časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

46. MSV 2004 veletrhem elektrotechniky a automatizace

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

46. MSV 2004 veletrhem elektrotechniky a automatizace
20. až 24. září 2004

Brněnský Mezinárodní strojírenský veletrh ve dnech 20. až 24. září vstoupí již do 46. ročníku. Návštěvníci se mohou těšit na rozšířenou nabídku obráběcí a tvářecí techniky, protože souběžně s MSV se bude konat 4. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT. Zároveň se v rámci 3. specializovaného projektu Automatizace uskuteční přehlídka elektroniky a automatizační techniky. Standardní částí celého MSV je prezentace všech oborů elektrotechniky - ty v posledních letech na MSV tvoří přibližně třetinu oborové struktury.

V souvislosti s rozšířením Evropské unie letos projevují zvýšený zájem o účast na MSV zahraniční firmy, které na českém a celém východoevropském trhu hledají nové obchodní příležitosti. Noví vystavovatelé se ve větším počtu hlásí především z patnácti původních členských zemí EU – Německa, Rakouska, Itálie, Nizozemí, ale také Polska, Maďarska, Slovenska a jednotlivě třeba z Indie, Turecka nebo Japonska.

Obr. 1

Světový šampion mezi roboty

Kořením veletrhu budou atraktivní exponáty, k nimž se bezesporu přiřadí i mobilní robotický systém Orpheus z dílny Vysokého učení technického v Brně. Roboty dnes nalézají uplatnění nejen v průmyslu, ale například i při průzkumu oblastí, které jsou pro člověka nebezpečné nebo nepřístupné. Jedním z příkladů je zkoumání sutin po zemětřesení či jiné katastrofě. Tyto průzkumné robotické systémy vzájemně měří síly v soutěži Rescue Robot League čili záchranářské lize robotů. Poslední z těchto světových šampionátů Robocup 2003 proběhl loni v italské Padově a vítězem se stal tříčlenný tým Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Právě jeho systém Orpheus, výsledek pětiměsíčního intenzivního vývoje, se navzdory pozici outsidera prosadil v konkurenci dalších dvanácti týmů z celého světa včetně Japonska nebo USA. Celý robot je až na odnímatelnou senzorickou hlavici plně symetrický. To představuje velkou výhodu v těžkém terénu, kde může pokračovat v činnosti i po případném převrácení.

Schopnosti, které Orpheus prokázal již i ve skutečné záchranářské praxi budou moci obdivovat také návštěvníci letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Zajímavosti doprovodného programu

Vedle expozic na brněnské výstaviště tradičně láká i bohatý odborný doprovodný program (viz bližší informace na následujících stranách ELEKTRO). Vzhledem ke konání 4. ročníku IMT se v něm dostane zvýšené pozornosti obráběcím a tvářecím strojům. Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky je spolupořadatelem konference Integrované inženýrství na téma Přístupy ke komplexní analýze průmyslových podniků. Ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT Praha organizuje také kulatý stůl na téma Profil absolventa vysoké školy technického zaměření odpovídající potřebám strojírenství a společnosti. Česká Společnost pro obráběcí stroje zajišťuje doprovodný program MATAR 2004 – Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. Problematikou tváření se bude zabývat konference FORM 2004.

Pozornost bude v doprovodném programu věnována také rozvoji zahraniční spolupráce, a to jednotlivými obchodními dny významných evropských zemí – Francie, Německo, Rusko.

Poradenství v otázkách týkajících se rozšíření Evropské unie bude sloužit Eurofórum 2004 s pětidenním programem seminářů a odborných konzultací.

Elektrotechnika a elektronika

Ve dnech 22. až 24. září se na výstavišti jako součást doprovodného programu MSV uskuteční 5. celostátní setkání elektrotechniků – podrobná informace je uvedena na straně 6.

Obr. 2

Jinou zajímavou akci, tentokrát z oblasti elektroniky, připravuje časopis Sdělovací technika. Diskusní fórum „Elektronický vývoj a výroba v ČR„ se soustředí na předpisy a požadavky EU mimo jiné v souvislosti s likvidací elektronického šrotu, výrobní trendy a nové technologie, logistiku elektronických součástek, aktuální vývoj trhu, zajištění kvality výroby a management lidských zdrojů.

Vrcholnou událostí doprovodného programu projektu Automatizace bude třetí mezinárodní odborná konference Vize v automatizaci. Program zahájí referát prof. Vladimíra Kučery, děkana FEL ČVUT Praha a současného prezidenta Mezinárodní federace automatického řízení IFAC, na téma Perspektivní oblasti automatického řízení. Další příspěvek s názvem Interakce konstrukce stroje – automatizace přednese prof. Jaroslav Talácko z FS ČVUT Praha. Jeho předmětem bude geneze struktur mechanismů strojů, charakteristika vývoje postavení automatizace v konstrukci výrobních strojů a systémů, trend vývoje struktur komponent strojů na bázi vícefunkční integrace a miniaturizace a také prognóza významu principů mechatroniky a adaptroniky pro další vývoj komponent struktur strojů s vyšší úrovní automatické činnosti. Edmund Linzenkirchner ze společnosti Siemens A&D ATS 3 v německém Karlsruhe seznámí posluchače s Moderními technologiemi v průmyslové automatizaci. Soustředí se na témata snímačové systémy v průmyslové automatizaci dnes a zítra, údržba a opravy systémů v reálném čase řízení a bezdrátové komunikační systémy v průmyslové automatizaci. Na problematiku spolehlivosti automatizačních systémů se zaměří poslední referát Petra Stronera ze společnosti UniControls, který upozorňuje, že případná nesprávná funkce automatizační techniky může přinášet velká rizika s mnohdy katastrofickými následky.

Obr. 3

Soutěž o Zlaté medaile MSV a IMT 2004

Nejlepší exponáty Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV a Mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT pravidelně soutěží o prestižní Zlaté medaile. Do této tradiční soutěže může každý z letošních vystavovatelů přihlásit jeden či více exponátů, které jsou srovnatelné se světovou úrovní nebo určují trend vývoje ve svém oboru. Kvality soutěžících exponátů (výrobků nebo komerčních služeb) posoudí odborná hodnotitelská komise, v níž zasedají nezávislí experti příslušných oborů. Novým předsedou hodnotitelské komise při MSV 2004 je prof. Ing. Josef Vačkář, CSc., z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Hodnotitelská komise při IMT 2004 bude pracovat pod vedením prof. Ing. Petra Zuny, CSc., z Fakulty strojní ČVUT Praha.

Exponáty přihlášené do soutěže o Zlaté medaile jsou hodnoceny ve dvou kolech – nominačním a finálním. K základním posuzovaným kritériím patří novost výrobku, inovace, invence a originalita koncepčního a konstrukčního řešení s doloženým efektem, dále technická a technologická úroveň, uživatelský komfort, připravenost exponátu k dodávkám na trh, výrobní provedení celku i detailů, design a ekologické aspekty. Při konečném rozhodování bude komise brát v úvahu i celkovou úroveň prezentace exponátu. Soutěžní kategorie odpovídají členění MSV 2004 do deseti oborových celků a sedmi základním oborům veletrhu IMT.

Organizátorem soutěže je stejně jako v loňském roce Kongresové centrum Brno, a. s. První uzávěrka přihlášek je k datu 20. 8. 2004, druhá a definitivní (s 10% navýšením registračního poplatku) proběhne 15. 9. 2004.
Výsledky soutěží o Zlaté medaile MSV a IMT 2004 budou slavnostně vyhlášeny druhý den veletrhu, tj. v úterý 21. září, v Kongresovém centru hotelu Holiday Inn.