Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo tiskem
9. 6. 2017. V elektronické verzi na webu bude 10. 7. 2017.

Světelné zdroje
Terminologie LED světelných zdrojů 

Denní světlo
Denní osvětlení velkých obytných místností
Svetelnotechnické posudzovanie líniových stavieb

Aktuality

Finálové kolo soutěže EBEC přivede do Brna 120 nejlepších inženýrů z celé Evropy Co vše je možné stihnout navrhnout, smontovat a následně odprezentovat během dvou dní? To…

Co si akce „Světlo v praxi“ klade za cíle V České republice se prvním rokem koná akce v oblasti světelné techniky, která chce…

25. ročník elektrotechnické výstavy v Hradci Králové pořádá ve dnech 30. a 31. srpna 2017 společnost Sonepar Česká republika v prostorách…

Startuje hlasování veřejnosti o vítězích 9. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe V Praze byly 20. 6. 2017 slavnostně představeny nominované projekty 9. ročníku prestižní…

Více aktualit

LUMEN V4 - první výzva

12.12.2013

www.lumen4.com

 

Česká společnost pro osvětlování, Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága, Slovenská Svetelnotechnická Spoločnosť, Polski Komitet Oświetleniowy SEP

LUMEN V4

V. Konference Vyšegrádských zemí pro osvĕtlení, V. Visegrádi Országok Világítási Konferenciája, V. Konferencia Vyšehradských krajín pre osvetlenie, V. Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradskiej

Maďarsko, Visegrád
8. až 10. října 2014
 

OZNÁMENÍ

 

Jménem Maďarské společnosti pro osvětlování a Organizačního výboru Vás touto cestou s velkou radostí zveme na účast na 5. Světelně technické konferenci vyšegrádských zemí, která se bude konat 8. až 10. října 2014.

Místo konání konference bude Visegrád, zrekonstruovaný Královský Palác, kde v roce 1355 maďarský král Károly Róbert, český král Jan Lucemburský a polský král Kazimír Veliký uzavřeli politickou a obchodní smlouvu.

Konference má za cíl prezentování nových vědeckých, výzkumných výsledků a poznatků ve vývoji v oblasti světelné techniky a v příbuzných oblastech. Dále má podpořit přímou výměnu poznatků a diskuzí mezi specialisty českých, maďarských, slovenských a polských, ale i jiných států. Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím konference vzniknou další, silnější profesní a osobní vztahy, a také doufáme, že účastníkům budeme moci ukázat několik zajímavostí v okolí řeky Dunaje a Dunajského ohybu.

Po dobu konání konference se také bude konat výstava světelné techniky, na kterou srdečně zveme výrobce a distributory.


Program konference

8. října 2014 (středa)

12:00 – 21:00 registrace, ubytován
14:00 fakultativní program, vycházka na hrad, citadela
19:00 welcome drink, večeře

9. října (čtvrtek)

8:00 snídaně
9:00 – 12:30 zahájení konference, přednášky: 1. část
13:30 – 14:00 obĕd
14:00 – 17:00 ukázky posterů
17:00 – 18:00 přednášky: 2. část
19:30 společenská večeře

10. října 2014 (pátek)

8:00 snídaně
9:00 – 11:30 přednášky: 3. část
11:30 – 12:30 prezentace výrobců a distributorů
12:30 – 14:00 obĕd
14:00 – 16:30 přednášky: 4. část
16:30 závĕr konference
19:30 grilování, nebo výlet lodí

Jednací jazyky konference
Český, polský, maďarský a slovenský (postery a psané texty přednášek je třeba vyhotovit i v angličtině)

Program pro rodinné příslušníky (v závislosti na zájmu):
9. října 2014 (čtvrtek) – výlet do Budapešti, prohlídka mĕsta
10. října 2014 (pátek) - výlet do Ostřihomi, prohlídka Baziliky

Účastnické poplatky

  zaplaceno do 15. 06. 2014 po 15. 06. 2014
Registrační poplatek [Euro] 100,00 120,00
Poplatek rodinného příslušníka [Euro] 60,00 80,00
Poplatek studenta [Euro] 40,00 50,00

 

Výzva autorům přednášek a posterů

Z každého státu očekáváme 1 vyzvaného přednášejícího, jehož k přednášce pozvou národní členové řídícího výboru. Doba přednášky na pozvání je 30 minut.

Každý ze států bude mít možnost předvést šest přednášek, jejichž doba trvání je maximálnĕ 15 minut. Přihlášky na konání přednášek, nebo na předvádění, vystavení posterů je možno podat u národních členů programového (odborného) výboru konference, o přijetí přihlášky rozhodne výbor spolecně! V přihlášce podávané národním členům programového (odborného) výboru konference je nutno uvést název přednášky, jméno přednášejícího a stručný jednostránkový obsah přednášky, a to v mateřském jazyce přednášejícího a v angličtinĕ. Shodná pravidla platí i pro přihlášky k posterům.

Termín zaslání přihlášek na přednášky a prezentované postery : 28. února 2014.

Prosíme uchazeče, zájemce, aby krátký obsah přednášky (anotaci), obsahující maximálně 400-600 znaků, zaslali členům národního programového (odborného) výboru konference nejpozději do výše uvedeného termínu. Programový (odborný) výbor, v závislosti na termínu zaslání přednášek, během jednoho měsíce rozhodne o jejich zařazení.

Přednášky, které byly přijaty a zařazeny do programu, je třeba doručit v plném znění, v národním jazyce a anglicky, do 31. května 2014. Pokud nebudou přednášky do tohoto data zaslány, tak členové programového (odborného) výboru přednášku vyřadí, a na její místo zvolí jinou přednášku.

Rezervace výstavní plochy

Termín přihlášek : 31. 05. 2014. (nebo do vyprodání volných míst)
Cena:

4 m2 320,00 EUR
6 m2 480,00 EUR

Přihlášku prosíme zaslete na e-mailovou adresu Organizačního výboru.

Členové řídícího výbor

Česko prof. Karel Sokanský karel.sokansky@vsb.cz
Polsko dr Dariusz Sawicki
dr Piotr Pracki
dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl
piotr.pracki@ee.pw.edu.pl
Maďarsko János Nagy
Dr András Majoros
elnok@vilagitas.org
amajoros@t-online.hu
Slovensko Dionýz Gašparovský
Stanislav Darula
dionyz.gasparovsky@stuba.sk

Členové programového (odborného) výboru

Česko   tomas.novak1@vsb.cz
Polsko dr Jan Grzonkowski
prof. Wojciech Żagan
jan.grzonkowski@ee.pw.edu.pl
wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl
Maďarsko Zoltán Tóth zoltán2.toth@ge.com
Slovensko Alfonz Smola
Milan Hrdlík
alfonz.smola@stuba.sk
mhrdlik@ami.sk

Organizační výbor

Adresa: MEE Világítástechnikai Társaság
H-1042. Budapest, Árpád út 67. I. / 6. (Hungary)
e-mail: vtt@vilagitas.org, vagy meevtt@gmail.com
fax: +36 1 369 6631

Předseda: Sándor Almási almasi.s@schreder.hu
Mobile: +36 30 940 4534

Členové: Jiřina Hódos, Grzegorz Buczny

Web: www.lumen4.com