časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

110 let tvůrčích inovací firmy Chauvin Arnoux

číslo 12/2003

Měření a měřicí přístroje

110 let tvůrčích inovací firmy Chauvin Arnoux

Ing. Zdeněk Hašek,
GHV Trading

Francouzská firma Chauvin Arnoux, jejímž autorizovaným dovozcem v České republice je firma GHV Trading, oslavila v letošním roce 110. výročí od svého založení. Jen málo firem se může pochlubit tak bohatou historií a tradicí s tvůrčí invencí. To se pro firmu současně stává i závazkem a výzvou do budoucnosti. V následujícím krátkém příspěvku jsou připomenuty nejvýznamnější události historie firmy Chauvin Arnoux, které často významně ovlivňovaly vývoj a směr rozvoje měřicí techniky i v evropském a světovém kontextu.

Obr. 1.

Firmu Chauvin Arnoux založili v roce 1893 dva elektrokonstruktéři – pánové René Arnoux a Raphaël Chauvin. Prvním významným výrobkem v oboru měření elektrických veličin této – v té době ještě nevelké – firmy byl magnetoohmmetr. Ten v roce 1923 zdokonalili tak, že přestal být závislý na rychlosti otáčení magnetického pole. Tento princip se dodnes používá při speciálním měření izolačních odporů (měřič izolace s induktorem).

V roce 1927 vyšla z dílny Chauvin Arnoux další novinka: Contrôleur Universel, předchůdce současných multimetrů. Firma se však nezaměřuje výhradně na měřiče elektrických veličin. Významných úspěchů dosáhla i s měřiči teploty (obr. 1) nebo prvními expozimetry pro fotografické účely.

Největší věhlas firmě přinesl klešťový ampérmetr, jenž se začal vyrábět již v roce 1934. V roce 1982 byla zahájena výroba klešťových měřičů stejnosměrných proudů s využitím principu Hallova efektu a v roce 1994 vyšel z tovární linky firmy první klešťový měřič zemních odporů. Klešťové měřicí přístroje firmy Chauvin Arnoux jsou i nyní známkou špičkové technické úrovně.

Během druhé poloviny minulého století provázel rozvoj inovací i růst výrobních kapacit, rozšíření obchodně-odbytových struktur a v neposlední řadě i strukturální fúze. Koncem 60. let a v 70. letech dvacátého století zaznamenala firma ohledně své výrobní kapacity největší rozmach, kdy byly vybudovány čtyři výrobní závody v Normandii a jeden závod v USA. Obr. 2. Rozvoj nových odbytových struktur se soustředil především na ustavení obchodních poboček firmy v ekonomicky důležitých regionech, jako např. v USA, Německu, Itálii a Velké Británii, a na budování sítě autorizovaných distributorů pokrývající ostatní regiony. Koncem 90. let minulého století převzala firma Chauvin Arnoux kontrolu nad firmou METRIX, nejvýznamnějším francouzským výrobcem laboratorní techniky, firmou Pyro-Controle, Energis a Oritel a stala se jedním z vedoucích ekonomických subjektů v oblasti měřicí techniky ve světě.

Inovacím svých produktů se firma Chauvin Arnoux věnuje průběžně i v současné době. Ty, které představila na vídeňském veletrhu Viet, dává na trh koncem tohoto roku.

Nejvýraznější novinkou konce roku 2003 jsou zcela nové zkoušečky typu C.A 704 a C.A 760 (obr. 2).

Oproti předchozím typům CDA 60, popř. CDA 104, je změněn jejich design, provedení však zůstává robustní a odolné proti „drsnému zacházení“. Hlavní změnou nových zkoušeček však je výrazné rozšíření jejich užitných vlastností.

Kromě základních funkčních vlastností, jako je měření a testování napětí (AC/DC do 690 V) a propojení, dokážou obě zkoušečky jednopólově testovat fázi nebo nulový vodič, testovat sled fází a mohou být využity i jako jednoduchý tester proudových chráničů (testovacím proudem 30 mA). Zkoušečka C.A 704 má 2 000digitový displej LCD, který je možné podsvětlit a udržet na něm poslední hodnotu (DATA HOLD). Další předností uvedené zkoušečky je možnost měřit odpor do 2 k. Navíc podstatné zlepšení užitných vlastností tohoto výrobku neprovází zvýšení jeho ceny, lze proto předpokládat, že tyto zkoušečky čeká na trhu velmi příznivá budoucnost.

Obr. 3.

Další inovací firmy Chauvin Arnoux je multitester pro výchozí revize C.A 6114N, který je zjednodušenou modifikací úspěšného multitesteru C.A 6115. Tento inovovaný výrobek vychází vstříc revizním technikům, kteří hledají multifunkční přístroj s jednoduchým ovládáním, nevyžadují měřič zemních odporů (oproti C.A 6115 chybí), jehož absence je kompenzována nižší cenou uvedeného přístroje.

Řada měřičů izolačních odporů byla již počátkem tohoto roku rozšířena o dva přístroje typu C.A 6545 a C.A 6547, jež umožňují měřit izolační odpory pomocí testovacího napětí 5 kV. Doposud posledním typem je měřič izolace C.A 6549 (obr. 3), na jehož velkém displeji LCD lze sledovat i grafický průběh testování izolačních odporů.

Je důležité připomenout, že firma Chauvin Arnoux zůstala během své existence věrna oboru měřicí techniky, a proto je jen přirozené, že se stala sponzorem a spolugarantem prestižní Ceny za měření, kterou uděluje Francouzská akademie věd.

Další podrobnosti k představeným novinkám mohou zájemci získat kontaktováním pracovníků firmy

GHV Trading, s. r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 541 235 532-4
fax: 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz