Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo
tiskem 17. 2. 2017. V elektronické verzi na webu od 10. 3. 2017. 

Téma: Elektrické přístroje – spínací, jisticí, ochranné a signalizační; Přístroje pro inteligentní sítě

Hlavní článek
Atypický návrh výkonového stejnosměrného zdroje se středofrekvenčním transformátorovým filtrem rušivého napětí

Aktuality

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům o studium moderní techniku i její historii Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 20. ledna od 8.30 hodin první…

Loňská výroba Temelína by stačila k pokrytí téměř roční spotřeby českých domácností Přesně 12,1 terawatthodin elektřiny (TWh) loni vyrobila Jaderná elektrárna Temelín. Je to…

Více aktualit

Integrace poplachových systémů v rámci inteligentních budov & Internet věcí (Internet of Things)

09.09.2012

Bezpečnostní portál ORSEC ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci metrologii (ÚNMZ), Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (FAI UTB) a Českým vysokým učením technickým (FEL ČVUT) si Vás dovoluje pozvat k osobní účasti na odborném semináři „Integrace poplachových systémů v rámci inteligentních budov – pravidla, rámce a možnosti.

Akce proběhne dne 10. října 2012 od 9:30 hodin ; Biskupský dvůr 5, Praha 1 ; budova ÚNMZ / konferenční sál „List“. Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Prezence účastníků: 09,00 – 09,30 hodin, předpokládané ukončení: 14,30 – 15,30 hodin

Určeno pro / cílová skupina: 

  • projektanti (slaboproud & silnoproud), revizní a servisní technici, techničtí ředitelé montážních firem, realizátoři i provozovatelé poplachových (bezpečnostních) systémů,
  • bezpečnostní manažeři, zástupci bezpečnostních složek státu, měst a obcí, specialisté bankovních domů, business center, facility managementu ale také zástupci objektů s vyšším bezpečnostním rizikem, 
  • autorizované osoby (AO) obor technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb.

Program
(podoba k 1.9.2012)

Úvodní slovo
Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSs. (ÚNMZ) 

Integrace, inteligence a realita trhu – teorie a praxe
Michal Randa (ORSEC)

Technické způsoby integrace poplachových systémů
Ing. Jan Valouch, Ph.D. (FAI UTB Zlín) 

Teorie & praxe inteligentních budov
Ing. Bedřich Dušek, CSc. (JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL)

Internet věcí - deštník nad inteligentními subsystémy ( „vyzvaná přednáška“ )
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D. (RFID Lab. FEL-ČVUT v Praze)

Integrované poplachové systémy z pohledu technických norem
Ing.Tomáš Mikula (TM Project ; člen WG7 při Evropském výboru pro el. normalizaci)

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy
Tomáš Metelka (METEL s.r.o.)

Bezpečnostní systémy z pohledu systémového integrátora
Martin Slach (SIEMENS s.r.o., divize SBT ) 

Výhled do budoucnosti integrace poplachových systémů
Michal Randa (ORSEC)

Partneři konference: ÚNMZ, FEL ČVÚT, FAI UTB Zlín, TM Project, SIEMENS s.r.o., divize SBT, METEL s.r.o.


Podrobnější informace

Poznámka: vzhledem ke kapacitě sálu je účast možná pouze na základě předchozí registrace na internetové adrese: http://www.orsec.cz/cs/informacni-servis/kalendar-akci/integrace-poplachovych-systemu-v-ramci-inteligentnich-budov---pravidla-ramce-a-moznosti_137-79/


Názvy a anotace přednášek

Technické způsoby integrace poplachových systémů
Anotace: Integrace poplachových systému představuje moderní způsob využití současných technologických možností prvků zabezpečovacích, kamerových, přístupových a tísňových systémů. Uvedené aplikace je možno integrovat navzájem nebo doplnit o systémy nepoplachové a tím zabezpečit zjednodušení automatizačních procesů v objektech. Příspěvek řeší problematiku spojenou s klasifikací technických řešení vzájemného propojení poplachových a nepoplachových systémů.

Internet věcí - deštník nad inteligentními subsystémy
Anotace: Internet věcí přichází s ideou plného využití potenciálu stávajících inteligentních subsystémů, a to díky jejich vzájemné a především standardizované komunikaci. Aktivity EU v této oblasti směřují k jednotnému evropskému modelu pro vzájemnou výměnu dat a nové aplikace systémů digitálního světa. Cílem je samozřejmě získat nejen nové aplikace, ale především obchodní příležitosti s využitím dnešních technologií, které jsou často na vrcholu svého vývoje z pohledu technologií či možných dalších investic.

Teorie & praxe inteligentních budov
Anotace: Koncepce inteligentní budovy sdružuje různé technologické subsystémy zajišťující hospodárný provoz budovy, ochranu majetku, života a zdraví lidí v budově, komfortní prostředí v budově a řadu služeb včetně komunikačních, zábavních, správních a komerčních.
Efektivním nástrojem pro rozhodování managementu budovy je jednotné dispečerské prostředí, a to jak v běžných, tak i mimořádných a krizových situacích. Integrovaná platforma sdružuje veškerá dostupná data do společného obrazu situace, činností a technologií. Modularita při tom umožňuje budovat ucelená řešení v souladu s vlastní koncepcí a možnostmi každého uživatele.
Interoperabilita jednotlivých subsystémů budovy respektuje jejich základní funkce, avšak jejich integrací vytváří zcela novou kvalitu vzájemných souvislostí. Při tom je zachována modularita, umožňující budovat ucelené řešení v souladu s vlastní koncepcí a možnostmi každého uživatele.

Integrované poplachové systémy z pohledu technických norem
Anotace: V době nespoutaného technologického vývoje jednotlivých bezpečnostních systémů a jejich vzájemného kombinování a integrace nejen v prostředí bezpečnostních aplikací je vhodné hledat inspiraci, resp. kontrolu pro vlastní návrh v technických normách ČSN CLC/TS 50398 - Všeobecné požadavky na kombinované a integrované systémy a ČSN EN ISO 11064 - Ergonomické navrhování řídících center - Uspořádání velínu

Bezpečnostní systémy z pohledu systémového integrátora
Anotace: Přednáška ukazuje možnosti integrace jednotlivých bezpečnostní systému do jednoho celku na příkladech konkrétních systémů. Od jednodušších integrací systémů kontroly vstupu a zabezpečovacích systému a podporou kamerových systémů až po náročné aplikace pro velké společnosti zahrnující interakce s bezpečnostními složkami.

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy
Anotace: Certifikovaný komunikační IP system pro poplachové systémy / Certifikovaný komunikační IP system pro evakuační rozhlasy / Stav implementace norem pro výbušné atmosféry / Normy pro ethernet: nepřesnosti, rizika, možné problémy a řešení.

***

Další akce pořádané bezpečnostním portálem Orsec na podzim 2012

Kamerové systémy a jejich provozování z pohledu zákona o ochraně osobních údajů v teorii a praxi
Datum: 16. říjen 2012
Místo konání: Pplk. Sochora 27, Praha 7
Spolupráce: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Bližší informace ZDE

IP CCTV - kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech
Datum:
14. listopad 2012
Místo konání: Chvalská tvrz, Praha 9
Spolupráce: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Fakulta elektrotechnická ČVUT (FEL ČVUT)
Bližší informace ZDE