časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Aktivity firmy Schneider Electric v ČR

|

číslo 12/2003

trh, obchod, podnikání

Aktivity firmy Schneider Electric v ČR

Společnost Schneider Electric je světový výrobce zařízení pro přenos a rozvod elektrické energie a pro průmyslovou automatizaci. Své výrobky a systémy dodává především do odvětví stavebnictví, průmysl, energetika a infrastruktura.

Postavení firmy na trhu v ČR

V průběhu deseti let se společnost na českém trhu výrazně prosadila. Podle průzkumu z loňského roku patří Schneider Electric a její značky Merlin Gerin, Telemecanique, Square D a Elektropřístroj Písek mezi nejlépe hodnocené společnosti v elektrotechnickém oboru.

Průmysl a stavebnictví

Výrazný úspěch firma zaznamenala především v dodávkách přístrojů pro rozvod elektrické energie v průmyslových budovách. Základem dosaženého úspěchu je rozsáhlá nabídka již zmíněných přístrojů a přístrojů pro průmyslovou automatizaci, podpořená kvalitním servisem a školeními pro širokou skupinu zákazníků. V ČR se osvědčila obchodně marketingová strategie firmy zaměřená na upřednostňování spolupráce s českými partnery – velkoobchody, výrobci rozváděčů a elektromontážními firmami. Služby poskytované uvedenými firmami koncovým zákazníkům jsou velmi kvalitní a slouží k jejich spokojenosti.

Společnost Schneider Electric se prosadila i u náročných japonských investorů, kteří investují do výroby komponent pro automobilový průmysl. Mezi největší zakázky v oblasti automobilového průmyslu pro japonské investory patří dodávky pro Toyotu PSA Kolín, Denso Liberec, Tokai Rica Lovosice, Tris Lovosice, EPCE Mitsubishi Slaný, Daiho Plzeň, Onambu Olomouc. Společnost Schneider Electric rovněž dodává své výrobky, jako jsou např. rozváděče vn, ovládací, spínací a jisticí přístroje, firmám Bosch Jihlava, Valeo Žebrák a Rakovník, Faurecia Bakov nad Jizerou.

V posledních několika letech se rovněž rozvíjely dodávky pro investory v oblasti telekomunikací, logistických center a administrativních budov. Jsou to především budovy společnosti Radiomobil v Praze, Hradci Králové a Hodoníně, logistická centra firem Ahold, Kaufland, Lidl a Penny Market. S využitím přístrojů Schneider Electric jsou elektrickou energií napájena také nová administrativní centra Charles Square Center a Tribunál v Praze.

Energetika a infrastruktura

V posledních letech se značná pozornost věnuje čistotě vypouštěných odpadních vod a jakosti pitné vody v souvislosti s přibližováním se standardům EU. Z požadavků EU vyplývají nároky na zvýšení účinnosti technologie čištění odpadních vod a úpravy jakosti pitné vody. Na dodávkách elektrotechnických přístrojů v rámci výstavby a modernizace vodohospodářských objektů se významně podílí i společnost Schneider Electric – kromě komplexní dodávky přístrojů pro rozvod elektrické energie a pro průmyslovou automatizaci zajišťuje také servis.

Mezi zajímavé projekty, na kterých se společnost Schneider Electric v poslední době podílela dodávkou transformátorů a vysokonapěťových rozváděčů, patří čistírna odpadních vod Modřice. Řídicím systémem Modicon je řízena zcela automatická technologie provozu v komunální čistírně odpadních vod v Benešově. Realizace zajišťuje mimo jiné přenos dat do velínu a hlášení poruchových stavů dispečinku VHS Benešov. Objekt čistírny je rovněž napojen na centrální bezpečnostní systém města.

Společnost Schneider Electric dlouhodobě a systematicky spolupracuje s rozvodnými závody a v loňském roce se podílela na odstraňování následků povodní formou oprav nebo výměn postižených rozvoden. Jednou z největších akcí byla oprava vodou poničené rozvodny vn pro měnírnu Dopravního podniku města Plzně, realizovaná servisním střediskem Schneider Electric, ve spolupráci s oddělením montáže rozváděčů vn.

Služby

Svým obchodním partnerům nabízí společnost Schneider Electric kvalitní služby: servisní středisko firmy je v případě potřeby připraveno zasáhnout po 24 hodin denně sedm dní v týdnu, a to nejen v České republice, ale formou mezinárodního servisu po celém světě. Specializované školicí středisko v Praze pořádá tzv. produktová i aplikační školení, která zákazníkům usnadňují orientaci v sortimentu přístrojů a pomáhají vyřešit jejich technické problémy. Středisko je vybaveno počítačovou a přístrojovou technikou vysoké úrovně. V oddělení technické podpory jsou odborníci a specialisté připraveni podat všem uživatelům přístrojů a systémů Schneider Electric odborné informace a připravit kvalifikovanou nabídku řešení.

Profil firmy

Společnost Schneider Electric je světový výrobce zařízení pro přenos a rozvod elektrické energie a pro průmyslovou automatizaci. V roce 1993 odkoupil koncern Schneider Electric aktivity firmy Elektropřístroj Písek. O pět let později byla v Písku slavnostně otevřena nová moderní továrna a tři roky poté přístavba tohoto závodu určená pro sklad dílců (celková investice do současné doby je 550 mil. Kč). V lednu 1999 se společnost rozdělila na Schneider Electric, a. s., a Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider Electric CZ, s. r. o., nabízí na českém trhu více než deset tisíc výrobků a zařízení značek Merlin Gerin, Telemecanique, Square D a Elektropřístroj Písek. Firma zaměstnává 160 pracovníků, z toho 37 obchodních zástupců působících na území České republiky.

Schneider Electric, a. s., vyrábí ve svém výrobním závodě v Písku pro český i světový trh výrobky pro jištění motorů, stykače, relé, motorové spouštěče, spínače a tlačítkové ovladače. Společnost zaměstnává více než 300 pracovníků a patří mezi dvacent nejvýznamnějších firem jihočeského regionu (obrat firmy Schneider Electric v roce 2002 byl 1 834 mil. Kč).

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Thámova 13
186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111
http://www.schneider-electric.cz