Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2016 vyšlo v tištěné podobě 27. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici 27. října 2016

Téma: 22. mezinárodní veletrh ELO SYS 2016; Elektroenergetika; OZE; Záložní zdroje

Hlavní článek
Řízení elektrizační soustavy s využitím systému Smart Grid

Aktuality

ABB jmenovala Vítězslava Lukáše do funkce ředitele obchodní jednotky ABB Robotika ABB, přední společnost v oboru energetiky a automatizace, jmenovala s účinností od 1.…

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další,…

Lappácké inovace pro snímače a akční členy Rok 2016 přináší ze strany společnosti LAPP KABEL s.r.o. celou řadu inovací, které se…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Měla by se posílit výstavba jaderných bloků, jádro by mělo v mixu tvořit až 50 procent Pokud ztratíme soběstačnost v energetice tak, jako v potravinářském průmyslu, nemůžeme…

Hlavním tématem zahájení MSV 2016 byl Průmysl 4.0 Vystoupení řečníků na slavnostním zahájení 58. mezinárodního strojírenského veletrhu se…

Více aktualit

Otázky a odpovědi elektrotechnické praxe a ČSN 33 1500

11.03.2013

Reakce Ing. Igora Maase na článek v časopise Elektro 2/2013

V diskusi na konci článku můžete přidat svůj názor.

V časopise Elektro č. 2/2013 v rubrike Otázky a odpovědi z elektrotechnické praxe, sa v otázke č. 5 čitateľ zaujíma o riešenie problémov v súvislosti s pridaním zásuvky (rozšírením zásuvkového obvodu) v elektrickej inštalácii v panelovom byte.
Odpoveď redakcie je podrobná a má vysokú odbornú úroveň až na jeden detail. V poslednom odseku odpovede sa píše: „Co se týka revize elektro s ohledem na doplňovanou zásuvku, ta by se musela vykonat , když by přitom byla provedena změna jištění, t.j. když by se provedlo zapojení zásuvky na nově doplněný jistič do rozváděče. V případě doplnění zásuvkového obvodu to nutné není a postačoval by záznam o kontrole s podpisem pověřeného
pracovníka – v daném pŕípadě toho, kdo úpravu provedl (viz čl. 2.3 ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení).“

K citovanému odseku mám nasledovné pripomienku:

Článok 2.3. je v ČSN (STN) 33 1500 od jej vydania v roku 1990 a ani vtedy nebol vo vecnom súlade s jej ostatnými článkami. Ako dôkaz tohto tvrdenia stačí porovnať dve reálne situácie.

1. Ak pracovník s kvalifikáciou pre montáž elektrických zariadení zhotoví nový zásuvkový obvod podľa projektu vypracovaného kvalifikovanou osobou, pričom sú v projekte uvedené všetky potrebné údaje t.j. spôsob ochrany pred úrazom elektrickým prúdom vzhľadom na vonkajšie vplyvy, dimenzia vedenia vzhľadom na predradené istenie a vonkajšie vplyvy, počet vodičov vedenia a spôsob uloženia, atď., tak sa (podľa citovanej normy) môže obvod prevádzkovať až potom, keď sa jeho bezpečný stav overí východiskovou revíziou pri ktorej sú citovanou normou predpísané činnosti, musí ju vykonať revízny technik a musí o tom napísať správu a tá musí opäť obsahovať podrobnosti určené normou.

2. Ak ten istý pracovník rozšíri existujúci zásuvkový obvod o ďalšiu zásuvku a všetky spomínané údaje si navrhne sám, tak stačí „záznam o kontrole s podpisom povereného pracovníka“ a všetky požiadavky normy (na kvalifikácia povereného pracovníka, činnosti popísané pri kontrole a podrobnosti o tom čo má záznam o kontrole obsahovať) sú v tomto prípade podstatne „mäkšie“ (oveľa menej prísne) ako v prvom prípade.

Pritom už z riešenej otázky vyplýva, že pri rozširovaní zásuvkového obvodu v byte môže vzniknúť viac problémov ako v prvom prípade a je samozrejmé, že oveľa viac a oveľa väčších problémov (a tým aj pochybení) môže nastať, keď pôjde o rozšírenie zásuvkového obvodu napr. v priemyslovom priestore kde sa môže „pridať“ zásuvka do priestoru, v ktorom sú vo všeobecnosti iné vonkajšie vplyvy a teda aj iné požiadavky napr. na spôsob montáže, stupeň krytia a spôsob ochrany pred úrazom elektrickým prúdom ako platia pre pôvodný (nerozšírený) obvod.

Predložený dôkaz zatiaľ iba ukazuje vecný nesúlad resp. protirečivosť uvedeného článku, ale to, že jeho aplikácia nie je vhodná a nezodpovedá súčasným požiadavkám na bezpečnosť a že aj pri rozšírení existujúcej inštalácie (bez zmeny istenia) treba postupovať inak, hovoria až ustanovenia nasledovných noriem.

V STN 33 2000-6: 2007 (a verím, že aj ČSN 33 2000-6) v čl. 61.4.1 sa o.i. píše: „Po skončení revízie novej inštalácie alebo rozšírenia, prípadne úprav existujúcej inštalácie sa musí zhotoviť správa o východiskovej revízii.“ Podobné ustanovenie je aj v STN EN 50110-1: 2005, kde je v čl. 5.3.3.1 o.i. uvedené: „Na nových elektrických inštaláciách, rovnako aj na upravovaných a rozširovaných existujúcich elektrických inštaláciách sa musí pred ich uvedením do prevádzky vykonať revízia.“

Záver: pri úpravách alebo rozšíreniach inštalácií (aj bez zmeny istenia) treba postupovať podľa ČSN (STN) 33 2000-6 a článok 2.3 ČSN (STN) 33 1500, ktorý nie je v súlade s ostatnými článkami tejto normy a nezodpovedá ani súčasným požiadavkám na úroveň bezpečnosti elektrických zariadení resp. inštalácií treba bez náhrady zrušiť.

Přidejte  se k diskusi!