časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

60. výročí průmyslové školy „Příkopy“

|

číslo 1/2005

60. výročí průmyslové školy „Příkopy“

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka v Praze

Průmyslová škola Františka Křižíka v Praze Na Příkopě je i v dnešní době pojmem neodmyslitelně spjatým se silnoproudou elektrotechnikou. Vždyť touto školou za 60 let jejího působení prošly tisíce studentů a techniků.

Škola byla založena v roce 1945. Do budovy původně akademického gymnázia, které se přestěhovalo do Štěpánské ulice, byla umístěna elektrotechnická průmyslovka, do té doby vtělená pod strojnickou průmyslovou školu na Smíchově. Letos tedy průmyslová škola „Příkopy„ slaví 60 let své existence. Při této příležitosti vydává almanach a pořádá dny otevřených dveří pro uchazeče o studium, ale i pro veřejnost.

Obr. 1.

Budova školy se nachází na jedné z atraktivních ulic pražského centra, v těsném sousedství salesiánského kostela sv. Kříže

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium (od 16.30 h):

 • 11. ledna 2005,
 • 1. února 2005.

  Den otevřených dveří pro veřejnost:

 • 14. května 2005.

  Slavnostní společenské odpoledne:

  Setkání absolventů a bývalých studentů školy se uskuteční ve velkém sále Lucerny – bližší informace budou od března 2005 zpřístupněny na internetových stránkách školy nebo v kanceláři školy.

  Studijní možnosti

  Od prvního samostatného školního roku 1945 se Střední průmyslová škola Na Příkopě (SPŠE) vypracovala na renomovanou vzdělávací instituci, která si svou pozici musí udržovat i v nynějším stavu odborného školství. Proto od roku 1990, kdy škola oficiálně získala čestný titul „Škola Františka Křižíka„, se mění její koncepce: v roce 1996 se statut střední průmyslové školy rozšířil o vyšší odbornou školu. Střední průmyslová škola (čtyřleté studium) poskytuje absolventům úplné střední odborné elektrotechnické vzdělání s maturitou ve studijních oborech elektrotechnika, zařízení silnoproudé elektrotechniky, počítačové systémy a technická administrativa-elektrotechnika.

  Vyšší odborná škola (VOŠ; tříleté studium, obor silnoproudá elektrotechnika) poskytuje zájemcům možnost pokračovat ve studiu po úspěšném ukončení střední školy, jestliže nemají v úmyslu studovat na vysoké škole. Studium na VOŠ je zakončeno absolutoriem, absolvent má titul Dis. – diplomovaný specialista v oboru elektrotechniky. Přechod z VOŠ přímo do vyššího ročníku vysoké školy však není možný.

  Na základě dlouhodobého plánu restrukturalizace školství rozšiřuje VOŠ a SPŠE Na Příkopě nabídku možností středoškolského vzdělávání. Pro školní rok 2005/06 připravuje otevření jedné třídy tzv. technického lycea. Lyceum doplňuje výběr zaměření studia mezi gymnáziem a střední odbornou školou. Je zde – na úkor odborných předmětů – větší objem výuky humanitních a všeobecně vzdělávacích předmětů (např. biologie). Lyceum je zejména přípravou pro studium na vysoké škole. Připravované změny VOŠ a SPŠE Na Příkopě kladou vyšší požadavky na kvalifikaci a složení pedagogického sboru.

  Škola zajišťuje kromě denního studia i dálkové studium oboru zařízení silnoproudé elektrotechniky. Mimo areál Na Příkopě (jsou zde učebny, dílny, tělocvična) provozuje učebny strojního a ručního obrábění ve Štupartské ulici na Starém Městě a budovu v Peckově ulici v Karlíně (kmenové učebny prvních a druhých ročníků).

  Další aktivity

  Ve všeobecně vzdělávacích předmětech vyučovaných ve škole je kladen důraz i na jazykovou přípravu studentů. Při vybavování učeben názornými didaktickými pomůckami škola spolupracuje s některými firmami z elektrotechnického oboru – např. Schneider Electric nebo SIPOR. Unikátní pohonnou jednotku se dvěma motory (DC a AC) a dvěma měniči si však odborníci z řad pedagogů školy navrhli sami a nechali ji vyrobit pro učební účely. Názornost soustrojí spočívá v tom, že po naprogramování na osobním počítači může pracovat v generátorickém a motorickém režimu, takže na něm lze studentům demonstrovat rekuperaci do sítě, regulaci apod. Zde jeden důležitý vzkaz případným zájemcům o studium elektrotechniky: výpočetní technika je i v silnoproudém elektrotechnickém oboru velmi významným dílem zastoupena a zájemci o programování a počítače vůbec si i zde „přijdou na své“. Vždyť silnoproudá elektrotechnika právě se současnou nutností využívat výpočetní techniku je základem průmyslu. Takže nikoliv umaštěné montérky a jednoduchý měřicí přístroj, ale výkonové prvky, automatizační a výpočetní technika – to je nynější charakter moderního „silnoproudu„. Základní a širší znalosti ze zmíněných oborů většina absolventů VOŠ a SPŠE Na Příkopě uplatňuje při dalším studiu na vysokých školách.

  Škola má také své sportovní a zájezdové aktivity, spolupracuje na vzdělávacích programech s MŠMT ČR i s Národním ústavem odborného vzdělávání.

  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka
  Na Příkopě 16
  110 00 Praha 1
  tel.: 224 210 585–6
  e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz
  http://www.vosaspsekrizik.cz