Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

7. celostátní setkání elektrotechniků v Brně

číslo 8-9/2005

7. celostátní setkání elektrotechniků v Brně

Termín: 5. až 7. 10. 2005
Místo: Kongresové centrum, Výstaviště 1, sál A
Spolupořadatel akce: Veletrhy Brno a. s., Výstaviště 1, Brno
Odborný garant akce: Ing. Vincent Csirik, Český normalizační institut Praha
Mediální partneři akce: ELEKTRO, Elektrotechnika v praxi, Elektroinstalatér, Elektrika.cz, IN-EL, s. r. o., Praha

CSE (Celostátní setkání elektrotechniků) je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a současně je akreditováno na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve vzdělávacích akcích, které jsou pořádány v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) pod čj. 19 100/2004-25-99.

CSE je určeno všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Cílem CSE je podat informace o nových a připravovaných elektrotechnických normách, o zásadách pro projektování, montáže, údržby a revize elektrické instalace a elektrických zařízení, bezpečnosti strojních zařízení, bezpečnosti měřicích přístrojů, o problematice rušení technických norem, o funkci technických normalizačních informací v soustavě normativních dokumentů, prostorové úpravě inženýrských sítí a souběhů vedení, elektrických zařízeních ve vztahu k požární bezpečnosti staveb.

Účastníci CSE obdrží:

 • sborník přednášek, obsahující příspěvky předních odborníků v dané oblasti,

 • osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře podle normy ISO 9000.

Časový harmonogram semináře:
8:00 až 9:00 h – prezence účastníků
9:00 až 15:00 h – blok přednášek

Název akce:

 • Nové a připravované elektrotechnické normy.

 • Zásady pro projektování, montáže, údržby a revize elektrické instalace a zařízení podle ČSN, TNI a technických předpisů.

 • Prostorová úprava inženýrských sítí a souběhy vedení.

 • Elektrická zařízení ve vztahu k požární bezpečnosti staveb.

PROGRAM
5. 10. 2005 (středa)

Ing. Vincent Csirik, Český normalizační institut Praha
Nové a připravované normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Druhé vydání ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1. Problematika rušení norem.

Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E Praha
Nové a připravované české technické normy ČSN a technické normalizační informace TNI pro elektrické instalace v budovách – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Úpravy stávajících instalací podle nových technických norem a technických předpisů.

Jan Hájek, technický poradce společnosti Dehn+Söhne
Projektování a montáž komponentů pro ochranu před bleskem v souladu s mezinárodními normami a technickými normami ČSN.

František Kosmák, bývalý inspektor Státního odborného dozoru
Praktické postupy při projektování elektrických zařízení – kreslení a znázorňování podle nových ČSN EN ISO.

6. 10. 2005 (čtvrtek)

Ing. Jiří Hakl, Hager Electro s. r. o. Praha
Souběhy datových a silových rozvodů.

Ing. Michal Kříž, IN-EL, s. r. o.,
Praha, předseda Elektrotechnického normalizačního výboru České technické normy a technická normalizační informace pro revizi elektrických zařízení a instalací (ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a TNI 33 2000-6-61) a jejich využívání v praxi.

Ing. Jitka Tomasová, BABTIE s. r. o.
Prostorová úprava inženýrských sítí a souběhy vedení podle platných ČSN. Možná řešení v praxi.

Jiří Heinovský, technický poradce pro oblast strojírenství
Zkoušky, revize a kontroly elektrického zařízení strojů.

7. 10. 2005 (pátek)

Elektrická zařízení ve vztahu k požární bezpečnosti staveb
Spolupořadatelem této odborné části je Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

Přednášející: mjr. Ing. Lenka Holánková, kpt. Ing. Pavel Tinka, kpt. Pavel Strmiska, pracovníci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, a Ing. Pavel Jordán, autorizovaný znalec požární bezpečnosti staveb.

Elektrická zařízení ve vztahu k požárně bezpečnostním zařízením:

 • druhy požárně bezpečnostních zařízení a jejich specifika,

 • dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení,

 • elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu, provedení a jejich ochrana před účinky požáru.

Elektrická zařízení v únikových cestách a v požárním úseku:

 • elektrická zařízení v chráněné únikové cestě (vodiče, rozváděč),

 • prostupy rozvodů a utěsnění prostupů v požárně dělící konstrukci,

 • těsnicí hmoty a konstrukce (hořlavost a požární odolnost),

 • kabely a svítidla v podhledech stropů z hlediska hmot, které při požáru jako hořící odkapávají (ČSN 73 0804, čl. 8.9.2; ČSN 73 0802, čl. 8.8.2),

 • odstupové vzdálenosti venkovních stanovišť transformátorů od ostatních objektů,

 • ochrana před požárem a hasicí přístroje (druhy a množství) v elektrických rozvodnách (ČSN 33 3201, kap. 7.6; ČSN 33 3240 (+změna Z1), kap. 4; ČSN 33 3220 (+změna Z1), kap. 10.

Na den 6. 10. 2005 je pro účastníky obou dnů setkání připravena pozvánka na exkurzi do pivovaru Starobrno s ochutnávkou a gastronomické pivní speciality!

Cena vložného včetně 19 % DPH:
jeden den: 850 Kč
dva dny: 1 390 Kč
tři dny: 1 690 Kč

Vložné zahrnuje sborník přednášek, občerstvení, osvědčení o absolvování školení podle norem ISO 9000, prohlídku pivovaru.

Organizační garant CSE:

L. P. Elektro s. r. o.
Novoměstská 1a
621 00 Brno
Lenka Přikrylová
mobil: 608 983 830
Leona Vejpustková
mobil: 777 072 880
tel.: 545 234 002-3
fax: 545 234 004
e-mail: seminare@lpelektro.cz
internet: www.lpelektro.cz