časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

51. MSV Brno 2009

51. mezinárodní strojírenský veletrh a 5. mezinárodní veletrh Transport a Logistika se budou konat v termínu 14. až 18. 9. 2009
 

Slovensko – partnerská země MSV 2009

 
Ani po rozpadu ČSFR neztratil MSV nic z charakteru česko-slovenské akce. Slovenská republika patří dlouhodobě na druhé místo v počtu vystavovatelů ze zahraničí a z hlediska zájmu návštěvníků je na tom z těchto vystavovatelů bezkonkurenčně nejlépe. Po úspěchu loňského programu Německo – partner veletrhu German Days 2008 se bude letos prezentovat jako partner právě Slovenko. V rámci doprovodného programu by se mělo uskutečnit hned několik akcí, které akcentují význam bilaterálních hospodářských vztahů a současná témata společného zájmu obou zemí. Přesný program akce je ještě ve stadiu příprav. Přesto již nyní lze říct, že bude pro návštěvníky vysoce atraktivní. Nebude chybět tradiční tisková konference Ministerstva hospodárstva SR, setkání českých a slovenských podnikatelů, semináře, odborné konference na ekonomická témata či firemní prezentace.
 

Zlatá medaile MSV 2009 s novou koncepcí

 
Tradiční soutěž o nejlepší exponáty MSV dostává na letošním veletrhu novou a atraktivnější podobu. Nová koncepce přizpůsobuje soutěž podmínkám globální ekonomiky, v níž inovace hrají zásadní roli, a využívá moderních metod objektivizace hodnocení. Cílem transformované soutěže je ještě výrazněji podpořit nové myšlenky a převratná technologická řešení s důrazem na přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe.
 
Soutěž vyhlašují a ocenění udělují Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Vysokým učením technickým v Brně; společnost Veletrhy Brno je organizátorem. Zároveň se snižuje počet ocenění a roste jejich význam. S udělením Zlaté medaile je spojena finanční odměna. Vystavovatelé mohou přihlásit svůj inovační exponát bez přihlašovacího poplatku. Soutěžní kategorie již nevycházejí z oborové struktury veletrhu. První Zlatou medaili získá inovační exponát, který je výsledkem spolupráce firem s tuzemskými výzkumnými organizacemi. Druhá Zlatá medaile je určena pro energeticky efektivní inovační exponát a třetí pro inovační komerční produkty bez dalšího omezení. Navíc může být udělena i čtvrtá Zlatá medaile, a to významné žijící osobnosti z České republiky jako ocenění celoživotní tvůrčí technické práce a dosažených inovačních činů.
 
Proměnou prošlo i hodnocení exponátů. Nová kritéria hodnocení akcentují funkční přínosy inovací; patří k nim novost, míra invence, řád inovace, odlišnost hlavní funkce a odlišnost doplňkových funkcí od konkurenčních srovnatelných výrobků. Zlaté medaile MSV 2009 budou vyhlášeny a předány již první den veletrhu (14. září 2009) v rámci Sněmu Svazu průmyslu a dopravy v rotundě pavilonu A.
 

Inovace, Export, Logistika

 
51. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představí novinky a trendy v devíti klíčových průmyslových oborech, včetně kovoobráběcích a tvářecích strojů. Souběžně s ním se uskuteční specializovaný 5. mezinárodní veletrh Transport a Logistika, který se koná pouze v lichých letech. Bez logistických procesů, které snižují náklady a zvyšují konkurenceschopnost, si moderní výrobu a obchod již nelze ani představit. Tento veletrh se zde koná od roku 2001 a posledního ročníku v roce 2007 se zúčastnilo 191 vystavujících firem ze 17 zemí. Podíl zahraničních vystavovatelů dosáhl 27,2 % a zároveň vzrostla nabídka softwarových řešení pro dopravu, skladování a komunikačních a řídicích systémů pro logistiku. Nejvíce zastoupenými obory veletrhu jsou manipulační technika a montážní stroje a zařízení.
 

Veletrh – nejúčinnější marketingový nástroj

Mezinárodní strojírenský veletrh se v Brně koná každoročně již od roku 1959 a po celou dobu své existence si udržuje vedoucí postavení na středoevropské veletržní scéně. Koncentrovaná nabídka systémových průmyslových řešení přitahuje pozornost stotisícové odborné klientely nejen z České republiky, ale z celé střední Evropy. Výjimkou nebude ani letošní ročník, třebaže pořadatelé vzhledem k ekonomické situaci očekávají méně okázalé expozice. Firmy z oboru strojírenství a elektrotechniky vždy považovaly brněnský veletrh za nejúčinnější marketingový nástroj a platí to i v současné době, kdy zůstává osvědčenou cestou k novým kontaktům a zakázkám. Vystavovatelé si uvědomují, že šetřit na marketingu znamená brzdit budoucí rozvoj. Je prokázáno, že firmy aktivní v době recese dosahují v následujících letech konjunktury daleko rychlejšího růstu.
 

MSV vstupuje do druhé padesátky

Loňského 50. mezinárodního strojírenského veletrhu se zúčastnilo přes dva tisíce vystavovatelů z 29 zemí. Každá třetí firma byla ze zahraničí a mezinárodnost vzrostla na 36,2 %. Na brněnské výstaviště přišlo bezmála sto tisíc návštěvníků z 57 zemí. Registrovaných zahraničních odborníků mezi nimi bylo přes deset procent, ale celková zahraniční návštěvnost byla ještě větší. Nejvíce návštěvníků tradičně přijíždí ze Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Maďarska, ale početné zastoupení mají také odborníci z Ruska a Ukrajiny, z Pobaltí a ze zemí jihovýchodní Evropy.
 
Průzkumy při MSV 2008 potvrdily vysoce kvalitní návštěvnickou strukturu. Bezmála 40 % návštěvníků tvoří představitelé top managementu, plných 80 % návštěvníků rozhoduje o investicích nebo má při rozhodování poradní hlas. Hlavním cílem návštěvy byly především novinky a trendy, ale 53 % návštěvníků zároveň přijelo vést obchodní jednání a 26 % chtělo přímo nakupovat. Struktura letošního ročníku zahrnuje devět specializovaných oborových celků, z nichž největší a nejvýznamnější jsou kovoobráběcí a tvářecí stroje, materiály a komponenty pro strojírenství, elektronika, automatizace, měřicí technika a plasty, gumárenství, chemie.
 

Prezentace obráběcích stojů bez omezení

Dobrou zprávou pro vystavovatele obráběcích strojů je rozhodnutí Generálního komisariátu EMO umožnit účastníkům EMO Milano vystavovat v roce 2009 stroje a zařízení i na jiných veletrzích v Evropě. K obdobné situaci došlo již v roce 2007, kdy obor obrábění, tváření a povrchové úpravy s 668 vystavovateli dominoval celému MSV. Rozsáhlá účast tuzemských i zahraničních producentů obráběcí a tvářecí techniky se očekává také v letošním roce. Dominantní obor veletrhu se letos poprvé přestaví v novém pavilonu P, který bude s plochou 15 000 m2 největší výstavní halou ve střední Evropě. Jeho dokončení bylo plánováno na květen tohoto roku a vystavovatelům obráběcích a tvářecích strojů by měl poskytnout nejkvalitnější výstavní plochu vybavenou moderními technologiemi i veškerým zázemím.
 
(BVV a redakce Elektro)