Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2018 vyšlo tiskem
3. 12. 2018. V elektronické verzi na webu 4. 1. 2019.

Svítidla a světelné přístroje
Modulární světlomety Siteco
Dekorativní svítidlo PRESBETON H-E-X z ucelené řady městského mobiliáře
LED svítidla ESALITE – revoluce v oblasti průmyslového osvětlení

Denní světlo
O mediánové osvětlenosti denním světlem
Odborný seminář Denní světlo v praxi

Aktuality

„Světelný buben“ může změnit automobilový průmysl, architekturu i počítačové hry Tým vedený docentem Vlastimilem Havranem z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty…

FOR ARCH představil novinky ve stavebnictví a konfrontoval Programové prohlášení vlády Proběhl mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2018, kdy se na ploše zhruba 40 000 metrů…

Šedesátý MSV bude největší za poslední dekádu Jubilejní 60. ročník MSV ukáže špičkové technologie a to nejlepší z historie i…

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM konfrontovalo Programové prohlášení vlády pro stavebnictví Odborný kongres TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie zahájil mezinárodní stavební…

Více aktualit

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení

19.02.2017 | www.csorsostrava.cz

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická univerzita Ostrava Vás zvou na tradiční vzdělávací konferenci Kurz osvětlovací techniky XXXIII se zaměřením na propojení osvětlovacích soustav se SMART technologiemi.

Konference je určena pro projektanty, architekty, provozovatele osvětlovacích soustav, investory, výrobce světelné techniky, výrobce komponent pro světelnou techniku, orgány hygienické služby, vysokoškolské pedagogy, studenty, vývojáře a všechny přátele světla.

Cílem akce je oslovení kromě osvědčených autorů a hostů i nových tváří a otevírání aktuálních témat a nevyřešených problémů zajímajících odborníky řešící světelnou techniku. V současné době je potřebná zejména implementace nových poznatků a techniky, které kromě snižování energetické náročnosti osvětlovacích soustav a zlepšování kvality samotného osvětlení povedou i ke zvyšování využitelnosti napájecích sítí a svítidel samotných pro sběr dat a datové přenosy.

Místo konání: Hotel Dlouhé Stráně, 788 12 Kouty nad Desnou
Termín konání: 2. až 4. října 2017
Časový harmonogram realizace:
– zahájení přípravných prací: leden 2017,
– odevzdání příspěvků: do 4. září 2017,
– tvorba sborníků: do 18. září 2017.

Předpokládaný počet účastníků:
zhruba 170 z České republiky a Slovenska

Nosné tematické okruhy:
Vnitřní osvětlení:
– změny kvalitativních a kvantitativních parametrů LED během jejich provozu,
– přenos dat a normalizované řídicí protokoly,
– problematika navrhování osvětlovacích soustav s LED svítidly.
Venkovní osvětlení:
– dynamické osvětlovací soustavy pro architektonické osvětlení,
– optimalizace provozu osvětlovacích soustav pro osvětlování venkovních              pracovních prostorů,
– venkovní osvětlení jako potenciální zdroj rušivého světla.
Veřejné osvětlení:
– inteligentní osvětlovací soustavy VO,
– kamerové systémy a VO,
– svícení versus přenos signálu u VO,
– zvyšování bezpečnosti v kritických oblastech na komunikacích.
Denní osvětlení a hygiena:
– nové pohledy na výpočty denního osvětlení,
– problematika stárnutí osvětlovacích soustav (stanovení udržovacího činitele),
– vliv řízení osvětlovacích soustav na dodržení normativních a hygienických          požadavků.
Elektro:
– kvalita napájecích sítí v kontextu přenosu dat,
– Smart Metering,
– jištění osvětlovacích soustav.

Doprovodný program:
– výstava osvětlovací techniky
– tradiční společenský večer s bohatým programem,
– workshopy na aktuální témata,
– exkurze: přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně včetně horní nádrže, papírna      na výrobu ručního papíru a Lázně Velké Losiny.

Cena vložného:
– účastnický poplatek: 2 500 Kč bez DPH,
– sborník v papírové podobě: 500 Kč bez DPH.

Organizátoři:
– Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava,
– Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
– Česká společnost pro osvětlování,
– Slovenská svetelnotechnická spoločnosť.

Partneři: ČKAIT, PTD Muchová, s. r. o.,
časopis SVĚTLO (FCC Public s. r. o.)

odborný garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz
tel.: 596 995 880, mobil: 603 862 282

organizační garant:
Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
tel.: 608 468 956
pro nové (neregistrované) zájemce: adresu, na kterou chcete obdržet přihlášku, zasílejte na e-mail: sokanska@csorsostrava.cz

(zdroj: časopis Světlo 1/2017)