časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

ACS 800 – nová řada měničů frekvence

|

číslo 4/2002

Amper 2002

ACS 800 – nová řada měničů frekvence

Ing. Naděžda Pavelková, ABB s. r. o.

Návrh řady ACS 800 – kromě zkvalitnění konstrukce, odrážející vývoj nových technologií – zohledňuje i maximální komfort z hlediska uživatele. Výsledkem jsou čtyři konstrukční uspořádání při zásadním zmenšení rozměrů měničů, a to i přesto, že veškeré volitelné příslušenství je umístěno uvnitř měniče. Uvádění do provozu usnadňuje Start-up asistent a zcela nová je i možnost adaptivního programování.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 7.

Větší kapacita paměti, vyšší rychlost procesoru a zdokonalené programové vybavení přinesly výrazné zvýšení rychlosti řízení a I/O komunikace. Proudové přetížení je sledováno pomocí tepelného modelu měniče v reálném čase na základě měření teploty uvnitř modulů prvků IGBT a diod. To umožňuje kontinuálně počítat aktuální přetížitelnost s ohledem na teplotu okolí. Rovněž se zvyšuje počet uživatelských vstupů a výstupů měniče. Samozřejmostí je, že měniče řady ACS 800 splňují zpřísněné limity norem EU pro EMC, platné od 1. 1. 2002.

Obr. 4.

Přehled typů měničů ACS 800

Měniče ACS 800 postupně nahradí řadu ACS 600 ve všech hladinách napětí, tedy 400, 500 i 690 V. Rozsah výkonu byl v oblasti nízkých výkonů rozšířen a začíná již od 1,1 kW.

ACS 800-01 (obr. 1) je závěsný měnič nabízený ve rozsahu výkonu 1,1 až 110 kW, v krytí IP21 nebo IP55. Jeho rozměry jsou v porovnání s měničem ACS 601 menší, ačkoliv je standardně uvnitř každého měniče ACS 800 brzdný stejnosměrný měnič (chopper). Nově jsou zabudována i volitelná příslušenství, jako je filtr EMC, moduly pro komunikaci Fieldbus, pro připojení čidla otáček nebo pro rozšíření I/O a pro připojení po optické lince, které se snadno instalují systémem plug-in (obr. 2).

Obr. 3. Obr. 5.

ACS 800-02 (obr. 3) je měnič frekvence zcela nového konstrukčního řešení pro výkony 90 až 500 kW, v krytí IP21 nebo IP54. Součástí měniče je oddělitelný podstavec pro montáž kabelů spodem. Měnič lze umístit na podlahu nebo zavěsit na zeď, navíc jsou možné dva směry montáže (čelně nebo bočně – obr. 4). V případě vybavení pojistkovým odpojovačem, stykačem, termistorovým relé nebo relé Pt 100 nebo při přívodu kabelů shora apod. je vlastní měnič doplněn další rozšiřující skříní (obr. 5 vlevo).

ACS 800-04 je typové označení pro modulové provedení měničů 1,1 až 500 kW, s krytím IP00 nebo IP20, které je určeno pro zabudování do rozváděčových skříní. Vzhledem k umístění všech důležitých prvků uvnitř měniče bude i samotný modul splňovat požadavky EMC a ponese značení CE.

ACS 800-07 je měnič skříňové verze o výkonu 55 (1,1) až 3 000 kW, v krytí IP21 či IP54, přičemž typizované skříně ABB se již ve výrobním závodě vybavují příslušenstvím podle požadavků zákazníka.

Start-up asistent

Start-up asistent je nová součást systémového programu, která vede uživatele interaktivním způsobem procesem nastavení měniče. Na čtyřřádkovém displeji panelu měniče se postupně nabízejí všechny parametry, jejichž nastavení je před spuštěním měniče nezbytné. Detailní znalost parametrů není požadována, neboť ke každému parametru lze stisknutím příslušného tlačítka panelu vyvolat funkci nápovědy HELP. Hned v úvodu je možné si vybrat ze dvanácti světových jazyků, mezi nimiž je i čeština. Po jejím zvolení jsou tedy texty a hlášení na displeji ovládacího panelu v českém jazyce (obr. 6).

Obr. 6.

Adaptivní programování

Další novinkou je možnost adaptivního programování. Jde o volnou programovatelnost ovládací části programu měniče s možností využít knihovnu funkčních bloků. K dispozici jsou tyto funkční bloky: ABS, ADD, AND, COMPARE, E-VENT, FILTER, MAX, MIN, MULDIV, NO, OR, PI, PI-BAL, SR, SWITCH, TON, TOFF, TRIGG a XOR. V praxi to znamená, že uživatel může jednoduchým způsobem vytvářet nové nebo modifikovat standardní signály I/O a měnit tak způsob ovládání pohonu. Aplikační program lze vytvořit pomocí standardního ovládacího panelu (obr. 7) nebo v prostředí speciálního softwaru Drive AP, provozovaného na příslušném PC. Druhá možnost, kromě komfortu programování a archivování programů, umožňuje i tisk výkresové dokumentace.

S adaptivním programováním lze získat i malý jednoduchý PLC, který se během uvádění do provozu snadno přizpůsobí konkrétní aplikaci.

Zájemci o bližší informace se mohou obrátit na adresu firmy:

ABB s. r. o.
Sokolovská 84-86
186 00 Praha 8
tel.: 02/22 83 23 42
fax: 02/22 83 23 10
e-mail: nadezda.pavelkova@cz.abb.com