Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2018 vyšlo
tiskem 5. 12. 2018. V elektronické verzi na webu 5. 1. 2019. 

Téma: Měření a měřicí přístroje; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Termovízne merania v energetike
Smart Cities (5. část)

Aktuality

Elektromobil nabitý za 30 minut Společnost ABB jako celosvětový lídr v oblasti e-mobility pro hromadnou i osobní přepravu…

Zavedení družicové navigace na pražské tramvaje může zvýšit jejich bezpečnost Technologii dnes otestovali odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ve…

ŠKODA AUTO DigiLab začíná v Praze testovat mobilní nabíjecí stanice pro elektromobily ŠKODA AUTO DigiLab spustila v Praze pilotní fázi nového projektu mobilních nabíjecích…

Nejlepší projekt energetických úspor na Slovensku je z dílny ENESA z ČEZ ESCO V Bratislavě se předávaly ceny za nejlepší slovenské energeticky úsporné projekty. Letos…

Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 se bude konat souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2019 14. Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 nabídne vše, co lze ze dřeva vyrobit, moderní technologie,…

Výstava Národního technického muzea Pražské vzorkové veletrhy Výstava „Pražské vzorkové veletrhy“, která je součástí projektu k oslavě výročí republiky…

Více aktualit

Integrace poplachových systémů v rámci inteligentních budov & Internet věcí (Internet of Things)

09.09.2012

Bezpečnostní portál ORSEC ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci metrologii (ÚNMZ), Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (FAI UTB) a Českým vysokým učením technickým (FEL ČVUT) si Vás dovoluje pozvat k osobní účasti na odborném semináři „Integrace poplachových systémů v rámci inteligentních budov – pravidla, rámce a možnosti.

Akce proběhne dne 10. října 2012 od 9:30 hodin ; Biskupský dvůr 5, Praha 1 ; budova ÚNMZ / konferenční sál „List“. Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Prezence účastníků: 09,00 – 09,30 hodin, předpokládané ukončení: 14,30 – 15,30 hodin

Určeno pro / cílová skupina: 

  • projektanti (slaboproud & silnoproud), revizní a servisní technici, techničtí ředitelé montážních firem, realizátoři i provozovatelé poplachových (bezpečnostních) systémů,
  • bezpečnostní manažeři, zástupci bezpečnostních složek státu, měst a obcí, specialisté bankovních domů, business center, facility managementu ale také zástupci objektů s vyšším bezpečnostním rizikem, 
  • autorizované osoby (AO) obor technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb.

Program
(podoba k 1.9.2012)

Úvodní slovo
Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSs. (ÚNMZ) 

Integrace, inteligence a realita trhu – teorie a praxe
Michal Randa (ORSEC)

Technické způsoby integrace poplachových systémů
Ing. Jan Valouch, Ph.D. (FAI UTB Zlín) 

Teorie & praxe inteligentních budov
Ing. Bedřich Dušek, CSc. (JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL)

Internet věcí - deštník nad inteligentními subsystémy ( „vyzvaná přednáška“ )
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D. (RFID Lab. FEL-ČVUT v Praze)

Integrované poplachové systémy z pohledu technických norem
Ing.Tomáš Mikula (TM Project ; člen WG7 při Evropském výboru pro el. normalizaci)

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy
Tomáš Metelka (METEL s.r.o.)

Bezpečnostní systémy z pohledu systémového integrátora
Martin Slach (SIEMENS s.r.o., divize SBT ) 

Výhled do budoucnosti integrace poplachových systémů
Michal Randa (ORSEC)

Partneři konference: ÚNMZ, FEL ČVÚT, FAI UTB Zlín, TM Project, SIEMENS s.r.o., divize SBT, METEL s.r.o.


Podrobnější informace

Poznámka: vzhledem ke kapacitě sálu je účast možná pouze na základě předchozí registrace na internetové adrese: http://www.orsec.cz/cs/informacni-servis/kalendar-akci/integrace-poplachovych-systemu-v-ramci-inteligentnich-budov---pravidla-ramce-a-moznosti_137-79/


Názvy a anotace přednášek

Technické způsoby integrace poplachových systémů
Anotace: Integrace poplachových systému představuje moderní způsob využití současných technologických možností prvků zabezpečovacích, kamerových, přístupových a tísňových systémů. Uvedené aplikace je možno integrovat navzájem nebo doplnit o systémy nepoplachové a tím zabezpečit zjednodušení automatizačních procesů v objektech. Příspěvek řeší problematiku spojenou s klasifikací technických řešení vzájemného propojení poplachových a nepoplachových systémů.

Internet věcí - deštník nad inteligentními subsystémy
Anotace: Internet věcí přichází s ideou plného využití potenciálu stávajících inteligentních subsystémů, a to díky jejich vzájemné a především standardizované komunikaci. Aktivity EU v této oblasti směřují k jednotnému evropskému modelu pro vzájemnou výměnu dat a nové aplikace systémů digitálního světa. Cílem je samozřejmě získat nejen nové aplikace, ale především obchodní příležitosti s využitím dnešních technologií, které jsou často na vrcholu svého vývoje z pohledu technologií či možných dalších investic.

Teorie & praxe inteligentních budov
Anotace: Koncepce inteligentní budovy sdružuje různé technologické subsystémy zajišťující hospodárný provoz budovy, ochranu majetku, života a zdraví lidí v budově, komfortní prostředí v budově a řadu služeb včetně komunikačních, zábavních, správních a komerčních.
Efektivním nástrojem pro rozhodování managementu budovy je jednotné dispečerské prostředí, a to jak v běžných, tak i mimořádných a krizových situacích. Integrovaná platforma sdružuje veškerá dostupná data do společného obrazu situace, činností a technologií. Modularita při tom umožňuje budovat ucelená řešení v souladu s vlastní koncepcí a možnostmi každého uživatele.
Interoperabilita jednotlivých subsystémů budovy respektuje jejich základní funkce, avšak jejich integrací vytváří zcela novou kvalitu vzájemných souvislostí. Při tom je zachována modularita, umožňující budovat ucelené řešení v souladu s vlastní koncepcí a možnostmi každého uživatele.

Integrované poplachové systémy z pohledu technických norem
Anotace: V době nespoutaného technologického vývoje jednotlivých bezpečnostních systémů a jejich vzájemného kombinování a integrace nejen v prostředí bezpečnostních aplikací je vhodné hledat inspiraci, resp. kontrolu pro vlastní návrh v technických normách ČSN CLC/TS 50398 - Všeobecné požadavky na kombinované a integrované systémy a ČSN EN ISO 11064 - Ergonomické navrhování řídících center - Uspořádání velínu

Bezpečnostní systémy z pohledu systémového integrátora
Anotace: Přednáška ukazuje možnosti integrace jednotlivých bezpečnostní systému do jednoho celku na příkladech konkrétních systémů. Od jednodušších integrací systémů kontroly vstupu a zabezpečovacích systému a podporou kamerových systémů až po náročné aplikace pro velké společnosti zahrnující interakce s bezpečnostními složkami.

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy
Anotace: Certifikovaný komunikační IP system pro poplachové systémy / Certifikovaný komunikační IP system pro evakuační rozhlasy / Stav implementace norem pro výbušné atmosféry / Normy pro ethernet: nepřesnosti, rizika, možné problémy a řešení.

***

Další akce pořádané bezpečnostním portálem Orsec na podzim 2012

Kamerové systémy a jejich provozování z pohledu zákona o ochraně osobních údajů v teorii a praxi
Datum: 16. říjen 2012
Místo konání: Pplk. Sochora 27, Praha 7
Spolupráce: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Bližší informace ZDE

IP CCTV - kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech
Datum:
14. listopad 2012
Místo konání: Chvalská tvrz, Praha 9
Spolupráce: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Fakulta elektrotechnická ČVUT (FEL ČVUT)
Bližší informace ZDE