobních procesů je splnění požadavků na bezpečnost a diagnostiku. Z pohledu měniče frekvence jde především o ochranu motoru a poháněného zařízení, ale také o zajištění vysokého stupně bezpečnosti obsluhy. Použije-li konstruktér daného stroje Altivar 71, může deklarovat shodu s normou ČSN EN 954-1 – kategorie bezpečnosti 3 i s normou zabývající se bezpečností elektrických instalací IEC/EN 61508 – úroveň SIL2. Zapojení vnitřních obvodů umožňuje aktivaci funkce Power Removal (výkonové odpojení), která zajišťuje bezpečné vypnutí. To u některých aplikací může znamenat např. vyloučení stykače nebo jiného přístroje, jenž zabezpečuje galvanické oddělení mezi výstupem měniče a řízeným motorem.

Jednoduchost

Altivar 71 je standardně vybaven grafickým terminálem LCD. Parametry, provozní a poruchové stavy pohonu jsou zobrazovány v podobě textu (šest světových jazyků, vč. možnosti implementace češtiny) nebo grafu. Klávesnice terminálu je vybavena čtyřmi volně programovatelnými funkčními tlačítky, u kterých si obsluha může navolit libovolnou funkci pro zjednodušení a zrychlení nastavování a provozu. Navigační kolečko na terminálu podstatně urychluje pohyb v jednotlivých menu a změnu hodnot parametrů.

Obr. 2.

Obr. 2. Karta rozšíření v/v

Systém použitý u této novinky rovněž umožňuje vytvoření tzv. uživatelského menu, do kterého si lze nakonfigurovat nejčastěji používané sady parametrů a tak opět usnadnit práci uživateli. Jednoduché a inteligentní menu měniče frekvence Altivar 71 zajistí velmi rychlé uvedení pohonu do provozu, zabezpečení plné funkčnosti měniče a zachování všech bezpečnostních a ochranných funkcí. Protože rozsah použití je velmi široký, lze využít přítomnost přednastavených makrokonfigurací pro nejčastěji používané aplikace a je možné vytvořit i uživatelské makro. U velmi složitých pohonářských úloh se může stát, že i přehledně uspořádaný systém přístupu k parametrům pomocí standardně zabudovaného terminálu je komplikovaný. Proto je i měnič Altivar 71 slučitelný se softwarovým prostředím PowerSuite, které je použito u předchozích řad Altivarů a Altistartu 48. Obsluha tímto systémem dostává do ruky nástroj pro konfiguraci prostřednictvím PC. Propojovací kabel s převodníkem mezi PC a měničem lze nahradit bezdrátovou komunikací na bázi standardu Bluetooth.

Rozšířitelnost

Altivar 71 má již v základní verzi k dispozici asi 150 aplikačně zaměřených funkcí (obr. 1), např. funkce, které jsou často používané jeřábových a zdvihových aplikacích, dostatečný počet vstupů a výstupů a zabudované protokoly Modbus a CANopen. Pro speciální aplikace lze počet vstupů a výstupů rozšířit formou volitelných karet. Stejný princip je možné použít pro připojení vektorové nebo otáčkové zpětné vazby nebo rozšíření o další komunikační protokoly (Fipio, Uni-Telway, Modbus Plus, Interbus-S, Profibus-DP, Ethernet, Devicenet). Celkem lze základní přístroj rozšířit až o tři volitelné karty, přičemž jednotlivé typy karet (v/v – obr. 2, IRC – obr. 3 a komunikační) lze vzájemně kombinovat.

Obr. 3.

Obr. 3. Karta pro připojení IRC

Speciální volitelnou kartou je Controller Inside, která obsahuje řídicí systém volně programovatelný v souladu s mezinárodním standardem IEC 61131-3. Takto vybavený měnič může pracovat i v řídicím režimu (master); tak lze vyřešit i složitější víceosé nebo decentralizované systémy (včetně komunikace CANopen), bez potřeby externího řídicího systému.

Standardizace a životní prostředí

Nový Altivar 71 je produkt určený pro mezinárodní použití. Je tedy vyvinut a vyráběn v souladu s mezinárodními standardy. Splňuje podmínky standardů UL/CSA, CE, GOST, C-Tick atd. Je vyroben z takových materiálů, aby vyhověl podmínkám „ekodesignu“, tedy aby byl v souladu s evropskými normami ROHZ (Restriction of Hazardous Substances – omezení obsahu škodlivých materiálů) a WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – odpady z elektrických a elektronických zařízení). Obě zmíněná nařízení určují zacházení s odpady. Velmi přísná kritéria ohledně životního prostředí – míru recyklovatelnosti použitých materiálů Altivar 71 – překračuje.

Obr. 4. Obr. 5.

Obr. 4. Altivar 71 pro výkon 2,2 kW
Obr. 5. Altivar 71 pro motory o výkonu 280 kW

Rozšiřování standardní řady Altivar 71

Uvedením základní řady měničů frekvence pro motory do výkonu 500 kW a napětí do 480 V na trh vývoj těchto zařízení nekončí. V průběhu roku 2005 budou mít uživatelé k dispozici další řadu měničů, odvozenou ze základního přístroje a určenou pro často používané aplikace: regulace otáček ventilátorů, čerpadel a dmychadel. Znamená to, že Altivar 71 (obr. 4, obr. 5) není určen jen pro průmysl, ale počítá se s ním i v aplikacích HVAC (produkty pro vytápění, ventilaci a klimatizaci) ve vybavení budov, pro regulaci čerpadel a dmychadel v úpravnách vod a v čistírnách odpadních vod (ČOV). Postupně budou rozšířeny současné rozsahy směrem k vyšším výkonům a jiným napájecím soustavám. Vývoj bude pokračovat i formou softwarových modifikací, jež budou zaměřeny na úzce specializované pohonářské úlohy.

Společnost Schneider Electric si uvedením nového měniče frekvence Altivar 71 značky Telemecanique upevnila svoji významnou pozici v oblasti nízkonapěťových měničů frekvence na českém a světovém trhu. Kromě špičkového přístroje k ní přispívá i tradičně vysoká úroveň služeb, které jsou zajišťovány kvalifikovanými odborníky společnosti Schneider Electric a partnerských organizací. Navíc rozsáhlá prodejní síť zajišťuje dostupnost měničů frekvence a softstartérů ve všech regionech, urychluje dodávky produktů od výrobce ke koncovému uživateli nebo výrobci zařízení a tím pomáhá snižovat náklady uživatelů.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Středisko služeb zákazníkům
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849

Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz