Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2019 vyšlo
tiskem 26. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 26. 7. 2019. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Správa aktiv a potřeba diagnostiky v Průmyslu 4.0

Aktuality

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské…

Kaufland v Blansku nabízí rychlodobíjecí stanici pro elektromobily Nejnovější lokalitou řetězce Kaufland, která nabízí rychlé dobíjení pro elektromobily, je…

Viceprezidentem asociace ENTSO-E zvolen člen představenstva ČEPS, a.s., Zbyněk Boldiš Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS, a.s., byl zvolen do funkce viceprezidenta…

Drony z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze budou obhajovat vítězství v Abu Dhabi Utkají se o hlavní cenu 1 milion dolarů. Testy systému spolupracujících autonomních dronů…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

Více aktualit

Otevřený dopis německých solaristů kancléřce

08.06.2011

k rukám
paní spolková kancléřka
Dr. Angela Merkelová
11012 Berlin
Berlin, 1. června 2011
 

Energetika bez jádra s restrikcí fotovoltaiky není možná

 
Vážená paní spolková kancléřko,
podařilo se Vám s velkou rozhodností a v maximálně krátké době dosáhnout zásadní změny v německé energetické politice. K tomuto politickému úspěchu bychom Vám chtěli výslovně blahopřát a jsme si jisti, že příští generace ohodnotí tento generální stop jaderné energii jako historický předěl. Přesto se vážně obáváme, že právě nyní došlo v oblasti budování obnovitelných zdrojů k přestavení výhybek na slepou kolej.
 
Masivní dodatečné škrty podpory solární energie, které jsou diskutovány v současné době v koalici, ohrožují úspěch energetické změny (přechod na obnovitelné zdroje energie) a úspěšné budování solární energetiky pro zásobování energií, která je ekologická a šetří zdroje.
 
Teprve letos v březnu rozhodla vláda u solární elektřiny o novém krácení o 24 % ročně. My, solární podniky se sídlem v Německu, nechápeme na pozadí budované důvěry, proč má být tato ambiciózní regulace, která je v rozporu s vysloveným doporučením Spolkového ministerstva životního prostředí, dále přiostřována. Po pětistupňovém snížení podpory solární energie v celkovém součtu téměř 40 % za posledních dva a půl roku a připravovaném snížení podpory o dodatečných minimálně 15 % až do začátku roku 2012 již neexistuje žádný prostor pro další přídavnou degresi (bez vazby na tempo růstu trhu) ve výši 6 %, jak je to plánováno v aktuálním návrhu zákona.
 
Budou-li prosazeny v současné době diskutované dodatečné škrty, budou v Německu ohroženy desetitisíce pracovních míst v živnostenské oblasti, ve strojírenství a u výrobců solárních článků, panelů a střídačů. Abychom mohli uhájit naše vedoucí postavení v technologiích v tvrdém mezinárodním konkurenčním boji, potřebujeme větší investiční jistotu a spolehlivost v subvenční politice.
 
Můžeme doložit studií Rolanda Bergera, ze které vyplývá, že jsme se současným mechanismem podpory fotovoltaiky schopni pokrýt do roku 2020 ze solární elektřiny přes 10 % německé energetické potřeby, aniž by přirážka za zelenou energii dodatečně zatížila spotřebitele. Reálně dosažitelný je také elektrický solární výkon až 70 GW se zanedbatelnými vícenáklady.
Vážená paní spolková kancléřko, četné expertízy dokládají, že opatření učiněná Vaší vládou teprve letos v březnu jsou dostatečná, aby omezila náklady na solární elektřinu a nezatížila dodatečně spotřebitele. Nedávné degresivní kroky v bonifikaci za solární elektřinu způsobily v posledních měsících citelné ochlazení trhu, jak je to patrné z kvartálních statistik mnoha podniků.
 
Aby bylo možné realizovat energetickou změnu nákladově co nejefektivnější a pro občany co nejpříznivěji, je třeba podpořit větší využívání fotovoltaiky v domácnostech. Současné dodatečné subvenční pobídky pro využívání solární elektřiny pro vlastní potřebu nad 30 % vlastní spotřeby šetří náklady přirážky podle zákona o obnovitelných zdrojích energie a redukuje budování rozvodných sítí. Měla by proto být bezpodmínečně zachována. Pro důsledné sledování cíle snižování nákladů u podpory solární energie by měla být pobídkovými stimuly řešena také spotřeba u živnostenských zařízení vlastním subvenčním tarifem. Současně by měly být využívány potenciály zvlášť nákladově výhodné fotovoltaiky na nezastavěné ploše.
 
Ukažte, prosím, občankám a občanům a solárním podnikům sídlícím v Německu, že to myslíte s energetickou změnou vážně. Vedle důležitého příspěvku k ochraně klimatu a pro vybudování bezpečného a cenově přijatelného zásobování elektrickou energií se budování fotovoltaiky vyplácí také z národohospodářského hlediska, a to ziskem přes 50 mld. eur. Uvažte, prosím, že solární elektřina představuje emancipační druh energie. Spotřebitel se stává nezávislým na dosavadních zásobovacích strukturách a na stále dražším dovozu energií. Solární elektřina posiluje transparentnost vlastní odpovědnost i konkurenceschopnost a činí z občanů motivované spolutvůrce energetické změny.
 
Je to jen na Vás, zda zabráníte tomuto fatálnímu zmrazování budování perspektivní a ekologické technologie s velkým podílem tvorby hodnoty v Německu, kde je zaměstnáno 130 000 lidí. Podniky v této branži daly důvěru politice vlády a investovaly v uplynulých letech asi 10 mld. eur do výrobních kapacit, a profilovaly se tak jako pilíře stability v době hospodářské krize.
 
Důrazně Vás proto žádáme: Postarejte se o to, aby bylo zamezeno dalším škrtům v podpoře solární elektřiny, které překračují referenční návrh Spolkového ministerstva životního prostředí z 19. května 2011. Jen tak budeme moci mít prospěch z přechodu na obnovitelné energie všichni – spotřebitelé, podniky i životní prostředí.
 
S veškerou úctou
Váš solární průmysl v Německu
 
Další informace na:
 

(Klredakčně zkráceno)