Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2019 vyšlo tiskem
29. 7. 2019. V elektronické verzi na webu 29. 8. 2019.

Světelně-technická zařízení
Foxtrot řídí nové sídlo asociace barmanů
Dynamické osvětlení kaple Anděla Strážce v Sušici

Příslušenství osvětlovacích soustav
Bezpečnost, úspornost a komfort s KNX
Celosvětově první LED spínaný zdroj s rozhraním KNX od výrobce MEAN WELL
KNX – systém s budoucností
Schmachtl – konektorová instalace gesis

Aktuality

Nový pobočný spolek ČSO – region Praha Po mnoha letech existence České společnosti pro osvětlování byl v červnu tohoto roku…

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

Více aktualit

LUMEN V4 - první výzva

12.12.2013

www.lumen4.com

 

Česká společnost pro osvětlování, Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága, Slovenská Svetelnotechnická Spoločnosť, Polski Komitet Oświetleniowy SEP

LUMEN V4

V. Konference Vyšegrádských zemí pro osvĕtlení, V. Visegrádi Országok Világítási Konferenciája, V. Konferencia Vyšehradských krajín pre osvetlenie, V. Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradskiej

Maďarsko, Visegrád
8. až 10. října 2014
 

OZNÁMENÍ

 

Jménem Maďarské společnosti pro osvětlování a Organizačního výboru Vás touto cestou s velkou radostí zveme na účast na 5. Světelně technické konferenci vyšegrádských zemí, která se bude konat 8. až 10. října 2014.

Místo konání konference bude Visegrád, zrekonstruovaný Královský Palác, kde v roce 1355 maďarský král Károly Róbert, český král Jan Lucemburský a polský král Kazimír Veliký uzavřeli politickou a obchodní smlouvu.

Konference má za cíl prezentování nových vědeckých, výzkumných výsledků a poznatků ve vývoji v oblasti světelné techniky a v příbuzných oblastech. Dále má podpořit přímou výměnu poznatků a diskuzí mezi specialisty českých, maďarských, slovenských a polských, ale i jiných států. Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím konference vzniknou další, silnější profesní a osobní vztahy, a také doufáme, že účastníkům budeme moci ukázat několik zajímavostí v okolí řeky Dunaje a Dunajského ohybu.

Po dobu konání konference se také bude konat výstava světelné techniky, na kterou srdečně zveme výrobce a distributory.


Program konference

8. října 2014 (středa)

12:00 – 21:00 registrace, ubytován
14:00 fakultativní program, vycházka na hrad, citadela
19:00 welcome drink, večeře

9. října (čtvrtek)

8:00 snídaně
9:00 – 12:30 zahájení konference, přednášky: 1. část
13:30 – 14:00 obĕd
14:00 – 17:00 ukázky posterů
17:00 – 18:00 přednášky: 2. část
19:30 společenská večeře

10. října 2014 (pátek)

8:00 snídaně
9:00 – 11:30 přednášky: 3. část
11:30 – 12:30 prezentace výrobců a distributorů
12:30 – 14:00 obĕd
14:00 – 16:30 přednášky: 4. část
16:30 závĕr konference
19:30 grilování, nebo výlet lodí

Jednací jazyky konference
Český, polský, maďarský a slovenský (postery a psané texty přednášek je třeba vyhotovit i v angličtině)

Program pro rodinné příslušníky (v závislosti na zájmu):
9. října 2014 (čtvrtek) – výlet do Budapešti, prohlídka mĕsta
10. října 2014 (pátek) - výlet do Ostřihomi, prohlídka Baziliky

Účastnické poplatky

  zaplaceno do 15. 06. 2014 po 15. 06. 2014
Registrační poplatek [Euro] 100,00 120,00
Poplatek rodinného příslušníka [Euro] 60,00 80,00
Poplatek studenta [Euro] 40,00 50,00

 

Výzva autorům přednášek a posterů

Z každého státu očekáváme 1 vyzvaného přednášejícího, jehož k přednášce pozvou národní členové řídícího výboru. Doba přednášky na pozvání je 30 minut.

Každý ze států bude mít možnost předvést šest přednášek, jejichž doba trvání je maximálnĕ 15 minut. Přihlášky na konání přednášek, nebo na předvádění, vystavení posterů je možno podat u národních členů programového (odborného) výboru konference, o přijetí přihlášky rozhodne výbor spolecně! V přihlášce podávané národním členům programového (odborného) výboru konference je nutno uvést název přednášky, jméno přednášejícího a stručný jednostránkový obsah přednášky, a to v mateřském jazyce přednášejícího a v angličtinĕ. Shodná pravidla platí i pro přihlášky k posterům.

Termín zaslání přihlášek na přednášky a prezentované postery : 28. února 2014.

Prosíme uchazeče, zájemce, aby krátký obsah přednášky (anotaci), obsahující maximálně 400-600 znaků, zaslali členům národního programového (odborného) výboru konference nejpozději do výše uvedeného termínu. Programový (odborný) výbor, v závislosti na termínu zaslání přednášek, během jednoho měsíce rozhodne o jejich zařazení.

Přednášky, které byly přijaty a zařazeny do programu, je třeba doručit v plném znění, v národním jazyce a anglicky, do 31. května 2014. Pokud nebudou přednášky do tohoto data zaslány, tak členové programového (odborného) výboru přednášku vyřadí, a na její místo zvolí jinou přednášku.

Rezervace výstavní plochy

Termín přihlášek : 31. 05. 2014. (nebo do vyprodání volných míst)
Cena:

4 m2 320,00 EUR
6 m2 480,00 EUR

Přihlášku prosíme zaslete na e-mailovou adresu Organizačního výboru.

Členové řídícího výbor

Česko prof. Karel Sokanský karel.sokansky@vsb.cz
Polsko dr Dariusz Sawicki
dr Piotr Pracki
dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl
piotr.pracki@ee.pw.edu.pl
Maďarsko János Nagy
Dr András Majoros
elnok@vilagitas.org
amajoros@t-online.hu
Slovensko Dionýz Gašparovský
Stanislav Darula
dionyz.gasparovsky@stuba.sk

Členové programového (odborného) výboru

Česko   tomas.novak1@vsb.cz
Polsko dr Jan Grzonkowski
prof. Wojciech Żagan
jan.grzonkowski@ee.pw.edu.pl
wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl
Maďarsko Zoltán Tóth zoltán2.toth@ge.com
Slovensko Alfonz Smola
Milan Hrdlík
alfonz.smola@stuba.sk
mhrdlik@ami.sk

Organizační výbor

Adresa: MEE Világítástechnikai Társaság
H-1042. Budapest, Árpád út 67. I. / 6. (Hungary)
e-mail: vtt@vilagitas.org, vagy meevtt@gmail.com
fax: +36 1 369 6631

Předseda: Sándor Almási almasi.s@schreder.hu
Mobile: +36 30 940 4534

Členové: Jiřina Hódos, Grzegorz Buczny

Web: www.lumen4.com