časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

100 let od narození Ing. Josefa Londina, DrSc.

|

Ing. Josef Londin, DrSc. se narodil 8. června 1921 ve Vsetíně jako syn moravského Edisona Josefa Sousedíka, autora elektromechanického pohonu nedávno znovu zprovozněné Slovenské strely. Základní vzdělání ukončil ve Vsetíně a maturoval na průmyslovce v Brně. Krátce pracoval ve Zbrojovce Vsetín a v továrně svého otce tamtéž.

Ve 23 letech přišel o tátu, který tragicky zahynul 15. prosince 1944 po třetím zatčení gestapem za odbojovou činnost, téměř přesně v den svých 50. narozenin. Ke konci války byl před gestapem „ukryt“ do Baťovy elektrotechnické továrny ve Zlíně a po jejím přestěhování nedlouho působil v MEZ Frenštát.

České vysoké škole Eduarda Beneše v Brně. Po jejím absolvování v roce 1951 se stal vedoucím výpočtového oddělení MEZ vývojový závod v Brně, od roku 1952 hlavním inženýrem a v roce 1958 ředitelem. K 1. lednu 1964 se mu podařilo MEZ vývojový závod osamostatnit a založit Výzkumný ústav elektrických strojů VÚES Brno, jehož se stal ředitelem.

S pílí, zděděnou po otci, obhájil v SSSR titul CSc. (1971) a v roce 1984 mu byl udělen na ČVUT v Praze titul DrSc. Trvale podporoval spolupráci s vysokými školami. Po 32 letech vedení vývojových pracovišť odešel roku 1990 do důchodu a 9. prosince 2014 zemřel ve věku 93 let.

Pod jeho vedením VÚES Brno odborně připravoval projekty asynchronních motorů nízkého a vysokého napětí, stejnosměrných strojů všeobecného použití a pro pohony vřeten obráběcích strojů, synchronních generátorů a mnoha výrobků speciální techniky hlavně pro letecký průmysl.

V době, kdy:
– malý osobní počítač byl dražší než osobní automobil,
– 30kilogramová kalkulačka zvládala 4 základní funkce a druhou odmocninu,
– strojní výpočet elektromotoru zabral pět metrů pokladní pásky,
– napájecí zdroj k velkému počítači vážil přes tunu,
byl nadšeným propagátorem výpočetní techniky v oboru výpočtů a konstruování elektromotorů.

Díky jeho podpoře vznikly výrobní programy pro podniky MEZ v Mohelnici, Frenštátě p. R., Brně, Vsetíně, Drásově, Nedvědici a v pobočce v Košicích. Jím podporovaní špičkoví odborníci měli výrazný podíl na hodnocení VÚES Brno západními firmami po roce 1989, cituji: „ve VÚES Brno jsou dobří, ale drazí“. Kvalita není zadarmo …

Ing. Zdeněk Žák, CSc., EM Brno, s. r. o. a spolupracovníci
Doc. Ing. František Veselka, CSc., ÚVEE FEKT VUT v Brně