časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Altivar 71 – cesta k vývoji

|

číslo 6/2005

Altivar 71 – cesta k vývoji

Ing. David Wurst, Marketing,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Společnost Schneider Electric rozšiřuje nabídku svých výrobků pro unikátní koncepci Transparent ReadyTM o měnič frekvence Altivar 71.
Nová generace měničů frekvence Altivar 71 je určena pro obecné aplikace a široký rozsah výkonů třífázových motorů od 370 W do 500 kW a napájecí soustavy od 200 do 240 V a od 380 do 480 V.

Altivar 71

Při konstrukci tohoto měniče byly využity nejnovější poznatky z oblasti vektorového řízení asynchronních motorů. Předurčují jej především pro náročné pohonářské aplikace a komplexní výrobní technologie. Jako příklad lze uvést manipulaci s materiálem, podavače, manipulátory, zdvihy na jeřábech, výtahy, dřevoobráběcí, textilní a balicí stroje, víceosé výrobní linky se synchronizací otáček, pohonné systémy se sdílením momentu, navíječky, extrudéry a kalandry, drtičky, kompresory atd. Nový Altivar 71 může pracovat ve vektorovém režimu se zpětnou vazbou nebo bez ní – inkrementálním rotačním čidlem (IRC) na hřídeli motoru. Kromě asynchronního režimu, nejčastěji používané varianty, lze změnou parametrů zvolit pro motory ve speciálních aplikacích i synchronní režim.

Odolnost a bezpečnost

Při zařazení měničů do průmyslových aplikací se někdy předpokládá klimaticky náročnější prostředí a více či méně zarušená napájecí síť. Nový Altivar 71 může např. pracovat při teplotě okolí do 50 °C bez omezení výstupního proudu nebo s poklesem napájecího napětí až o 50 % oproti jmenovitému napětí.

Obr. 1.

Obr. 1. Komfortní grafický terminál včetně implementace češtiny

Jednou ze základních, dnes velmi aktuálních podmínek pro řízení pracovních strojů a výrobních procesů je splnění požadavků na bezpečnost a diagnostiku. Z pohledu měniče frekvence jde především o ochranu motoru a poháněného zařízení, ale také o zajištění vysokého stupně bezpečnosti obsluhy. Použije-li konstruktér daného stroje Altivar 71, může deklarovat shodu s normou ČSN EN 954-1 – kategorie bezpečnosti 3 i s normou zabývající se bezpečností elektrických instalací IEC/EN 61508 – úroveň SIL2. Zapojení vnitřních obvodů umožňuje aktivaci funkce Power Removal (výkonové odpojení), která zajišťuje bezpečné vypnutí. To u některých aplikací může znamenat např. vyloučení stykače nebo jiného přístroje, jenž zabezpečuje galvanické oddělení mezi výstupem měniče a řízeným motorem.

Jednoduchost

Altivar 71 je standardně vybaven grafickým terminálem LCD. Parametry, provozní a poruchové stavy pohonu jsou zobrazovány v podobě textu (šest světových jazyků, vč. možnosti implementace češtiny) nebo grafu. Klávesnice terminálu je vybavena čtyřmi volně programovatelnými funkčními tlačítky, u kterých si obsluha může navolit libovolnou funkci pro zjednodušení a zrychlení nastavování a provozu. Navigační kolečko na terminálu podstatně urychluje pohyb v jednotlivých menu a změnu hodnot parametrů.

Obr. 2.

Obr. 2. Karta rozšíření v/v

Systém použitý u této novinky rovněž umožňuje vytvoření tzv. uživatelského menu, do kterého si lze nakonfigurovat nejčastěji používané sady parametrů a tak opět usnadnit práci uživateli. Jednoduché a inteligentní menu měniče frekvence Altivar 71 zajistí velmi rychlé uvedení pohonu do provozu, zabezpečení plné funkčnosti měniče a zachování všech bezpečnostních a ochranných funkcí. Protože rozsah použití je velmi široký, lze využít přítomnost přednastavených makrokonfigurací pro nejčastěji používané aplikace a je možné vytvořit i uživatelské makro. U velmi složitých pohonářských úloh se může stát, že i přehledně uspořádaný systém přístupu k parametrům pomocí standardně zabudovaného terminálu je komplikovaný. Proto je i měnič Altivar 71 slučitelný se softwarovým prostředím PowerSuite, které je použito u předchozích řad Altivarů a Altistartu 48. Obsluha tímto systémem dostává do ruky nástroj pro konfiguraci prostřednictvím PC. Propojovací kabel s převodníkem mezi PC a měničem lze nahradit bezdrátovou komunikací na bázi standardu Bluetooth.

Rozšířitelnost

Altivar 71 má již v základní verzi k dispozici asi 150 aplikačně zaměřených funkcí (obr. 1), např. funkce, které jsou často používané jeřábových a zdvihových aplikacích, dostatečný počet vstupů a výstupů a zabudované protokoly Modbus a CANopen. Pro speciální aplikace lze počet vstupů a výstupů rozšířit formou volitelných karet. Stejný princip je možné použít pro připojení vektorové nebo otáčkové zpětné vazby nebo rozšíření o další komunikační protokoly (Fipio, Uni-Telway, Modbus Plus, Interbus-S, Profibus-DP, Ethernet, Devicenet). Celkem lze základní přístroj rozšířit až o tři volitelné karty, přičemž jednotlivé typy karet (v/v – obr. 2, IRC – obr. 3 a komunikační) lze vzájemně kombinovat.

Obr. 3.

Obr. 3. Karta pro připojení IRC

Speciální volitelnou kartou je Controller Inside, která obsahuje řídicí systém volně programovatelný v souladu s mezinárodním standardem IEC 61131-3. Takto vybavený měnič může pracovat i v řídicím režimu (master); tak lze vyřešit i složitější víceosé nebo decentralizované systémy (včetně komunikace CANopen), bez potřeby externího řídicího systému.

Standardizace a životní prostředí

Nový Altivar 71 je produkt určený pro mezinárodní použití. Je tedy vyvinut a vyráběn v souladu s mezinárodními standardy. Splňuje podmínky standardů UL/CSA, CE, GOST, C-Tick atd. Je vyroben z takových materiálů, aby vyhověl podmínkám „ekodesignu“, tedy aby byl v souladu s evropskými normami ROHZ (Restriction of Hazardous Substances – omezení obsahu škodlivých materiálů) a WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – odpady z elektrických a elektronických zařízení). Obě zmíněná nařízení určují zacházení s odpady. Velmi přísná kritéria ohledně životního prostředí – míru recyklovatelnosti použitých materiálů Altivar 71 – překračuje.

Obr. 4. Obr. 5.

Obr. 4. Altivar 71 pro výkon 2,2 kW
Obr. 5. Altivar 71 pro motory o výkonu 280 kW

Rozšiřování standardní řady Altivar 71

Uvedením základní řady měničů frekvence pro motory do výkonu 500 kW a napětí do 480 V na trh vývoj těchto zařízení nekončí. V průběhu roku 2005 budou mít uživatelé k dispozici další řadu měničů, odvozenou ze základního přístroje a určenou pro často používané aplikace: regulace otáček ventilátorů, čerpadel a dmychadel. Znamená to, že Altivar 71 (obr. 4, obr. 5) není určen jen pro průmysl, ale počítá se s ním i v aplikacích HVAC (produkty pro vytápění, ventilaci a klimatizaci) ve vybavení budov, pro regulaci čerpadel a dmychadel v úpravnách vod a v čistírnách odpadních vod (ČOV). Postupně budou rozšířeny současné rozsahy směrem k vyšším výkonům a jiným napájecím soustavám. Vývoj bude pokračovat i formou softwarových modifikací, jež budou zaměřeny na úzce specializované pohonářské úlohy.

Společnost Schneider Electric si uvedením nového měniče frekvence Altivar 71 značky Telemecanique upevnila svoji významnou pozici v oblasti nízkonapěťových měničů frekvence na českém a světovém trhu. Kromě špičkového přístroje k ní přispívá i tradičně vysoká úroveň služeb, které jsou zajišťovány kvalifikovanými odborníky společnosti Schneider Electric a partnerských organizací. Navíc rozsáhlá prodejní síť zajišťuje dostupnost měničů frekvence a softstartérů ve všech regionech, urychluje dodávky produktů od výrobce ke koncovému uživateli nebo výrobci zařízení a tím pomáhá snižovat náklady uživatelů.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Středisko služeb zákazníkům
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha – Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849

Brno – Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz