časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

ABB s. r. o., Elektro-Praga: Vývoj se nezastavil aneb „Stále stejné, ale přesto nové“

|

číslo 4/2004

AMPER 2004

ABB s.r.o., Elektro-Praga: Vývoj se nezastavil aneb „Stále stejné, ale přesto nové“

Miloš Šikola

Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, má za sebou slavné výročí – v roce 2003 oslavila 135 let od svého vzniku a deset let existence výrobků se značkou ABB na českém trhu. Jablonecká firma je zárukou kvality. Důsledně dbá i na další kritéria, jakými jsou moderní design, funkčnost a praktičnost, vysoká spolehlivost, bezpečnost a neustálý vývoj nových výrobků.

Obr. 1a

Nosným programem společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga, jsou výrobky pro domovní elektroinstalace, zejména spínače, zásuvky a elektronické přístroje, sestavené v moderních designových řadách Classic, Tango, Element®, Time®, alpha nea®, alpha exclusive®, solo® a impuls. Obecně tato zařízení prošla bouřlivým vývojem, během něhož se z poměrně jednoduchých přístrojů staly ve všech směrech dokonalé aparatury.

Zásuvka dvojnásobná, typová řada 5513

Známým výrobkem, který prošel kompletním inovačním procesem, je dvojnásobná zásuvka. Nový kvalitní přístroj typové řady 5513 osazený bezšroubovými svorkami jistě upoutá každého pracovníka v oboru elektroinstalací.

Co však nejvíce zaujme především uživatele, je jiné umístění dutinek zásuvky. Teprve po nasazení krytu je zřejmý jejich účel. Vrchní dutina je natočena (obr. 1). Tím je spolehlivě zaručeno bezproblémové a bezpečné zasunutí dvou tzv. flexovidlic s bočními vývody, které se u domácích spotřebičů často používají. Boční vývody si nijak nepřekážejí a přívodní kabely spotřebičů směřují vedle sebe volně dolů. U některých dvojnásobných zásuvek, které mají společné nebo neoddělené dutiny, je to v podstatě nemožné. Tuto progresivní výhodu ocení nejvíce koncoví uživatelé.

Obr. 1b

Nová konstrukce plošného třmenu zvyšuje celkovou tuhost přístroje. To je velká výhoda v případě mírně zapuštěné krabice. Zásuvka se montuje do elektroinstalačních krabic o průměru 68 mm, shodně se známou typovou řadou 5512.

Zvýšena je i bezpečnost vlastního přístroje proti nebezpečnému dotyku při sejmutí krytu zakrytováním vrchních částí dutinek a připojovacích svorek. Spodní přívod vodičů usnadňuje manipulaci s vodiči i s přístrojem při jeho montáži do elektroinstalační krabice.

Uvedená nová přelomová řada dvojzásuvek splňuje příslušné evropské a české normy a požadavky elektrotechnických předpisů na přístroje pro elektroinstalaci a je v souladu se zákonem 22/97 Sb. (Prohlášení o shodě) a jeho novelou 71/00 Sb. Shodu ověřil český zkušební úřad EZÚ Praha.

Nová dvojnásobná zásuvka je zařazena v nejrozšířenějších a nejoblíbenějších designech Tango, Element®, Time®.

Obr. 1c

Vlastní přístroj dvojnásobné zásuvky doplňuje novou generaci domovních elektroinstalačních přístrojů – typové řady spínačů 3559 a zásuvek 5519. (Pozn.: Tyto spínače a zásuvky s bezšroubovými svorkami získaly první cenu v soutěži ZLATÝ AMPER na jedenáctém mezinárodním veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2003.)

Bezšroubové připojení – rychlá a snadná montáž

Jednou z významných změn, které v nové generaci přístrojů spínačů a zásuvek společnosti ABB s. r. o., Elektro-Praga, zájemci naleznou, je zcela odlišný – snadnější, naprosto bezpečný a spolehlivý způsob připojování vodičů ke spínačům (obr. 2), zásuvkám (obr. 3) a dvojzásuvkám pomocí bezšroubových svorek. Tak zcela odpadly velmi časté a zdlouhavé úkony, jakými jsou tvarování odizolované části vodičů před jejich založením do úzce vymezeného prostoru klasické svorky a následné dotahování šroubů, ale i nutná kontrola správnosti, bezpečnosti a dostatečné pevnosti takového uchycení vodičů. Zanedbatelné není ani zrychlení montáže. Při použití těchto přístrojů se zkrátí čistá pracovní doba až o 30 %.

Nový bezšroubový způsob připojení je velmi rychlý a jednoduchý. K zasunutí odizolované části vodiče do otvoru svorky přístroje postačí pouze mírný tlak, přičemž speciální lamela ukrytá v útrobách si bezpečně a s dostatečnou silou vodič „přidrží“ v elektrovodném žlábku. Obr. 2 Pro zpětné vyjmutí vodiče je určeno boční uvolňovací tlačítko, jehož stiskem lamela své sevření uvolní – pootočením a mírným tahem se vodič lehce a rychle vysune.

Dodejme, že bezšroubové svorky v nových přístrojích spínačů a zásuvek společnosti ABB s. r. o. jsou určeny výhradně pro montáž měděných vodičů, a to pevných i tuhých lanovaných o průřezu 1 až 2,5 mm2 u spínačů a 1,5 až 2,5 mm2 u zásuvek. Délka odizolované části pro správné a bezpečné uchycení vodiče speciální lamelou se doporučuje v rozmezí 10 až 13 mm (velmi praktické přitom je názorné vyobrazení maximální a minimální délky na lícové straně třmenu nebo zadní straně soklu). Spínače i zásuvky se montují do standardních přístrojových krabic o rozteči upevňovacích otvorů 60 mm.

Jedinečnost umocněná škálou designů

Výčet předností nové generace přístrojů spínačů a zásuvek, které společnost ABB s. r. o., Elektro-Praga, uvádí na trh, nekončí již popsaným bezšroubovým připojováním vodičů. Každý elektroinstalatér kromě toho jistě ocení zvýšenou tuhost přístrojů i kovových třmenů, možnost průběžné montáže (každá svorka umožňuje připojení dvou vodičů odlišného průřezu – přítlačná lamela je totiž dělená) a malou vestavnou hloubku přístrojů (u spínače 17 mm, u zásuvky 21 mm a u dvojnásobné zásuvky 23 mm). Obr. 3 Tím je dán dostatečný prostor pro vodiče v krabicích. Samozřejmostí jsou také vysoce kvalitní materiály odolné proti hoření a šíření plamene, velmi spolehlivý kontaktní systém a zvýšená bezpečnost před úrazem elektrickým proudem při montáži nebo po sejmutí krytu ze strany koncového uživatele. Nové přístroje spínačů lze díky jejich zvýšené odolnosti proti zátěži používat spolehlivě i pro spínání zářivek.

Výrazné změny je možné rozpoznat také v inovované mechanice spínačů – kromě jiného spočívají v tichém a vysoce spolehlivém chodu.

Jedinečnost nových domovních elektroinstalačních přístrojů umocňuje spojení kvalitního technického řešení a technologie s moderním designem. Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, vyvinula a prodává množství nových designových řad spínačů a zásuvek, které v dostatečném počtu barevných odstínů a kombinací vyhoví vkusu i možnostem každého koncového uživatele. Použitím rámečků a krytů v různých barvách lze totiž vytvořit desítky barevných kombinací. Přístroje je možné instalovat v různých interiérech a prostředích, navíc i ve vícenásobných vodorovných nebo svislých rámečcích. Pro náročnější prostředí jsou v jednotlivých designech k dispozici i přístroje se stupněm krytí IP44.

ABB s.r.o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz