časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Akumulátory YUASA – vaše spolehlivá záloha

|

Elektro 10/2000

(firemní článek)

Akumulátory YUASA – vaše spolehlivá záloha

Obr. 1.

Jihlavská společnost DK group a. s. se na stránkách časopisu ELEKTRO nepředstavuje poprvé. Mezi hlavní obchodní aktivity této firmy patří systémy a komponenty pro zajištění bezpečnosti a provozní spolehlivosti výrobních, energetických, telekomunikačních provozů a objektů s nejvyšší důležitostí. Ke skupině výrobků patří bezúdržbové uzavřené olověné akumulátory, které se používají jako záložní zdroje energie. Ve výše uvedených aplikacích je ztráta napájení „životně“ důležitá, protože může způsobit kromě škod ekonomických, také ztráty nenahraditelné – na zdraví a životech.

Firma DK group a. s. vsadila bez kompromisu na kvalitu. Zastupuje známou japonskou korporaci YUASA, která patří více než 25 let mezi přední světové výrobce olověných akumulátorů. Její podíl na celosvětovém trhu činní 20 %. Bezúdržbové uzavřené olověné akumulátory YUASA se pro evropský trh vyrábějí především v Anglii.

Mezi hlavní výhody bezúdržbových akumulátorů patří:

  • nízká hodnota samovybíjecích proudů (3 % jmenovité kapacity za měsíc),
  • vysoká schopnost rekombinace plynů při provozování akumulátorů,
  • libovolná pracovní poloha (díky elektrolytu, který je absorbován přímo v separátorech akumulátoru),
  • klasifikace „nerozlitné“, tedy vyloučené z normy IATA pro leteckou přepravu nebezpečného zboží,
  • mřížka akumulátorů je ze slitiny olovo–cín–vápník a je odolná proti korozi, čímž je dosaženo vysoké účinnosti a dlouhodobé spolehlivosti,
  • nulové nároky na provoz a údržbu (na rozdíl od klasických typů, kde je nutná častá kontrola hladiny elektrolytu spojená s jeho doplňováním),
  • obal akumulátorů je ohnivzdorný podle normy UL94HB,
  • teplotní rozsah použití akumulátorů je od –15 °C do +50 °C,
  • výroba akumulátorů je v souladu se standardem kvality ISO 9002.

Obr. 2.

Uvedené vlastnosti zajišťují hospodárnost těchto akumulátorů ve srovnání s klasickými typy (s volně tekutým elektrolytem). Vyšší pořizovací náklady jsou kompenzovány levnějším provozem a nižšími nároky na prostor a způsob odvětrání.

Mezi nejvíce používané bezúdržbové uzavřené olověné akumulátory YUASA patří série NP (obr. 1). Při optimálních provozních podmínkách (okolní teplota 20 °C, správné dobíjení, šetrné zacházení) mají životnost 5 let. Akumulátory série NP jsou určeny pro záložní režim, ve kterém je akumulátor stále „udržován“ na konstantním napětí a pokrývá pouze výpadky napájecí sítě. Vyrábějí se v rozsahu kapacit od 1 A·h do 65 A·h; jsou vhodné pro běžné zálohování. Mezi nejčastější aplikace patří malé systémy UPS, telefonní ústředny, zařízení pro bezdrátový přenos informací, systémy EPS a EZS, zdroje nouzového osvětlení, řídicí a kontrolní systémy, v menší míře speciální lékařské přístroje, videokamery, hračky a různé automaty. Tyto akumulátory lze také použít jako doplněk k solárním systémům.

Pro náročnější účely zálohování (bankovní ústavy, nemocnice, státní instituce a úřady) jsou určeny akumulátory řady NPL (obr. 2), které mají díky speciální konstrukci a použitým materiálům dvojnásobnou životnost oproti akumulátorům série NP. Vyrábějí se v kapacitách od 24 A·h do 130 A·h. Zajímavostí je možnost záměny akumulátoru typu NP za NPL při zachování rozměrů a kapacity. Uživatel tak získá dvojnásobnou dobu životnosti svého záložního systému bez nutnosti zásahů do jeho mechanické konstrukce.

Mezi speciální typy uzavřených akumulátorů patří série NPH a NPC.

První z uvedených řad je vhodná pro pokrytí krátkodobých výpadků zálohovaného napětí. Díky odlišné konstrukci jsou akumulátory NPH schopny dodat v krátkém časovém úseku až o 50 % více energie oproti typům NP.

Akumulátory NPC jsou určeny pro cyklický režim. Protože jsou konstruovány až pro 1 300 nabíjecích cyklů, nacházejí uplatnění v elektrických dopravních prostředcích, kde musí použitý akumulátor odolávat častému vybíjení a nabíjení.

Pro průmyslové aplikace s velkými vybíjecími výkony a s vysokým napětím se vyrábějí akumulátory série EN nebo staniční řada UXL.

Obr. 3.

Akumulátory série EN (obr. 3) o kapacitách do 480 A·h mají minimální životnost 10 let a nacházejí největší uplatnění v záložních systémech pro objekty s vysokou důležitostí, jako jsou státní instituce, nemocnice, ústředí velkých bank a závodů, energetické a řídicí dispečinky, kongresová centra apod., kde se zálohování elektrické energie stává „životně“ důležitým.

Akumulátory série UXL s maximální kapacitou 3 000 A·h a životností až 15 let jsou určeny pro použití v oblasti energetiky (teplárny, elektrárny apod.).

Obě výše zmíněné série mohou být dodávány včetně instalačních skříní nebo bateriových regálů a příslušných propojek.

Ve firmě DK group je testován každý expedovaný akumulátor. Firma tím garantuje svým zákazníkům 100 % spolehlivost zařízení, ve kterém budou její akumulátory instalovány.

Vyžádejte si bližší technické informace a ceník na adrese:

DK group a. s.
Divize elektrotechniky
Na Hranici 8, 586 02 Jihlava
tel.: 066/721 00 15
fax: 066/721 03 00
e-mail: dkgroup@dkgroup.cz

DK group Slovensko s. r. o.
Železničná 329/21, 905 01 Senica
tel.: 00421/903/22 90 80
fax: 00421/802/651 67 72
e-mail: dksloven@se.psg.sk