Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem 9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON

08.07.2019 | E.ON Česká republika, s.r.o. | www.eon.cz

Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské komise spolufinancování ve výši 91,2 milionu EUR na mezinárodní projekt inteligentní soustavy ACON Smart Grids. Jde o první projekt distribučních společností v regionu střední a východní Evropy, který uspěl mezi projekty společného zájmu EU a zároveň dostal historicky nejvyšší grant. Podporu projektu vyjádřil také Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR, a Peter Žiga, ministr hospodářství SR.

Projekt ACON (Again Connected Networks) se soustřeďuje na nasazování prvků inteligentních sítí do distribučních soustav. Díky tzv. smart technologiím budou do vybraných lokalit nasazeny nové komunikační prvky a inteligentní řízení zatížení, což zajistí v budoucnu mimo jiné podporu připojování obnovitelných zdrojů.

„Projekt ACON přinese na obou stranách hranic masivní implementaci chytrých technologií, které jsou klíčovým prostředkem pro budoucí rozvoj energetické sítě. Ta bude v dalších letech vystavena velké výzvě – například v podobě nezadržitelného nástupu nových zdrojů, založených právě na chytrých technologiích. Inteligentní sítě tak sehrají důležitou roli ve zvyšování energetické nezávislosti obyvatel i v podpoře konkurenceschopnosti průmyslu. A bezesporu se stanou základním kamenem pro budování větších systémů, jako jsou chytré domácnosti a následně i chytrá města,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček.

Projektu ACON, který je jedním z nejvýznamnějších společných česko-slovenských projektů v energetice a zároveň podporuje evropské cíle v oblasti energetiky, vyjádřil podporu nejen Karel Havlíček, ale rovněž i Peter Žiga, ministr hospodářství SR. Oba resortní ministři, spolu s partnery projektu podepsali minulý pátek v Bratislavě Prohlášení o podpoře projektu ACON s cílem zajistit plynulou implementaci jednotlivých cílů projektu.

„Na to, aby slovenské hospodářství drželo krok s globální konkurencí, nezbytně potřebujeme inovativní řešení. Ministerstvo hospodářství podporuje inovace ve slovenských městech a oblast Smart Cities. Proto velmi vítám projekty jako ACON, díky kterému získáme i cenné zkušenosti v oblasti inteligentních sítí v regionu střední a východní Evropy. I s pomocí tohoto projektu získáme nové komunikační prvky a také inteligentní řízení. Následně se zvýší informovanost, zlepší propojení a v budoucnu budeme moci využívat distribuční soustavy na širší nasazení obnovitelných zdrojů i přístup k digitální infrastruktuře,“ uvedl ministr hospodářství SR Peter Žiga.

Na modernizaci distribuční soustavy budou využívány Smart Grid technologie, jejichž prostřednictvím se vytvoří technické prostředí, umožňující realizaci jiných inteligentních řešení v budoucnosti. Jde o historicky první česko-slovenský projekt, zaměřený na masivní nasazování nejmodernějších smart technologií, které umožní nástup „nové energetiky“, založené na lokálních obnovitelných zdrojích.

„ACON je zcela v souladu s naší strategií, masivně zavádět do distribuční sítě inteligentní technologie, které nám umožní zlepšit efektivitu i bezpečnost dodávek elektřiny a zároveň zkvalitnit dálkové řízení sítí. To přinese zejména zlepšení infrastruktury v příhraničních oblastech na pomezí Moravy a Slovenska. Chytré sítě se stanou opěrným bodem při budování distribuční sítě na příští desetiletí, kdy domácnosti i firmy budou chtít zapojit více solárních panelů, elektromobilů a baterií," uvedl Zdeněk Bauer, předseda představenstva E.ON Distribuce.

Cílem projektu ACON je modernizace a zvýšení efektivnosti distribuční soustavy, jakož i prohlubování přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou, čímž se výrazně posílí integrace trhů s elektřinou obou zemí a budou vytvořeny podmínky pro vznik ekonomicky výhodné elektrizační soustavy s malými ztrátami a s vysokou kvalitou a bezpečností dodávek.

„Velmi pozitivně vnímám zejména to, že ACON je první mezinárodní projekt distribučních společností v regionu střední a východní Evropy, který uspěl mezi evropskými projekty společného zájmu (PCI). Jsem rád, že i tento projekt je jeden z konkrétních příkladů, jak energetická unie pomáhá modernizovat evropské hospodářství a jeho průmysl a umožňuje realizaci inteligentních (smart) řešení. Zároveň usnadní i zapojení místních obnovitelných zdrojů, elektromobilů a baterií pro skladování energie,“ uvedl Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise pro Energetickou unii.

„Zvýšený zákaznický komfort pocítí v horizontu následujících šesti let přes 190 000 našich zákazníků, především v okresech Ústí nad Labem, Malacky, Senica, Myjava, Skalica a Trenčín. Implementace smart prvků umožní lepší monitoring a řízení celé soustavy a přispěje k jednodušší identifikaci potenciálních poruch v síti. Celková hodnota projektu je 182 mil. EUR, přičemž spolufinancování z evropských zdrojů dosahuje 91,2 mil. EUR," zhodnotil benefity projektu Jochen Kley, předseda představenstva ZSE.

„Projekt ACON, zaměřený na řešení na úrovni distribučních soustav, vytváří velký potenciál i pro efektivnější dispečerské řízení dotčených elektrizačních soustav, a tudíž bude přínosem pro elektrickou soustavu České republiky jako celek,“ zhodnotil projekt z pohledu provozovatele přenosové soustavy předseda představenstva SEPS Miroslav Obert.

Pro využití plného potenciálu konceptu Smart Grid je zapotřebí silné přenosové i distribuční soustavy. Projekt ACON vnímáme jako další krok, který přispěje k účinné integraci nových technologií a přispěje k rozvoji ekonomicky efektivní a udržitelné elektrizační soustavy s vysokou kvalitou a bezpečností dodávek jak v České republice, tak na Slovensku," dodal Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS.

Možnost spolufinancovat rozvoj distribuční soustavy ze zdrojů EU představuje příležitost, jak výrazným způsobem přispět k digitalizaci naší distribuční soustavy a nabídnout nová technologická řešení jejím uživatelům. Celková hodnota podpořeného projektu ACON se pohybuje ve výši 182 milionů EUR, přičemž spolufinancování z evropských zdrojů dosahuje 91,2 milionů EUR, tj. polovinu z hodnoty projektu. Náklady každého z partnerů projektu představují přibližně 50 %.

Projekty společného zájmu představují klíčové přeshraniční energetické infrastrukturní projekty EU, které jsou nezbytné pro vytvoření jednotného energetického trhu a dosažení dostupné, bezpečné a obnovitelné energie. Začátek výstavby se předpokládá v druhé polovině tohoto roku.

Více informací o projektu se dozvíte na stránkách: https://www.acon-smartgrids.cz/en

Tiskové materiály E.ON